لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 31 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1پرستو احمدي60925منجيل6082600124001060504451111400/04/31رهگیری مرسوله
2سارا محمدجعفري61058دماوند6082600124001059703971111400/04/31رهگیری مرسوله
3مهديه جعفري61086کرج6082600124001049000031111400/04/31رهگیری مرسوله
4مينو ميزري61011اهواز6082600124001038200061111400/04/31رهگیری مرسوله
5علي صفياري60957تهران6082600124001027500001111400/04/31رهگیری مرسوله
6ليلا بهادر61004شيراز-فارس6082600124001016700071111400/04/31رهگیری مرسوله
7گلنوش اسماعيلي61046تهران6082600124001006000001111400/04/31رهگیری مرسوله
8نرگس اکملي خواجويي60994اصفهان6082600124000993200081111400/04/31رهگیری مرسوله
9راحله رحيميان60975تهران6082600124000982500001111400/04/31رهگیری مرسوله
10فريبا اقدم60927تهران6082600124000971700001111400/04/31رهگیری مرسوله
11ليلا ايراني60948بهشهر6082600124000961004851111400/04/31رهگیری مرسوله
12نغمه کياني61033اهواز6082600124000950200061111400/04/31رهگیری مرسوله
13پريا خوش خلق61065رشت6082600124000949500041111400/04/31رهگیری مرسوله
14کيانا مشکات60982اصفهان6082600124000938700081111400/04/31رهگیری مرسوله
15شيرين البرزي61034اصفهان6082600124000917200081111400/04/31رهگیری مرسوله
16مائده خنکدار61047سنگده6082600124000906548351111400/04/31رهگیری مرسوله
17اناهيتاياوري61069اهواز6082600124000892000061111400/04/31رهگیری مرسوله
18نيايش شهرستانکي60995تهران6082600124000881200001111400/04/31رهگیری مرسوله
19سالومه روزرخ61074مشهد6082600124000870500091111400/04/31رهگیری مرسوله
20مرضيه گل محمدي61071کرج6082600124000869700031111400/04/31رهگیری مرسوله
21فاطمه شفيعي60872کياشهر6082600124000859044471111400/04/31رهگیری مرسوله
22زهراقنواتي61091اهواز6082600124000848200061111400/04/31رهگیری مرسوله
23سعيده سادات فتاح زاده61049تهران6082600124000837500001111400/04/31رهگیری مرسوله
24صبااميني61063تهران6082600124000826700001111400/04/31رهگیری مرسوله
25ندانوچمني61036گرگان6082600124000816000491111400/04/31رهگیری مرسوله
26خديجه مشرقي61037بابل6082600124000805200471111400/04/31رهگیری مرسوله
27شيواعطايي60939تهران6082600124000790700001111400/04/31رهگیری مرسوله
28سوسن نوروزي61045هشتگرد6082600124000780003361111400/04/31رهگیری مرسوله
29محبوبه شجاعي61055تهران6082600124000779200001111400/04/31رهگیری مرسوله
30الهه بابلقاني61044شهریار6082600124000768503351111400/04/31رهگیری مرسوله
31ام البنين بابايي61109الوند6082600124000757703431111400/04/31رهگیری مرسوله
32مونا تاجيک61104تهران6082600124000747000001111400/04/31رهگیری مرسوله
33پرنيان عزيزيان61103تهران6082600124000736200001111400/04/31رهگیری مرسوله
34پريسا افضلي61077کاشان6082600124000725500871111400/04/31رهگیری مرسوله
35فرناز کيان ارثي61101اصفهان6082600124000714700081111400/04/31رهگیری مرسوله
36انديشه صباغ61080تهران6082600124000704000001111400/04/31رهگیری مرسوله
37هديه جرجاني61106گرگان6082600124000699500491111400/04/31رهگیری مرسوله
38منا صفرپور بازکيايي61100لاهيجان-گيلان6082600124000688700441111400/04/31رهگیری مرسوله
39سارينا قاسمي فرد61005شاهين شهر6082600124000678000831111400/04/31رهگیری مرسوله
40بهاره کرباسيان61073تهران6082600124000624200001111400/04/31رهگیری مرسوله
41مريم کوپايي61096تهران6082600124000613500001111400/04/31رهگیری مرسوله
42فاطمه نادري61095تهران6082600124000602700001111400/04/31رهگیری مرسوله
43سيده صديقه کشتکار60954زرقان6082600124000598207341111400/04/31رهگیری مرسوله
44شيما رجبي61099تهران6082600124000587500001111400/04/31رهگیری مرسوله
45فرشته رسولي61018تبريز6082600124000576700051111400/04/31رهگیری مرسوله
46سمانه انصاري61067زنجان6082600124000566000451111400/04/31رهگیری مرسوله
47معصومه علي جمشيدي61072نوشهر6082600124000555204651111400/04/31رهگیری مرسوله
48سارارسطو61108تهران6082600124000544500001111400/04/31رهگیری مرسوله
49فاطمه تقوي61110شيراز-فارس6082600124000533700071111400/04/31رهگیری مرسوله
50غزاله ميرزائي61107تهران6082600124000523000001111400/04/31رهگیری مرسوله
51مريم سعيداکزاييان61105ری6082600124000512201813111400/04/31رهگیری مرسوله
52پروانه رضايي61090تهران6082600124000501500001111400/04/31رهگیری مرسوله
53فاطمه خيرخواه زاده60999تهران6082600124000497000001111400/04/31رهگیری مرسوله
54مهشادعلي ياري60903کرمان6082600124000486200761111400/04/31رهگیری مرسوله
55حانيه ذوالفقاري61054تهران6082600124000475500001111400/04/31رهگیری مرسوله
56الهه نظام61057رشت6082600124000464700041111400/04/31رهگیری مرسوله
57صبا رحماني61093کرمانشاه6082600124000443200671111400/04/31رهگیری مرسوله
58اذين حسن زاده61056حکيم اباد6082600124000432537771111400/04/31رهگیری مرسوله
59آلما رجايي فرد60932اصفهان6082600124000421700081111400/04/31رهگیری مرسوله
60نوشين بهرامسري59008تهران6082600124000411000001111400/04/31رهگیری مرسوله
61غزاله انتظاري61038يزد6082600124000400200891111400/04/31رهگیری مرسوله
62سپيده ذوالفقاري61094تهران6082600124000395700001111400/04/31رهگیری مرسوله
63فائقه انصاريان61039بندرعباس6082600124000385000791111400/04/31رهگیری مرسوله
64غزل ساربان61088ميمه-اصفهان6082600124000374208351111400/04/31رهگیری مرسوله
65فريده جاني60941تهران6082600124000363500001111400/04/31رهگیری مرسوله
66نسيم برآبادي61032اسفراين6082600124000352709661111400/04/31رهگیری مرسوله
67فيروزه کرمانشاه60920تهران6082600124000342000001111400/04/31رهگیری مرسوله
68پارساپنجه باشي61014گرگان6082600124000331200491111400/04/31رهگیری مرسوله
69طنازبابايي61007همدان6082600124000320500651111400/04/31رهگیری مرسوله
70اميرخوش خلقي61017اهواز6082600124000319700061111400/04/31رهگیری مرسوله
71نثارابراهيمي60966سنندج6082600124000309000661111400/04/31رهگیری مرسوله
72سماعباس نژآدبتدري61016بندرعباس6082600124000294500791111400/04/31رهگیری مرسوله
73نورااحمدي61042شاهين شهر6082600124000273000831111400/04/31رهگیری مرسوله
74مهسا پارسازاده61048مشهد6082600124000262200091111400/04/31رهگیری مرسوله
75شيما جديدي61114تهران6082600124000251500001111400/04/31رهگیری مرسوله
76فريبا احمدي61087اندیشه6082600124000240731686111400/04/31رهگیری مرسوله
77فرناز فراغتي61084فسا6082600124000230007461111400/04/31رهگیری مرسوله
78نگار سليماني61059خميني شهر6082600124000229200841111400/04/31رهگیری مرسوله
79محمد يوسفيان61092پارسيان6082600124000218579771111400/04/31رهگیری مرسوله
80ميرزايي61097تهران6082600124000207700001111400/04/31رهگیری مرسوله
81مرجان رحم دل61078تهران6082600124000193200001111400/04/31رهگیری مرسوله
82المارجايي فرد61082اصفهان6082600124000171700081111400/04/31رهگیری مرسوله
83فاطمه محمدي60993قزوين6082600124000161000341111400/04/31رهگیری مرسوله
84گلناز آشوري61112همدان6082600124000150200651111400/04/31رهگیری مرسوله
85فاطمه اعجازي61041تهران6082600124000149500001111400/04/31رهگیری مرسوله
86نازنين مدني60917تنکابن6082600124000138704681111400/04/31رهگیری مرسوله
87دريافاني61008تهران6082600124000128000001111400/04/31رهگیری مرسوله
88سمانه عارفي61076پل سفيد6082600124000117204791111400/04/31رهگیری مرسوله
89مهسااسدي61051تهران6082600124000106500001111400/04/31رهگیری مرسوله
90شيدافيضي60926تهران6082600124000092000001111400/04/31رهگیری مرسوله
91شيماحائري61000کرمان6082600124000081200761111400/04/31رهگیری مرسوله
92نگاررضايي61053اصفهان-(سپاهان شهر)6082600124000070581799111400/04/31رهگیری مرسوله
93فوزيه خيرانديش61098کنگ6082600124000069779641111400/04/31رهگیری مرسوله
94زهرا محمودي60990گراش6082600124000059007441111400/04/31رهگیری مرسوله
95آزاده دهقاني61113تهران6082600124000048200001111400/04/31رهگیری مرسوله

7 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 31 تیر 1400»

    1. با سلام ارسال های تبریز با پیک طی یک الی دو روز کاری انجام میپذیرد سفارش شما فردا ارسال خواهد شد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا