لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ريسمانچيان59504اصفهان5963700117000911200081131400/04/24رهگیری مرسوله
2فرجي59595تهران5963700117000900500001121400/04/24رهگیری مرسوله
3حبيبي59629تهران5963700117000896000001121400/04/24رهگیری مرسوله
4عامري59586تهران5963700117000885200001121400/04/24رهگیری مرسوله
5راد59585تهران5963700117000874500001121400/04/24رهگیری مرسوله
6قزويني59663تهران5963700117000863700001121400/04/24رهگیری مرسوله
7رضامند59670تهران5963700117000853000001121400/04/24رهگیری مرسوله
8ناصري کيا59591ايلام5963700117000842206931121400/04/24رهگیری مرسوله
9اردکاني59545ميبد5963700117000831508961121400/04/24رهگیری مرسوله
10رضايي59542تهران5963700117000820700001141400/04/24رهگیری مرسوله
11کلاني59574تهران5963700117000810000001141400/04/24رهگیری مرسوله
12نيازي59532تهران5963700117000809200001141400/04/24رهگیری مرسوله
13زماني59514تهران5963700117000794700001141400/04/24رهگیری مرسوله
14فرهمند59548تهران5963700117000784000001141400/04/24رهگیری مرسوله
15نادري نزاد59651تهران5963700117000773200001141400/04/24رهگیری مرسوله
16دلفاني59630پاکدشت5963700117000762503391141400/04/24رهگیری مرسوله
17ورچندي59554اسلام شهر5963700117000751700331141400/04/24رهگیری مرسوله
18سوهاني59626تهران5963700117000741000001141400/04/24رهگیری مرسوله
19داودي59628تهران5963700117000730200001141400/04/24رهگیری مرسوله
20زهرايي59627تهران5963700117000729500001141400/04/24رهگیری مرسوله
21عبدالهي59588تهران5963700117000718700001141400/04/24رهگیری مرسوله
22صانعي59537تهران5963700117000708000001141400/04/24رهگیری مرسوله
23يوسفي59582تهران5963700117000693500001141400/04/24رهگیری مرسوله
24مميوند59584تهران5963700117000682700001141400/04/24رهگیری مرسوله
25چهار باشلو59635سمنان5963700117000672000351141400/04/24رهگیری مرسوله
26نادرپور59638بوشهر5963700117000661200751141400/04/24رهگیری مرسوله
27فريدون پور59624شيراز-فارس5963700117000650500071141400/04/24رهگیری مرسوله
28حيدري59634رودسر5963700117000649704481141400/04/24رهگیری مرسوله
29فروين59633شيراز-فارس5963700117000639000071141400/04/24رهگیری مرسوله
30پند59492تهران5963700117000617500001131400/04/24رهگیری مرسوله
31هادي59589تهران5963700117000606700001131400/04/24رهگیری مرسوله
32عبايي59641تهران5963700117000592200001131400/04/24رهگیری مرسوله
33اکبري59568تهران5963700117000581500001131400/04/24رهگیری مرسوله
34جهرمي59573تهران5963700117000570700001131400/04/24رهگیری مرسوله
35مير کاظمي59616تهران5963700117000560000001131400/04/24رهگیری مرسوله
36همتي59534شاهرود5963700117000559200361131400/04/24رهگیری مرسوله
37صالحي59637چالوس5963700117000548504661131400/04/24رهگیری مرسوله
38جعفري59642اهواز5963700117000537700061131400/04/24رهگیری مرسوله
39نجفي59577اسلام آبادغرب5963700117000527006761131400/04/24رهگیری مرسوله
40دولت ابادي59535مشهد5963700117000516200091131400/04/24رهگیری مرسوله
41ستايشي59601کرمانشاه5963700117000505500671131400/04/24رهگیری مرسوله
42خداياري59576قزوين5963700117000491000341131400/04/24رهگیری مرسوله
43باوه59649سقز5963700117000480206681131400/04/24رهگیری مرسوله
44قائدي59547گرگان5963700117000479500491131400/04/24رهگیری مرسوله
45عادلي59572مشهد5963700117000468700091131400/04/24رهگیری مرسوله
46ابراهيم زاده59581کرج5963700117000458000031131400/04/24رهگیری مرسوله
47هاشميه59546لاهيجان-گيلان5963700117000447200441131400/04/24رهگیری مرسوله
48جهاني59631صومعه سرا5963700117000436504361131400/04/24رهگیری مرسوله
49محمودي59610اردبيل5963700117000425700561131400/04/24رهگیری مرسوله
50شريف زاده59640مشهد5963700117000415000091131400/04/24رهگیری مرسوله
51يزدان شناس59596بيرجند5963700117000404200971131400/04/24رهگیری مرسوله
52دانش59580اهواز5963700117000399700061131400/04/24رهگیری مرسوله
53خنجري59611نائين5963700117000389008391131400/04/24رهگیری مرسوله
54راهدار59566اراک5963700117000378200381131400/04/24رهگیری مرسوله
55امير ابادي59516شيراز-فارس5963700117000367500071131400/04/24رهگیری مرسوله
56حيطه59552سبزوار5963700117000356700961131400/04/24رهگیری مرسوله
57کيا59583شيراز-فارس5963700117000346000071131400/04/24رهگیری مرسوله
58روحانيان59590بندرماهشهر5963700117000335206351131400/04/24رهگیری مرسوله
59خافروش59526سنندج5963700117000324500661131400/04/24رهگیری مرسوله
60باصري59569تهران5963700117000313700001131400/04/24رهگیری مرسوله
61قصدي59557تهران5963700117000303000001131400/04/24رهگیری مرسوله
62درويش59559تهران5963700117000298500001131400/04/24رهگیری مرسوله
63نظريان59540تهران5963700117000287700001131400/04/24رهگیری مرسوله
64منفرد59530پردیس5963700117000277016581131400/04/24رهگیری مرسوله
65روحاني59553تهران5963700117000266200001131400/04/24رهگیری مرسوله
66فرجي59556تهران5963700117000255500001131400/04/24رهگیری مرسوله
67پيرا59604قم5963700117000244700371131400/04/24رهگیری مرسوله
68دهکردي59513تهران5963700117000234000001131400/04/24رهگیری مرسوله
69مبارکي59617تهران5963700117000223200001131400/04/24رهگیری مرسوله
70جوادي59563تهران5963700117000212500001131400/04/24رهگیری مرسوله
71کاشي زاده59623تهران5963700117000201700001131400/04/24رهگیری مرسوله
72درويش پور59562لاهيجان-گيلان5963700117000197200441131400/04/24رهگیری مرسوله
73نظام59551رشت5963700117000186500041131400/04/24رهگیری مرسوله
74فقيه59594شيراز-فارس5963700117000175700071131400/04/24رهگیری مرسوله
75سربازي59533مشهد5963700117000165000091131400/04/24رهگیری مرسوله
76لادن58575مشهد5963700117000154200091131400/04/24رهگیری مرسوله
77بهرامي59531کرج5963700117000143500031131400/04/24رهگیری مرسوله
78ابراهيمي59603کرمان5963700117000132700761131400/04/24رهگیری مرسوله
79گلبابايي59524بهشهر5963700117000122004851131400/04/24رهگیری مرسوله
80مير پوري59608مشهد5963700117000111200091131400/04/24رهگیری مرسوله
81ايراني59517بهشهر5963700117000100504851131400/04/24رهگیری مرسوله
82دوستي59567اهواز5963700117000096000061131400/04/24رهگیری مرسوله
83مسعودي59558رامسر5963700117000085204691131400/04/24رهگیری مرسوله
84جالبوتي59541برازجان5963700117000074507561131400/04/24رهگیری مرسوله
85عاشوري59555سمنان5963700117000063700351131400/04/24رهگیری مرسوله
86طاهري59527تاکستان5963700117000053003481131400/04/24رهگیری مرسوله
87خسروي59529بروجرد5963700117000042200691131400/04/24رهگیری مرسوله
88رضايي59615اصفهان5963700117000031500081131400/04/24رهگیری مرسوله
89چحيلي59560اهواز5963700117000020700061131400/04/24رهگیری مرسوله
90الناصمدي59677اصفهان6082600117000424700081111400/04/24رهگیری مرسوله
91فهيمه فرج زاده59657تهران6082600117000414000001111400/04/24رهگیری مرسوله
92ساراکمالي59671تهران6082600117000403200001111400/04/24رهگیری مرسوله
93محدثه پارياو59666بوشهر6082600117000398700751111400/04/24رهگیری مرسوله
94اکرم خسرويان59686اصفهان6082600117000388000081111400/04/24رهگیری مرسوله
95فاطمه شجيعي59675مشهد6082600117000377200091111400/04/24رهگیری مرسوله
96مريم اسلامي59655زرقان6082600117000366507341111400/04/24رهگیری مرسوله
97الهه اکبري59662ری6082600117000355701813111400/04/24رهگیری مرسوله
98سحرعلينيا59674تهران6082600117000345000001111400/04/24رهگیری مرسوله
99اناهيتاخراساني59684تهران6082600117000334200001111400/04/24رهگیری مرسوله
100حسن عفت پناه59659مشهد6082600117000323500091111400/04/24رهگیری مرسوله
101مهسا بخشايي59679تهران6082600117000312700001111400/04/24رهگیری مرسوله
102محدثه معمارباشي59648قزوين6082600117000302000341111400/04/24رهگیری مرسوله
103شهره زرغام زاده59646اندیشه6082600117000297531686111400/04/24رهگیری مرسوله
104محدثه محمدياري59678رشت6082600117000286700041111400/04/24رهگیری مرسوله
105ريحانه اسلامي59644تهران6082600117000276000001111400/04/24رهگیری مرسوله
106سحرزلکي59622تهران6082600117000265200001111400/04/24رهگیری مرسوله
107پگاه انصاري59667تهران6082600117000254500001111400/04/24رهگیری مرسوله
108سپيده ذوالفقاري59632تهران6082600117000243700001111400/04/24رهگیری مرسوله
109مهدي طاهر59652تهران6082600117000233000001111400/04/24رهگیری مرسوله
110شيواباقري59700تهران6082600117000222200001111400/04/24رهگیری مرسوله
111ساراصباغي59691تهران6082600117000211500001111400/04/24رهگیری مرسوله
112شکيبا توکلي59686اصفهان6082600117000200700081111400/04/24رهگیری مرسوله
113مينا جهانبخشي59692رضوانشهر-گيلان6082600117000196243841111400/04/24رهگیری مرسوله
114سونيا حاجي بابايي59690رضوانشهر-گيلان6082600117000185543841111400/04/24رهگیری مرسوله
115ميتراشهريار پور59673يزد6082600117000174700891111400/04/24رهگیری مرسوله
116مهسامهدي پور59614نور6082600117000164004641111400/04/24رهگیری مرسوله
117نگاردوست حسيني59650يزد6082600117000153200891111400/04/24رهگیری مرسوله
118آتناحسيني59711بندرعباس6082600117000142500791111400/04/24رهگیری مرسوله
119ساراپيرکندي59680کرج6082600117000131700031111400/04/24رهگیری مرسوله
120فائزه بابايي59647قزوين6082600117000121000341111400/04/24رهگیری مرسوله
121بيتااردستاني59656اسلام شهر6082600117000110200331111400/04/24رهگیری مرسوله
122ساره فلاحي59613پارسيان6082600117000109579771111400/04/24رهگیری مرسوله
123نگين فارسي59609ساري6082600117000095000481111400/04/24رهگیری مرسوله
124مريم عبدالوند59561ازنا6082600117000084206871111400/04/24رهگیری مرسوله
125سلاله پروين نژاد59643کرج6082600117000073500031111400/04/24رهگیری مرسوله
126خانم تنها59653تهران6082600117000062700001111400/04/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید