ادامه لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 9 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عليپور56256تنکابن5961300102000828204681111400/4/9رهگیری مرسوله
2مظفري56207کرمان5961300102000817500761111400/4/9رهگیری مرسوله
3رهبر56317تهران5961300102000806700001111400/4/9رهگیری مرسوله
4حدادي56244قره آغاج5961300102000792205581111400/4/9رهگیری مرسوله
5محبي56277زنجان5961300102000781500451111400/4/9رهگیری مرسوله
6تسليمي56231تهران5961300102000770700001111400/4/9رهگیری مرسوله
7ارجمندي56246شهربابک5961300102000760007751111400/4/9رهگیری مرسوله
8عسکري56302اصفهان5961300102000759200081111400/4/9رهگیری مرسوله
9احمدي56311تهران5961300102000748500001111400/4/9رهگیری مرسوله
10مرتضوي56226تهران5961300102000737700001111400/4/9رهگیری مرسوله
11ميرحجازي56237تهران5961300102000727000001111400/4/9رهگیری مرسوله
12قاسمي56249تهران5961300102000716200001111400/4/9رهگیری مرسوله
13واعظي56220تهران5961300102000705500001111400/4/9رهگیری مرسوله
14کيوان56266تهران5961300102000691000001111400/4/9رهگیری مرسوله
15موسوي نژاد56320اميرکلا5961300102000680204731111400/4/9رهگیری مرسوله
16روستايي56206تهران5961300102000679500001111400/4/9رهگیری مرسوله
17خواجه56204مشهد5961300102000668700091111400/4/9رهگیری مرسوله
18اراکليان56319تهران5961300102000658000001111400/4/9رهگیری مرسوله
19حيدري56314اهواز5961300102000647200061111400/4/9رهگیری مرسوله
20ميروکيلي56264يزد5961300102000636500891111400/4/9رهگیری مرسوله
21ناييني56300تهران5961300102000625700001111400/4/9رهگیری مرسوله
22کاشاني56281تهران5961300102000615000001111400/4/9رهگیری مرسوله
23مهدويان56292کرمان5961300102000604200761111400/4/9رهگیری مرسوله
24رامشه56263تهران5961300102000599700001111400/4/9رهگیری مرسوله
25محمدنيا56305همدان5961300102000589000651111400/4/9رهگیری مرسوله
26معين پور56325اهواز5961300102000578200061111400/4/9رهگیری مرسوله
27جهان گرد56303پاکدشت5961300102000567503391111400/4/9رهگیری مرسوله
28اميني فر56232رامسر5961300102000556704691111400/4/9رهگیری مرسوله
29فتحي56219اصفهان5961300102000546000081111400/4/9رهگیری مرسوله
30همدرسي56229تهران5961300102000535200001111400/4/9رهگیری مرسوله
31حسيني56251مشهد5961300102000524500091111400/4/9رهگیری مرسوله
32شجاعي56209تهران5961300102000513700001111400/4/9رهگیری مرسوله
33دهقاني56205تهران5961300102000503000001111400/4/9رهگیری مرسوله
34بغدادي56255ورامین5961300102000498503371111400/4/9رهگیری مرسوله
35نصرالهي56322خوي5961300102000487700581111400/4/9رهگیری مرسوله
36زرواني56330ورامین5961300102000477003371111400/4/9رهگیری مرسوله
37قدمي56210ری5961300102000466201813111400/4/9رهگیری مرسوله
38کريمي56274اهواز5961300102000455500061111400/4/9رهگیری مرسوله
39جوستاني56211عباس آباد5961300102000444746741111400/4/9رهگیری مرسوله
40انتظاري56235بناب5961300102000434005551111400/4/9رهگیری مرسوله
41قلي بيگيان56217تهران5961300102000423200001111400/4/9رهگیری مرسوله
42محمدي56334دماوند5961300102000412503971111400/4/9رهگیری مرسوله
43تاجبخش56286تهران5961300102000401700001111400/4/9رهگیری مرسوله
44شلمزاري56265بوشهر5961300102000397200751111400/4/9رهگیری مرسوله
45روشني56253تهران5961300102000386500001111400/4/9رهگیری مرسوله
46قرباني56247گنبد کاووس5961300102000375704971111400/4/9رهگیری مرسوله
47درخشنده56272ايلام5961300102000365006931111400/4/9رهگیری مرسوله
48برزگري56254بندرعباس5961300102000354200791111400/4/9رهگیری مرسوله
49فردوس56297چهاردانگه5961300102000343533191111400/4/9رهگیری مرسوله
50سروي56284تهران5961300102000332700001111400/4/9رهگیری مرسوله
51فتحي56313فردیس5961300102000322031656111400/4/9رهگیری مرسوله
52نوري56233تهران5961300102000311200001111400/4/9رهگیری مرسوله
53قانعي فر56315نجف آباد5961300102000300500851111400/4/9رهگیری مرسوله
54کاظمي56298تنکابن5961300102000296004681111400/4/9رهگیری مرسوله
55باغستاني56299بندرعباس5961300102000285200791111400/4/9رهگیری مرسوله
56معلم56225ساري5961300102000274500481111400/4/9رهگیری مرسوله
57اقرالو56213تهران5961300102000263700001111400/4/9رهگیری مرسوله
58ساماني پور56222نظرآباد5961300102000253003331111400/4/9رهگیری مرسوله
59گل محمدي56331چابکسر5961300102000242244871111400/4/9رهگیری مرسوله
60يوسفي56326مشهد5961300102000231500091111400/4/9رهگیری مرسوله
61پيري56268اروميه5961300102000220700571111400/4/9رهگیری مرسوله
62خناري56215ساري5961300102000210000481111400/4/9رهگیری مرسوله
63محمودکلايه56301تهران5961300102000209200001111400/4/9رهگیری مرسوله
64امين فر56234اهواز5961300102000194700061111400/4/9رهگیری مرسوله
65اصلاني56241تهران5961300102000184000001111400/4/9رهگیری مرسوله
66جبارنزاد56344تهران5961300102000173200001111400/4/9رهگیری مرسوله
67اسلامي56230اصفهان5961300102000162500081111400/4/9رهگیری مرسوله
68نعمتي يزدي56214مشهد5961300102000151700091111400/4/9رهگیری مرسوله
69ابادي56258کرج5961300102000141000031111400/4/9رهگیری مرسوله
70فراهاني56261تهران5961300102000130200001111400/4/9رهگیری مرسوله
71ميرصمدي56212املش5961300102000129544951111400/4/9رهگیری مرسوله
72يگانه56238تهران5961300102000118700001111400/4/9رهگیری مرسوله
73ربيعي56218مشهد5961300102000108000091111400/4/9رهگیری مرسوله
74فرهادي56245سنندج5961300102000093500661111400/4/9رهگیری مرسوله
75هدايتي56321کرج5961300102000082700031111400/4/9رهگیری مرسوله
76اقبالي56342بندرعباس5961300102000072000791111400/4/9رهگیری مرسوله
77نحوي56252رامسر5961300102000061204691111400/4/9رهگیری مرسوله
78بهرامي56291تهران5961300102000050500001111400/4/9رهگیری مرسوله
79وحيدي56262همدان5961300102000049700651111400/4/9رهگیری مرسوله
80کشاورز56228قزوين5961300102000039000341111400/4/9رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید