لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 1 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حکيمي54776تهران5963700094000864700001141400/04/01رهگیری مرسوله
2تهراني54738تهران5963700094000854000001141400/04/01رهگیری مرسوله
3پارسي54656قرچک5963700094000843218686141400/04/01رهگیری مرسوله
4رحيمي54716تهران5963700094000832500001141400/04/01رهگیری مرسوله
5ابراهيم وندي54661تهران5963700094000821700001141400/04/01رهگیری مرسوله
6مراديان54709تهران5963700094000811000001141400/04/01رهگیری مرسوله
7صناعي54754تهران5963700094000800200001141400/04/01رهگیری مرسوله
8شفيعي54733تهران5963700094000795700001141400/04/01رهگیری مرسوله
9جان نثاري54724تهران5963700094000785000001141400/04/01رهگیری مرسوله
10حبيبي54662تهران5963700094000774200001141400/04/01رهگیری مرسوله
11شيري54743يزد5963700094000763500891141400/04/01رهگیری مرسوله
12قلي پور54731تهران5963700094000752700001141400/04/01رهگیری مرسوله
13خوش سعادت54729تهران5963700094000742000001141400/04/01رهگیری مرسوله
14اقرلو54641تهران5963700094000731200001141400/04/01رهگیری مرسوله
15برهان54751تهران5963700094000720500001141400/04/01رهگیری مرسوله
16وکيلي54707تهران5963700094000719700001141400/04/01رهگیری مرسوله
17صناعي54669تهران5963700094000709000001141400/04/01رهگیری مرسوله
18قاسمي54668تهران5963700094000694500001141400/04/01رهگیری مرسوله
19احمدي54762تهران5963700094000683700001141400/04/01رهگیری مرسوله
20جوانان54766تهران5963700094000673000001141400/04/01رهگیری مرسوله
21زماني54721تهران5963700094000662200001141400/04/01رهگیری مرسوله
22وحيدفر54662تهران5963700094000651500001141400/04/01رهگیری مرسوله
23صانعي54660تهران5963700094000640700001141400/04/01رهگیری مرسوله
24صياف54744گرمدره-تهران5963700094000630031694141400/04/01رهگیری مرسوله
25بيجاري54705تهران5963700094000629200001141400/04/01رهگیری مرسوله
26مولايي54659تهران5963700094000618500001141400/04/01رهگیری مرسوله
27قليزادگان54722تهران5963700094000607700001141400/04/01رهگیری مرسوله
28جعفري54706گرگان5963700094000593200491141400/04/01رهگیری مرسوله
29يمرلي54742گرگان5963700094000582500491141400/04/01رهگیری مرسوله
30صادقي54665رحيم آباد5963700094000571744931141400/04/01رهگیری مرسوله
31عزيزي54648زنجان5963700094000561000451141400/04/01رهگیری مرسوله
32سيمين زرع54645اروميه5963700094000550200571141400/04/01رهگیری مرسوله
33شبيري54726اصفهان5963700094000549500081141400/04/01رهگیری مرسوله
34چهارده معصومي54741شاهين شهر5963700094000538700831141400/04/01رهگیری مرسوله
35نوري54753اصفهان5963700094000528000081141400/04/01رهگیری مرسوله
36قبادي54739اصفهان5963700094000517200081141400/04/01رهگیری مرسوله
37هاشميان54673شهرضا5963700094000506500861141400/04/01رهگیری مرسوله
38صحرايي54749بجنورد5963700094000492000941141400/04/01رهگیری مرسوله
39اکبري54670اسفراين5963700094000481209661141400/04/01رهگیری مرسوله
40نجفي54643کرمانشاه5963700094000470500671141400/04/01رهگیری مرسوله
41نائيني54728يزد5963700094000469700891141400/04/01رهگیری مرسوله
42دهفولي54774قم5963700094000459000371141400/04/01رهگیری مرسوله
43عارفي54674سراب5963700094000448205471141400/04/01رهگیری مرسوله
44رساطلب54745رشت5963700094000437500041141400/04/01رهگیری مرسوله
45زراعتي54748لشت نشاء5963700094000426743431141400/04/01رهگیری مرسوله
46عليزاده54737نيشابور5963700094000416000931141400/04/01رهگیری مرسوله
47شيدايي54644مشهد5963700094000405200091141400/04/01رهگیری مرسوله
48يعقوبي54717مشهد5963700094000390700091141400/04/01رهگیری مرسوله
49فتحي54649کاشمر5963700094000380009671141400/04/01رهگیری مرسوله
50به نيا54735مشهد5963700094000379200091141400/04/01رهگیری مرسوله
51کيانجو54657اصفهان5963700094000357700081141400/04/01رهگیری مرسوله
52کارجو54759شاهين شهر5963700094000347000831141400/04/01رهگیری مرسوله
53يزداني54732قائم شهر5963700094000336204761141400/04/01رهگیری مرسوله
54قرباني پور54652رامسر5963700094000325504691141400/04/01رهگیری مرسوله
55هنرکار54646چالوس5963700094000314704661141400/04/01رهگیری مرسوله
56کيا54771نوشهر5963700094000304004651141400/04/01رهگیری مرسوله
57محمدي54714جويبار5963700094000299504771141400/04/01رهگیری مرسوله
58بهادري54713اهواز5963700094000288700061141400/04/01رهگیری مرسوله
59کاظمي54671شوشتر5963700094000278006451141400/04/01رهگیری مرسوله
60کليددار54650دزفول5963700094000267206461141400/04/01رهگیری مرسوله
61ابراهيمي54775اهواز5963700094000256500061141400/04/01رهگیری مرسوله
62جعفري54730بهبهان5963700094000245706361141400/04/01رهگیری مرسوله
63جعفري54764بندرماهشهر5963700094000235006351141400/04/01رهگیری مرسوله
64احمدپور54758بندرجاسک5963700094000224279791141400/04/01رهگیری مرسوله
65رادان54777قشم5963700094000213507951141400/04/01رهگیری مرسوله
66عسگري54765قشم5963700094000202707951141400/04/01رهگیری مرسوله
67حميديان54715شيراز-فارس5963700094000198200071141400/04/01رهگیری مرسوله
68احمدوند54772ملاير5963700094000187506571141400/04/01رهگیری مرسوله
69اشوري54703محلات5963700094000176703781141400/04/01رهگیری مرسوله
70رحماني54746نظرآباد5963700094000166003331141400/04/01رهگیری مرسوله
71اشرفي54718کرمان5963700094000155200761141400/04/01رهگیری مرسوله
72تجردي54750کرمان5963700094000144500761141400/04/01رهگیری مرسوله
73عربپور54761کرج5963700094000133700031141400/04/01رهگیری مرسوله
74شريفي54755کرج5963700094000123000031141400/04/01رهگیری مرسوله
75کشاورز54752شيراز-فارس5963700094000112200071141400/04/01رهگیری مرسوله
76محمودي54667رزن5963700094000101565681141400/04/01رهگیری مرسوله
77جوانمردي54710شيراز-فارس5963700094000097000071141400/04/01رهگیری مرسوله
78مظفري54654اراک5963700094000086200381141400/04/01رهگیری مرسوله
79حسني54773شيراز-فارس5963700094000075500071141400/04/01رهگیری مرسوله
80شکيبا54712رفسنجان5963700094000064700771141400/04/01رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید