لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 26 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ابهري53747تهران5963700088001193200001141400/03/26رهگیری مرسوله
2سرکيس53786تهران5963700088001182500001141400/03/26رهگیری مرسوله
3اسدالله زاده53672تهران5963700088001171700001141400/03/26رهگیری مرسوله
4محمدي53756اندیشه5963700088001161031686141400/03/26رهگیری مرسوله
5اخوان53673تهران5963700088001150200001141400/03/26رهگیری مرسوله
6بوشهري53770تهران5963700088001149500001141400/03/26رهگیری مرسوله
7جعفري53680تهران5963700088001138700001141400/03/26رهگیری مرسوله
8اصانلو53719پاکدشت5963700088001128003391141400/03/26رهگیری مرسوله
9حسيني53787تهران5963700088001117200001141400/03/26رهگیری مرسوله
10ابشناس53785گنبد کاووس5963700088001106504971141400/03/26رهگیری مرسوله
11حسيني53678ايذه5963700088001092006391141400/03/26رهگیری مرسوله
12فلاح53689مشهد5963700088001081200091141400/03/26رهگیری مرسوله
13ابريشمي53788کرمان5963700088001070500761141400/03/26رهگیری مرسوله
14رجبي53781زاهدان5963700088001069700981141400/03/26رهگیری مرسوله
15طاهري53784زاهدان5963700088001059000981141400/03/26رهگیری مرسوله
16روزبهاني53693بروجرد5963700088001048200691141400/03/26رهگیری مرسوله
17کعبي نزاد53779اهواز5963700088001037500061141400/03/26رهگیری مرسوله
18بدري53677رشت5963700088001026700041141400/03/26رهگیری مرسوله
19عليلو53775خوي5963700088001016000581141400/03/26رهگیری مرسوله
20ابراهيمي53776تهران5963700088001005200001141400/03/26رهگیری مرسوله
21شريف53688تهران5963700088000992500001141400/03/26رهگیری مرسوله
22مهدلو53731تهران5963700088000981700001141400/03/26رهگیری مرسوله
23محمدي53732تهران5963700088000971000001141400/03/26رهگیری مرسوله
24نجار53738دماوند5963700088000960203971141400/03/26رهگیری مرسوله
25اميري53730کرج5963700088000959500031141400/03/26رهگیری مرسوله
26زارع53691ريز5963700088000948775561141400/03/26رهگیری مرسوله
27رخشاني53758زاهدان5963700088000938000981141400/03/26رهگیری مرسوله
28اقاشيري53704شيراز-فارس5963700088000927200071141400/03/26رهگیری مرسوله
29لشگري53778کرج5963700088000916500031141400/03/26رهگیری مرسوله
30پدرام فرد53687شيراز-فارس5963700088000905700071141400/03/26رهگیری مرسوله
31رحماني53768جهرم5963700088000891200741141400/03/26رهگیری مرسوله
32حاصلي53714ساوه5963700088000880500391141400/03/26رهگیری مرسوله
33سليمان53754بيرجند5963700088000879700971141400/03/26رهگیری مرسوله
34بشيري53777کرج5963700088000869000031141400/03/26رهگیری مرسوله
35وجداني53774يزد5963700088000858200891141400/03/26رهگیری مرسوله
36بکان53650هشتگرد5963700088000847503361141400/03/26رهگیری مرسوله
37اميري نزاد53695سبزوار5963700088000836700961141400/03/26رهگیری مرسوله
38يخدان ساز53771بناب5963700088000826005551141400/03/26رهگیری مرسوله
39حسيني53750بابل5963700088000815200471141400/03/26رهگیری مرسوله
40مقامي53759اهواز5963700088000804500061141400/03/26رهگیری مرسوله
41مهندس53668شيراز-فارس5963700088000790000071141400/03/26رهگیری مرسوله
42غلامي53769شيراز-فارس5963700088000789200071141400/03/26رهگیری مرسوله
43کتيرايي53666يزد5963700088000778500891141400/03/26رهگیری مرسوله
44فرهاديان53764اصفهان5963700088000767700081141400/03/26رهگیری مرسوله
45اشوري53682محلات5963700088000757003781141400/03/26رهگیری مرسوله
46ساعي پور53782بندرماهشهر5963700088000746206351141400/03/26رهگیری مرسوله
47مرتضوي53696رشت5963700088000735500041141400/03/26رهگیری مرسوله
48منش53684اصفهان5963700088000724700081141400/03/26رهگیری مرسوله
49کريمي53746کبودرآهنگ5963700088000714006551141400/03/26رهگیری مرسوله
50ابراهيمي53647تهران5963700088000612700001141400/03/26رهگیری مرسوله
51دادخدايي53763تهران5963700088000602000001141400/03/26رهگیری مرسوله
52محمدي53635تهران5963700088000597500001141400/03/26رهگیری مرسوله
53فراهاني53741تهران5963700088000586700001141400/03/26رهگیری مرسوله
54عليزاده53679تهران5963700088000576000001141400/03/26رهگیری مرسوله
55اشتري53692تهران5963700088000565200001141400/03/26رهگیری مرسوله
56حسيني53698تهران5963700088000554500001141400/03/26رهگیری مرسوله
57اميري53751تهران5963700088000543700001141400/03/26رهگیری مرسوله
58طالبي53694تهران5963700088000533000001141400/03/26رهگیری مرسوله
59لشگري53736قرچک5963700088000522218686141400/03/26رهگیری مرسوله
60سعادتي53743تهران5963700088000511500001141400/03/26رهگیری مرسوله
61يوحنا53766تهران5963700088000500700001141400/03/26رهگیری مرسوله
62رستمي53737کرج5963700088000496200031141400/03/26رهگیری مرسوله
63ظاهري53642کرج5963700088000485500031141400/03/26رهگیری مرسوله
64نوري53663کرج5963700088000474700031141400/03/26رهگیری مرسوله
65عليزاده53753گرمي5963700088000464005651141400/03/26رهگیری مرسوله
66عباسي53767ايذه5963700088000453206391141400/03/26رهگیری مرسوله
67بابايي53727کرمانشاه5963700088000442500671141400/03/26رهگیری مرسوله
68جوکار53669بابل5963700088000431700471141400/03/26رهگیری مرسوله
69دارويي53749گرگان5963700088000421000491141400/03/26رهگیری مرسوله
70يوسفي53752رزن5963700088000410265681141400/03/26رهگیری مرسوله
71خوشنويس53748اروميه5963700088000409500571141400/03/26رهگیری مرسوله
72شيخ زاده53671اصفهان5963700088000395000081141400/03/26رهگیری مرسوله
73تخشاهي53645اصفهان5963700088000384200081141400/03/26رهگیری مرسوله
74گيل53681لاهيجان-گيلان5963700088000373500441141400/03/26رهگیری مرسوله
75طاهري53765دزفول5963700088000362706461141400/03/26رهگیری مرسوله
76ساداتي53707ساري5963700088000352000481141400/03/26رهگیری مرسوله
77مينايي53721اراک5963700088000341200381141400/03/26رهگیری مرسوله
78نيکنام53705اصفهان5963700088000330500081141400/03/26رهگیری مرسوله
79کريمي53710رضوانشهر-گيلان5963700088000329743841141400/03/26رهگیری مرسوله
80نوري53726تهران5963700088000319000001141400/03/26رهگیری مرسوله
81جماعتي53634تهران5963700088000308200001141400/03/26رهگیری مرسوله
82مرادي53665تهران5963700088000293700001141400/03/26رهگیری مرسوله
83صمدي53653تهران5963700088000283000001141400/03/26رهگیری مرسوله
84عباسي53690تهران5963700088000272200001141400/03/26رهگیری مرسوله
85گل احمر53655تهران5963700088000261500001141400/03/26رهگیری مرسوله
86بيات53637تهران5963700088000250700001141400/03/26رهگیری مرسوله
87شکوري53739تهران5963700088000240000001141400/03/26رهگیری مرسوله
88طهماسبي53722ری5963700088000239201813141400/03/26رهگیری مرسوله
89مهديپور53729اهر5963700088000228505451141400/03/26رهگیری مرسوله
90شيري53713يزد5963700088000217700891141400/03/26رهگیری مرسوله
91ستار53641يزد5963700088000207000891141400/03/26رهگیری مرسوله
92نخشب53728ساري5963700088000192500481141400/03/26رهگیری مرسوله
93بهرامي53644ساري5963700088000181700481141400/03/26رهگیری مرسوله
94خرازيان53745مشهد5963700088000171000091141400/03/26رهگیری مرسوله
95يزدي53643بندرعباس5963700088000160200791141400/03/26رهگیری مرسوله
96قاضياني53646سياهکل5963700088000159504431141400/03/26رهگیری مرسوله
97دهدشتي53716کرمان5963700088000148700761141400/03/26رهگیری مرسوله
98انصاريفر53654شيراز-فارس5963700088000138000071141400/03/26رهگیری مرسوله
99سليماني53724ملاير5963700088000127206571141400/03/26رهگیری مرسوله
100ذوالعلي53662کرمان5963700088000116500761141400/03/26رهگیری مرسوله
101حيدري53664اصفهان5963700088000105700081141400/03/26رهگیری مرسوله
102مهرباني53660مهربان5963700088000091254761141400/03/26رهگیری مرسوله
103مهرارا53740مسجدسليمان5963700088000080506491141400/03/26رهگیری مرسوله
104محمودي53640اروميه5963700088000079700571141400/03/26رهگیری مرسوله
105ايتي53683اهواز5963700088000069000061141400/03/26رهگیری مرسوله
106مهرنگ53676کرج5963700088000058200031141400/03/26رهگیری مرسوله
107کريم زاده53638کرمان5963700088000047500761141400/03/26رهگیری مرسوله
108صبوري53717گنبد کاووس5963700088000036704971141400/03/26رهگیری مرسوله
109رجب پور53720مشهد5963700088000026000091141400/03/26رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید