لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فعلي58243تهران5963700112001495500001121400/04/19رهگیری مرسوله
2کريمي58220تهران5963700112001484700001121400/04/19رهگیری مرسوله
3خادم58266تهران5963700112001474000001121400/04/19رهگیری مرسوله
4مهدي زاده58214تهران5963700112001463200001121400/04/19رهگیری مرسوله
5ترکيان58251تهران5963700112001452500001121400/04/19رهگیری مرسوله
6عسگري58254اسلام شهر5963700112001441700331121400/04/19رهگیری مرسوله
7شمس58367تهران5963700112001431000001121400/04/19رهگیری مرسوله
8قنبري58386کرج5963700112001420200031121400/04/19رهگیری مرسوله
9مددي58209تهران5963700112001419500001121400/04/19رهگیری مرسوله
10اوليايي58236اصفهان5963700112001408700081121400/04/19رهگیری مرسوله
11شاکر58288اردکان-يزد5963700112001394208951121400/04/19رهگیری مرسوله
12غلامي58312خنج5963700112001383574431121400/04/19رهگیری مرسوله
13عظيم زاده58407اروميه5963700112001362000571121400/04/19رهگیری مرسوله
14فروغي58258تهران5963700112001351200001121400/04/19رهگیری مرسوله
15وسي گي58207تهران5963700112001340500001121400/04/19رهگیری مرسوله
16مرادزاد58229پرند5963700112001339737611121400/04/19رهگیری مرسوله
17رحمتي58289تهران5963700112001329000001121400/04/19رهگیری مرسوله
18پاک راد58327تهران5963700112001318200001121400/04/19رهگیری مرسوله
19توکلي58255تهران5963700112001307500001121400/04/19رهگیری مرسوله
20شعباني58215تهران5963700112001293000001121400/04/19رهگیری مرسوله
21زارعي58301تهران5963700112001282200001121400/04/19رهگیری مرسوله
22دبيريان58307تهران5963700112001271500001121400/04/19رهگیری مرسوله
23رفيعي زاده58270تهران5963700112001260700001121400/04/19رهگیری مرسوله
24راجي58316دماوند5963700112001250003971121400/04/19رهگیری مرسوله
25سيگاري58317تهران5963700112001249200001121400/04/19رهگیری مرسوله
26کاوسي58351تهران5963700112001238500001121400/04/19رهگیری مرسوله
27حاجي پور58379تهران5963700112001227700001121400/04/19رهگیری مرسوله
28مقدم58384قدس5963700112001217003751121400/04/19رهگیری مرسوله
29ياري58249تهران5963700112001206200001121400/04/19رهگیری مرسوله
30فقيه زاده58368تهران5963700112001191700001121400/04/19رهگیری مرسوله
31نعمتي58262تهران5963700112001181000001121400/04/19رهگیری مرسوله
32روربه58373تهران5963700112001170200001121400/04/19رهگیری مرسوله
33زمانيان58313تهران5963700112001169500001121400/04/19رهگیری مرسوله
34صناعي54669تهران5963700112001158700001121400/04/19رهگیری مرسوله
35نصيري58332مشگين شهر5963700112001148005661121400/04/19رهگیری مرسوله
36عمادي58324مشهد5963700112001137200091121400/04/19رهگیری مرسوله
37محيط58377اصفهان5963700112001126500081121400/04/19رهگیری مرسوله
38نيرومند58345اصفهان5963700112001115700081121400/04/19رهگیری مرسوله
39محمدي58414شيراز-فارس5963700112001105000071121400/04/19رهگیری مرسوله
40اردشيري58248شيراز-فارس5963700112001090500071121400/04/19رهگیری مرسوله
41فتحعلي زاده58293رشت5963700112001089700041121400/04/19رهگیری مرسوله
42شريفي58371شهرضا5963700112001079000861121400/04/19رهگیری مرسوله
43فتح الهي58337خاکعلي5963700112000958034481141400/04/19رهگیری مرسوله
44بکتاش58336اصفهان5963700112000947200081141400/04/19رهگیری مرسوله
45سيدي58400کاشان5963700112000936500871141400/04/19رهگیری مرسوله
46اتش58269اصفهان5963700112000925700081141400/04/19رهگیری مرسوله
47کريم الديني58363کرج5963700112000915000031141400/04/19رهگیری مرسوله
48سهرابي58375رشت5963700112000904200041141400/04/19رهگیری مرسوله
49زيرکينيا58311بندرانزلي5963700112000899700431141400/04/19رهگیری مرسوله
50حيدري نزاد58308فولادشهر5963700112000889008491141400/04/19رهگیری مرسوله
51جعفريان58334اصفهان5963700112000878200081141400/04/19رهگیری مرسوله
52ابراهيمي58338سنندج5963700112000867500661141400/04/19رهگیری مرسوله
53حاجي زاده58331اهواز5963700112000856700061141400/04/19رهگیری مرسوله
54دهقانپور58348بندرعباس5963700112000846000791141400/04/19رهگیری مرسوله
55يزدان پناه58326تيران5963700112000835208531141400/04/19رهگیری مرسوله
56عنايتي58314قائم شهر5963700112000824504761141400/04/19رهگیری مرسوله
57باوه58315سنندج5963700112000813700661141400/04/19رهگیری مرسوله
58سيرتي58382کرج5963700112000803000031141400/04/19رهگیری مرسوله
59محمديان58356سنندج5963700112000798500661141400/04/19رهگیری مرسوله
60ترابي58339کرج5963700112000787700031141400/04/19رهگیری مرسوله
61اورعي58329اصفهان5963700112000777000081141400/04/19رهگیری مرسوله
62هوشنگي58309اصفهان5963700112000766200081141400/04/19رهگیری مرسوله
63سامانيان58321شيراز-فارس5963700112000755500071141400/04/19رهگیری مرسوله
64چناري58325ايلام5963700112000744706931141400/04/19رهگیری مرسوله
65لطفي58272قائم شهر5963700112000734004761141400/04/19رهگیری مرسوله
66اقاپور58330ساري5963700112000723200481141400/04/19رهگیری مرسوله
67اصغرزاده58335مشهد5963700112000712500091141400/04/19رهگیری مرسوله
68شعبانيان58353قم5963700112000701700371141400/04/19رهگیری مرسوله
69مدني58401تنکابن5963700112000697204681141400/04/19رهگیری مرسوله
70دلشاد58398تهران5963700112000686500001141400/04/19رهگیری مرسوله
71عليزاده58415تهران5963700112000675700001141400/04/19رهگیری مرسوله
72کشاورزي58342شيراز-فارس5963700112000665000071141400/04/19رهگیری مرسوله
73دلاوري58294يزد5963700112000654200891141400/04/19رهگیری مرسوله
74سليماني58318جيرفت5963700112000643507861141400/04/19رهگیری مرسوله
75سهرابي58296اهواز5963700112000632700061141400/04/19رهگیری مرسوله
76موحدي58273سيرجان5963700112000622000781141400/04/19رهگیری مرسوله
77داور اصل58263آبادان5963700112000611200631141400/04/19رهگیری مرسوله
78فاضلي58253اهواز5963700112000600500061141400/04/19رهگیری مرسوله
79محمدي58267دوگنبدان5963700112000596007581141400/04/19رهگیری مرسوله
80مقدم58354اصفهان5963700112000585200081141400/04/19رهگیری مرسوله
81اشوري58240محلات5963700112000574503781141400/04/19رهگیری مرسوله
82يونسي58411بيجار5963700112000563706651141400/04/19رهگیری مرسوله
83ويراني58306هشتپر5963700112000553004371141400/04/19رهگیری مرسوله
84جعفري58303لاهيجان-گيلان5963700112000542200441141400/04/19رهگیری مرسوله
85جلالي58409گرگان5963700112000531500491141400/04/19رهگیری مرسوله
86جوادي نيا58268تهران5963700112000520700001141400/04/19رهگیری مرسوله
87پور حسين58305قم5963700112000510000371141400/04/19رهگیری مرسوله
88قديم ابادي58299قزوين5963700112000509200341141400/04/19رهگیری مرسوله
89رحماني58295زاهدان5963700112000494700981141400/04/19رهگیری مرسوله
90پرنيان58285شيراز-فارس5963700112000484000071141400/04/19رهگیری مرسوله
91شايان58380تهران5963700112000473200001141400/04/19رهگیری مرسوله
92پندي58233رشت5963700112000462500041141400/04/19رهگیری مرسوله
93گل عنبر58304کرمانشاه5963700112000451700671141400/04/19رهگیری مرسوله
94ولي نزاد58297تهران5963700112000441000001141400/04/19رهگیری مرسوله
95رييس صفر58286محلات5963700112000430203781141400/04/19رهگیری مرسوله
96فاضليان58274يزد5963700112000429500891141400/04/19رهگیری مرسوله
97نازگوئي58206تهران5963700112000339000001141400/04/19رهگیری مرسوله
98پنجه علي58250تهران5963700112000328200001141400/04/19رهگیری مرسوله
99ملک58276تهران5963700112000317500001141400/04/19رهگیری مرسوله
100قرباني58281تهران5963700112000306700001141400/04/19رهگیری مرسوله
101ده بزرگي58261تهران5963700112000292200001141400/04/19رهگیری مرسوله
102فراشي58257ری5963700112000281501813141400/04/19رهگیری مرسوله
103اميري58210اهواز5963700112000270700061141400/04/19رهگیری مرسوله
104علي ابادي58247بجنورد5963700112000260000941141400/04/19رهگیری مرسوله
105مسرور58256فسا5963700112000259207461141400/04/19رهگیری مرسوله
106محقق58235دزفول5963700112000248506461141400/04/19رهگیری مرسوله
107چراغچشم58219دهدشت5963700112000237707571141400/04/19رهگیری مرسوله
108زنگي ابادي58232کرمان5963700112000227000761141400/04/19رهگیری مرسوله
109خانپور58291بابل5963700112000216200471141400/04/19رهگیری مرسوله
110هاشمي58218مشهد5963700112000205500091141400/04/19رهگیری مرسوله
111صفيعي58292قزوين5963700112000191000341141400/04/19رهگیری مرسوله
112رستگار58231کرج5963700112000180200031141400/04/19رهگیری مرسوله
113نقي پور58287تنکابن5963700112000179504681141400/04/19رهگیری مرسوله
114موسي زاده58355مشهد5963700112000168700091141400/04/19رهگیری مرسوله
115مقدم58277قوچان5963700112000158009471141400/04/19رهگیری مرسوله
116دانا58213درگز5963700112000147209491141400/04/19رهگیری مرسوله
117صميمي58284مشهد5963700112000136500091141400/04/19رهگیری مرسوله
118تندرو58298لنگرود5963700112000125704471141400/04/19رهگیری مرسوله
119سيدين58224زنجان5963700112000115000451141400/04/19رهگیری مرسوله
120ثنايي58239بوشهر5963700112000104200751141400/04/19رهگیری مرسوله
121وحيدي58283کرمانشاه5963700112000099700671141400/04/19رهگیری مرسوله
122مهمانچيان58260ساري5963700112000089000481141400/04/19رهگیری مرسوله
123سليمان58241شهر کرد5963700112000078200881141400/04/19رهگیری مرسوله
124محمدي58217محلات5963700112000067503781141400/04/19رهگیری مرسوله
125متولي58259کياشهر5963700112000056744471141400/04/19رهگیری مرسوله
126هاشمي58244اهرم5963700112000046007551141400/04/19رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا