لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 5 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عباسي50197رودسر5963700067000428204481141400/03/05رهگیری مرسوله
2نواب50125شيراز-فارس5963700067000417500071141400/03/05رهگیری مرسوله
3اعظمي50176کرمانشاه5963700067000406700671141400/03/05رهگیری مرسوله
4معمار زاده50180اصفهان5963700067000392200081141400/03/05رهگیری مرسوله
5نيري50276نير-اردبيل5963700067000381505641141400/03/05رهگیری مرسوله
6صاربان50172ميمه-اصفهان5963700067000370708351141400/03/05رهگیری مرسوله
7عسگري50312خوانسار5963700067000360008791141400/03/05رهگیری مرسوله
8خجسته50199مشهد5963700067000359200091141400/03/05رهگیری مرسوله
9کاوسي50313اسفراين5963700067000348509661141400/03/05رهگیری مرسوله
10فريور50189کرج5963700067000337700031141400/03/05رهگیری مرسوله
11نيري50086لنگرود5963700067000327004471141400/03/05رهگیری مرسوله
12کريمي501101کرج5963700067000316200031141400/03/05رهگیری مرسوله
13جاني پور50085خرم آباد-لرستان5963700067000305500681141400/03/05رهگیری مرسوله
14جهانداري50124بندرعباس5963700067000291000791141400/03/05رهگیری مرسوله
15خطيبي50116چمستان5963700067000280246431141400/03/05رهگیری مرسوله
16اذادي پور49961اصفهان5963700067000279500081141400/03/05رهگیری مرسوله
17غلامي50088بابل5963700067000268700471141400/03/05رهگیری مرسوله
18اقايي50100اصفهان5963700067000258000081141400/03/05رهگیری مرسوله
19بابلي49951بهشهر5963700067000247204851141400/03/05رهگیری مرسوله
20سعادت50028اروميه5963700067000236500571141400/03/05رهگیری مرسوله
21محمودي49865اقليد5963700067000225707381141400/03/05رهگیری مرسوله
22فلاحي50184ازنا5963700067000215006871141400/03/05رهگیری مرسوله
23رستمي50084نکا5963700067000204204841141400/03/05رهگیری مرسوله
24خوش خلقي50090اهواز5963700067000199700061141400/03/05رهگیری مرسوله
25حميدي50123بهشهر5963700067000189004851141400/03/05رهگیری مرسوله
26پور هوشيار50273صومعه سرا5963700067000178204361141400/03/05رهگیری مرسوله
27تخشاهي50159اصفهان5963700067000167500081141400/03/05رهگیری مرسوله
28خوش صفت49979اهواز5963700067000156700061141400/03/05رهگیری مرسوله
29رجبي50011آستانه اشرفيه5963700067000146004441141400/03/05رهگیری مرسوله
30نادعلي49985قم5963700067000135200371141400/03/05رهگیری مرسوله

1 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 5 خرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید