لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1کشميري55689تهران5963700099001232000001141400/04/06رهگیری مرسوله
2بهرامي55687جهرم5963700099001221200741141400/04/06رهگیری مرسوله
3درباري55591شيراز-فارس5963700099001210500071141400/04/06رهگیری مرسوله
4ميرشکاري55697آمل5963700099001209700461141400/04/06رهگیری مرسوله
5ملانظر55674تهران5963700099001195200001141400/04/06رهگیری مرسوله
6نظام55597رشت5963700099001184500041141400/04/06رهگیری مرسوله
7سبحاني55668تهران5963700099001173700001141400/04/06رهگیری مرسوله
8حيدريان55665اصفهان5963700099001163000081141400/04/06رهگیری مرسوله
9زينعلي55694کرج5963700099001152200031141400/04/06رهگیری مرسوله
10قياس نزاديان55675شيراز-فارس5963700099001141500071141400/04/06رهگیری مرسوله
11کهن سالي55686همدان5963700099001130700651141400/04/06رهگیری مرسوله
12تقي زاده55601فرح اباد (خزراباد)5963700099001120048471141400/04/06رهگیری مرسوله
13همتي55692شيراز-فارس5963700099001119200071141400/04/06رهگیری مرسوله
14کريم زاده55696بندرعباس5963700099001108500791141400/04/06رهگیری مرسوله
15قليزاده55678تهران5963700099001094000001141400/04/06رهگیری مرسوله
16ابراهيم ناز51512کرج5963700099001083200031141400/04/06رهگیری مرسوله
17نظريان55683تهران5963700099001072500001141400/04/06رهگیری مرسوله
18سلطاني55595اهواز5963700099001061700061121400/04/06رهگیری مرسوله
19غلامي55667زاهدان5963700099001051000981121400/04/06رهگیری مرسوله
20زنگنه55690کرج5963700099001040200031121400/04/06رهگیری مرسوله
21فرخ مهر55695تهران5963700099001039500001121400/04/06رهگیری مرسوله
22اکبري55682تهران5963700099001028700001121400/04/06رهگیری مرسوله
23عبادي55673تهران5963700099001018000001121400/04/06رهگیری مرسوله
24رضايي55699تهران5963700099001007200001121400/04/06رهگیری مرسوله
25بخشوري55671تهران5963700099000994500001121400/04/06رهگیری مرسوله
26اروميه ئي55681کرمان5963700099000983700761121400/04/06رهگیری مرسوله
27ظفري55730فولادشهر5963700099000973008491121400/04/06رهگیری مرسوله
28عسگرزاده55676تهران5963700099000962200001121400/04/06رهگیری مرسوله
29طالعي55700اردکان-يزد5963700099000951508951121400/04/06رهگیری مرسوله
30برزگر55600همدان5963700099000940700651121400/04/06رهگیری مرسوله
31بني اسدي55701کرمان5963700099000930000761121400/04/06رهگیری مرسوله
32هنرکار55680چالوس5963700099000929204661121400/04/06رهگیری مرسوله
33بيرانوند55538خرم آباد-لرستان5963700099000918500681121400/04/06رهگیری مرسوله
34کوهي55625مينو دشت5963700099000907704981121400/04/06رهگیری مرسوله
35بادفر55698شهر کرد5963700099000893200881121400/04/06رهگیری مرسوله
36عزيزي55679اقليد5963700099000882507381121400/04/06رهگیری مرسوله
37شيخي55691اهواز5963700099000871700061121400/04/06رهگیری مرسوله
38بيگي55664تهران5963700099000850200001131400/04/06رهگیری مرسوله
39شاهعلينيا55552اردبيل5963700099000849500561131400/04/06رهگیری مرسوله
40ولي لو55693خوي5963700099000838700581131400/04/06رهگیری مرسوله
41سلطاني55580بستان آباد5963700099000828005491131400/04/06رهگیری مرسوله
42حامدي55531خسرو شهر5963700099000817253551131400/04/06رهگیری مرسوله
43عباسقليزاده55484ماکو5963700099000806505861131400/04/06رهگیری مرسوله
44فرج زاده55661سقز5963700099000792006681131400/04/06رهگیری مرسوله
45حسن پور55512خوي5963700099000781200581131400/04/06رهگیری مرسوله
46باقري55608زنجان5963700099000770500451131400/04/06رهگیری مرسوله
47گرشاسبي53791تهران5963700099000769700001131400/04/06رهگیری مرسوله
48مصدق55688تهران5963700099000759000001131400/04/06رهگیری مرسوله
49شکري پور55483شيراز-فارس5963700099000748200071131400/04/06رهگیری مرسوله
50جهازي55540اهواز5963700099000737500061131400/04/06رهگیری مرسوله
51يوسف نزاد55545مراغه-آذربايجان شرقي5963700099000726700551131400/04/06رهگیری مرسوله
52نگهبان55546برازجان5963700099000716007561141400/04/06رهگیری مرسوله
53انگاشته55514نيشابور5963700099000705200931141400/04/06رهگیری مرسوله
54بهادري55561درگز5963700099000690709491141400/04/06رهگیری مرسوله
55حسيني55576تهران5963700099000680000001141400/04/06رهگیری مرسوله
56افشاري55530تهران5963700099000679200001141400/04/06رهگیری مرسوله
57عسگري55587تهران5963700099000668500001141400/04/06رهگیری مرسوله
58داودي55569تهران5963700099000657700001141400/04/06رهگیری مرسوله
59رضوي55549تهران5963700099000647000001141400/04/06رهگیری مرسوله
60اميريان55584شيراز-فارس5963700099000636200071141400/04/06رهگیری مرسوله
61شيخ الاسلامي55574شيراز-فارس5963700099000625500071141400/04/06رهگیری مرسوله
62مهريار55588مشهد5963700099000614700091141400/04/06رهگیری مرسوله
63صمدي55575کرج5963700099000604000031141400/04/06رهگیری مرسوله
64حقيقي خواه5550لشت نشاء5963700099000599543431141400/04/06رهگیری مرسوله
65گل عنبر55556کرمانشاه5963700099000588700671141400/04/06رهگیری مرسوله
66خيرخواه55560قائم شهر5963700099000578004761141400/04/06رهگیری مرسوله
67وفا55555شيراز-فارس5963700099000567200071141400/04/06رهگیری مرسوله
68يوسفي55578شيراز-فارس5963700099000556500071141400/04/06رهگیری مرسوله
69اوليايي55489اصفهان5963700099000545700081141400/04/06رهگیری مرسوله
70قرباني55567بيجار5963700099000535006651141400/04/06رهگیری مرسوله
71هادي مقدم55579ابرکوه5963700099000524208931141400/04/06رهگیری مرسوله
72اميري55577عباس آباد5963700099000513546741141400/04/06رهگیری مرسوله
73کاظمي55564زاهدان5963700099000502700981141400/04/06رهگیری مرسوله
74روحاني55565تنکابن5963700099000498204681141400/04/06رهگیری مرسوله
75دينارزاده55532اهواز5963700099000487500061141400/04/06رهگیری مرسوله
76شير زادي55551کهنوج5963700099000476707881141400/04/06رهگیری مرسوله
77حسن پور55547قزوين5963700099000466000341141400/04/06رهگیری مرسوله
78شعبانزاده55521اهواز5963700099000455200061141400/04/06رهگیری مرسوله
79شاهگداري55544کرمانشاه5963700099000444500671141400/04/06رهگیری مرسوله
80سيروسيان55572کرج5963700099000433700031141400/04/06رهگیری مرسوله
81دهقاني55562داراب-فارس5963700099000423007481141400/04/06رهگیری مرسوله
82علايي55605تهران5963700099000412200001141400/04/06رهگیری مرسوله
83احمدي55626اسلام شهر5963700099000401500331141400/04/06رهگیری مرسوله
84سيفي کار55607تهران5963700099000397000001141400/04/06رهگیری مرسوله
85انصاري55670تهران5963700099000386200001141400/04/06رهگیری مرسوله
86يوسفي55615تهران5963700099000375500001141400/04/06رهگیری مرسوله
87جمالي55616تهران5963700099000364700001141400/04/06رهگیری مرسوله
88مسعودي55511تهران5963700099000354000001141400/04/06رهگیری مرسوله
89شيخاني55537ساري5963700099000343200481141400/04/06رهگیری مرسوله
90فرج مندي55513شيراز-فارس5963700099000332500071141400/04/06رهگیری مرسوله
91ذوالفقاري55589بم5963700099000321707661141400/04/06رهگیری مرسوله
92کمالي55604تهران5963700099000300200001141400/04/06رهگیری مرسوله
93عباسي55582تهران5963700099000295700001141400/04/06رهگیری مرسوله
94زينعلي55573تهران5963700099000285000001141400/04/06رهگیری مرسوله
95بادين55662تهران5963700099000274200001141400/04/06رهگیری مرسوله
96شرفي55485شيراز-فارس5963700099000263500071141400/04/06رهگیری مرسوله
97سياف زاده55486کرج5963700099000252700031141400/04/06رهگیری مرسوله
98اقابيگي55609اصفهان5963700099000242000081141400/04/06رهگیری مرسوله
99ملک فر55554اهواز5963700099000231200061141400/04/06رهگیری مرسوله
100خوش خلقي55666اهواز5963700099000220500061141400/04/06رهگیری مرسوله
101اصفي55623بهبهان5963700099000219706361141400/04/06رهگیری مرسوله
102فتحي55508قائم شهر5963700099000209004761141400/04/06رهگیری مرسوله
103کمالي55621يزد5963700099000194500891141400/04/06رهگیری مرسوله
104چماني55542قائم شهر5963700099000183704761141400/04/06رهگیری مرسوله
105سپه وند55536خرم آباد-لرستان5963700099000173000681141400/04/06رهگیری مرسوله
106بهشتيان55509کاشمر5963700099000162209671141400/04/06رهگیری مرسوله
107صالحپور55624کرج5963700099000151500031141400/04/06رهگیری مرسوله
108طهماسبي55506فولادشهر5963700099000140708491141400/04/06رهگیری مرسوله
109نيکمرد55622قزوين5963700099000130000341141400/04/06رهگیری مرسوله
110شعباني55488کرمان5963700099000129200761141400/04/06رهگیری مرسوله
111رشيدابادي55510نيشابور5963700099000118500931141400/04/06رهگیری مرسوله
112شهبازي55487اهواز5963700099000107700061141400/04/06رهگیری مرسوله
113کاردان55663اصفهان5963700099000093200081141400/04/06رهگیری مرسوله
114حبيبي55534نور5963700099000082504641141400/04/06رهگیری مرسوله
115هاشمي55606شوش5963700099000071706471141400/04/06رهگیری مرسوله
116قاسمي55558کرمانشاه5963700099000061000671141400/04/06رهگیری مرسوله
117سياري55713تهران6082200099000765700001141400/04/06رهگیری مرسوله
118صيفي نژاد55735هوراند6082200099000755054491141400/04/06رهگیری مرسوله
119رستمي55736مشهد6082200099000744200091141400/04/06رهگیری مرسوله
120عباسپور55732بجنورد6082200099000733500941141400/04/06رهگیری مرسوله
121عبوقداره55737شيراز-فارس6082200099000722700071141400/04/06رهگیری مرسوله
122ميرزائيان55739شهر کرد6082200099000712000881141400/04/06رهگیری مرسوله
123عميدي55702بوشهر6082200099000701200751141400/04/06رهگیری مرسوله
124راهنورد55704اهواز6082200099000696700061141400/04/06رهگیری مرسوله
125طائمه55758ملاير6082200099000686006571141400/04/06رهگیری مرسوله
126جعفري55821يزد6082200099000675200891141400/04/06رهگیری مرسوله
127اشرفيان55788بناب6082200099000664505551141400/04/06رهگیری مرسوله
128آبلوچ55724کرج6082200099000653700031141400/04/06رهگیری مرسوله
129رضائي55716خرم آباد-لرستان6082200099000643000681141400/04/06رهگیری مرسوله
130حاجتي54871بندرانزلي6082200099000632200431141400/04/06رهگیری مرسوله
131سرمست55740مشهد6082200099000621500091141400/04/06رهگیری مرسوله
132صادقزاده55782مشهد6082200099000610700091141400/04/06رهگیری مرسوله
133بقائي55712اصفهان6082200099000600000081141400/04/06رهگیری مرسوله
134سيافي55764اصفهان6082200099000595500081141400/04/06رهگیری مرسوله
135مالکي55722اصفهان6082200099000584700081141400/04/06رهگیری مرسوله
136محمدي55705اصفهان6082200099000574000081141400/04/06رهگیری مرسوله
137عليزاده55789گرمي6082200099000563205651141400/04/06رهگیری مرسوله
138زرين55720داراب-فارس6082200099000552507481141400/04/06رهگیری مرسوله
139اسماعيل شاه55768آستارا6082200099000541704391141400/04/06رهگیری مرسوله
140فاطمي55787کرج6082200099000531000031141400/04/06رهگیری مرسوله
141ناصري فر55767تهران6082200099000520200001141400/04/06رهگیری مرسوله
142ميرنظامي55780کرمان6082200099000519500761141400/04/06رهگیری مرسوله
143رضائي55717اروميه6082200099000508700571141400/04/06رهگیری مرسوله
144بهدادکيا55785اصفهان6082200099000494200081141400/04/06رهگیری مرسوله
145شريفيان55762اصفهان6082200099000483500081141400/04/06رهگیری مرسوله
146عدلو55715شيراز-فارس6082200099000472700071141400/04/06رهگیری مرسوله
147فخار55754بجنورد6082200099000462000941141400/04/06رهگیری مرسوله
148فرجي55820کرمانشاه6082200099000451200671141400/04/06رهگیری مرسوله
149مهاجري55766اردبيل6082200099000440500561141400/04/06رهگیری مرسوله
150ملکي55784رشت6082200099000439700041141400/04/06رهگیری مرسوله
151وليزاده55765رشت6082200099000429000041141400/04/06رهگیری مرسوله
152حسيني55731يزد6082200099000418200891141400/04/06رهگیری مرسوله
153زمانيان55763يزد6082200099000407500891141400/04/06رهگیری مرسوله
154رئوفي55844تهران6082200099000393000001141400/04/06رهگیری مرسوله
155براد55718تهران6082200099000382200001141400/04/06رهگیری مرسوله
156علي پناهي55703تهران6082200099000371500001141400/04/06رهگیری مرسوله
157سعادت55755تهران6082200099000360700001141400/04/06رهگیری مرسوله
158حجازي55738تهران6082200099000350000001141400/04/06رهگیری مرسوله
159بهمن پور55729تهران6082200099000349200001141400/04/06رهگیری مرسوله
160هاشمي55741تهران6082200099000338500001141400/04/06رهگیری مرسوله
161ماهروزاده55726تهران6082200099000327700001141400/04/06رهگیری مرسوله
162صفرخانلو55734تهران6082200099000317000001141400/04/06رهگیری مرسوله
163جوادپور55752تهران6082200099000306200001141400/04/06رهگیری مرسوله
164اسماعيلي55719تهران6082200099000291700001141400/04/06رهگیری مرسوله
165ساساني55781تهران6082200099000281000001141400/04/06رهگیری مرسوله
166ودودي55708تهران6082200099000270200001141400/04/06رهگیری مرسوله

2 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 تیر 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید