لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 22 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1تقي پور52673شوشتر6082200084000881506451111400/03/22رهگیری مرسوله
2شجاعيان52634اهواز6082200084000870700061111400/03/22رهگیری مرسوله
3موسوي52656اصفهان6082200084000860000081111400/03/22رهگیری مرسوله
4راد52646ساري6082200084000859200481111400/03/22رهگیری مرسوله
5رقيمي52672تهران6082200084000848500001111400/03/22رهگیری مرسوله
6صحت52641اردستان6082200084000837708381111400/03/22رهگیری مرسوله
7بهرامي52651شيراز-فارس6082200084000827000071111400/03/22رهگیری مرسوله
8دهقاني52700تهران6082200084000816200001111400/03/22رهگیری مرسوله
9ايراني52658شيراز-فارس6082200084000805500071111400/03/22رهگیری مرسوله
10غلامي52710قم6082200084000791000371111400/03/22رهگیری مرسوله
11اصفريان52659تهران6082200084000780200001111400/03/22رهگیری مرسوله
12موسوي52703مشهد6082200084000768700091111400/03/22رهگیری مرسوله
13سواري52668اهواز6082200084000758000061111400/03/22رهگیری مرسوله
14تشويقي52679تهران6082200084000747200001111400/03/22رهگیری مرسوله
15صنعتي52377کيش6082200084000736507941111400/03/22رهگیری مرسوله
16بابايي52614تهران6082200084000725700001111400/03/22رهگیری مرسوله
17جعفري52666شيراز-فارس6082200084000715000071111400/03/22رهگیری مرسوله
18موسوي52708کرج6082200084000704200031111400/03/22رهگیری مرسوله
19اسماعيلي52613بستک6082200084000699707961111400/03/22رهگیری مرسوله
20عامري52690کازرون6082200084000689000731111400/03/22رهگیری مرسوله
21نيکنام52694اصفهان6082200084000678200081111400/03/22رهگیری مرسوله
22ضرکامي52648رشت6082200084000667500041111400/03/22رهگیری مرسوله
23مرادي52704نوشهر6082200084000656704651111400/03/22رهگیری مرسوله
24نظرزاده52554تربت حيدريه6082200084000646000951111400/03/22رهگیری مرسوله
25اسدي52696شيراز-فارس6082200084000635200071111400/03/22رهگیری مرسوله
26قادري52701پاوه6082200084000624506791111400/03/22رهگیری مرسوله
27جاوداني52653تهران6082200084000613700001111400/03/22رهگیری مرسوله
28فاخر52716تهران6082200084000603000001111400/03/22رهگیری مرسوله
29فخراييان52706تفرش6082200084000598503951111400/03/22رهگیری مرسوله
30صابر52678تهران6082200084000587700001111400/03/22رهگیری مرسوله
31نيکبخت52610تهران6082200084000577000001111400/03/22رهگیری مرسوله
32علوي52657تهران6082200084000566200001111400/03/22رهگیری مرسوله
33شريفي52683مشهد6082200084000555500091111400/03/22رهگیری مرسوله
34کشاورز52630قزوين6082200084000544700341111400/03/22رهگیری مرسوله
35قنواتي52645اهواز6082200084000534000061111400/03/22رهگیری مرسوله
36حسيني52692بوشهر6082200084000523200751111400/03/22رهگیری مرسوله
37احدي52649تهران6082200084000512500001111400/03/22رهگیری مرسوله
38منتظري52665تهران6082200084000501700001111400/03/22رهگیری مرسوله
39نظام ابادي52650تهران6082200084000497200001111400/03/22رهگیری مرسوله
40شوبيري52615تهران6082200084000486500001111400/03/22رهگیری مرسوله
41پيرزاده52687شهریار6082200084000475703351111400/03/22رهگیری مرسوله
42ابراهيمي52621درچه پياز6082200084000465008431111400/03/22رهگیری مرسوله
43نيکزاد52675تهران6082200084000454200001111400/03/22رهگیری مرسوله
44قاسمي52620مشهد6082200084000443500091111400/03/22رهگیری مرسوله
45چمن52669تهران6082200084000432700001111400/03/22رهگیری مرسوله
46نيکبخت52609بابل6082200084000422000471111400/03/22رهگیری مرسوله
47زهراسان52643شيراز-فارس6082200084000411200071111400/03/22رهگیری مرسوله
48علياني52654اصفهان6082200084000400500081111400/03/22رهگیری مرسوله
49قاسمي52635مشهد6082200084000396000091111400/03/22رهگیری مرسوله
50عظيم پور52652اصفهان6082200084000385200081111400/03/22رهگیری مرسوله
51قاسمي52752تهران6082200084000374500001111400/03/22رهگیری مرسوله
52قرباني52709کرج6082200084000363700031111400/03/22رهگیری مرسوله
53پاشايي52744اروميه6082200084000353000571111400/03/22رهگیری مرسوله
54صفري52745خميني شهر6082200084000342200841111400/03/22رهگیری مرسوله
55غلامي52682تهران6082200084000331500001111400/03/22رهگیری مرسوله
56زماني52616دماوند6082200084000320703971111400/03/22رهگیری مرسوله
57طباطبايي52637مشهد6082200084000309200091111400/03/22رهگیری مرسوله
58آرا52619قم6082200084000294700371111400/03/22رهگیری مرسوله
59دهقاني52622فرخ شهر6082200084000284008831111400/03/22رهگیری مرسوله
60شجاعي52631بجنورد6082200084000273200941111400/03/22رهگیری مرسوله
61فريد52746بستک6082200084000262507961111400/03/22رهگیری مرسوله
62مختاري52644آستانه6082200084000251703871111400/03/22رهگیری مرسوله
63طاجاني52627مشهد6082200084000241000091111400/03/22رهگیری مرسوله
64ديالمه52712تهران6082200084000230200001111400/03/22رهگیری مرسوله
65فراستي50885شيراز-فارس6082200084000229500071111400/03/22رهگیری مرسوله
66مسلمي52711آمل6082200084000218700461111400/03/22رهگیری مرسوله
67کرامتي52754گنبد کاووس6082200084000208004971111400/03/22رهگیری مرسوله
68عليخاني52633ساوه6082200084000193500391111400/03/22رهگیری مرسوله
69رضائي52747تهران6082200084000182700001111400/03/22رهگیری مرسوله
70عليزاده52636شيرگاه6082200084000172047871111400/03/22رهگیری مرسوله
71فرهبخش52751قزوين6082200084000161200341111400/03/22رهگیری مرسوله
72تحمدي52445مشگين شهر5961300084002005505661111400/03/22رهگیری مرسوله
73محمودابادي52525کرمان5961300084001959700761111400/03/22رهگیری مرسوله
74هاشم زاده52536اروميه5961300084001949000571111400/03/22رهگیری مرسوله
75اسمعيلي52439پل سفيد5961300084001938204791111400/03/22رهگیری مرسوله
76زينالي52467شبستر5961300084001927505381111400/03/22رهگیری مرسوله
77حميد52604بندرامام خميني5961300084001916763561111400/03/22رهگیری مرسوله
78قهرمان52571تهران5961300084001906000001111400/03/22رهگیری مرسوله
79مودب52588اصفهان5961300084001891500081111400/03/22رهگیری مرسوله
80رضايي52489تهران5961300084001880700001111400/03/22رهگیری مرسوله
81موسوي52550زنجان5961300084001870000451111400/03/22رهگیری مرسوله
82زارعي52453فردیس5961300084001869231656111400/03/22رهگیری مرسوله
83چشمي52454تهران5961300084001858500001111400/03/22رهگیری مرسوله
84لامعي52440تهران5961300084001847700001111400/03/22رهگیری مرسوله
85قدمي52537ری5961300084001837001813111400/03/22رهگیری مرسوله
86طالبي52452فیروزکوه5961300084001826203981111400/03/22رهگیری مرسوله
87عليزاد52474پردیس5961300084001815516581111400/03/22رهگیری مرسوله
88خسروي52556گاليکش5961300084001804749831111400/03/22رهگیری مرسوله
89کيا52539تهران5961300084001790200001111400/03/22رهگیری مرسوله
90شهبازپور52485نوشهر5961300084001789504651111400/03/22رهگیری مرسوله
91محمودي52478تهران5961300084001778700001111400/03/22رهگیری مرسوله
92جعفري52568تهران5961300084001746500001141400/03/22رهگیری مرسوله
93جمال ابادي52570قم5961300084001735700371141400/03/22رهگیری مرسوله
94عبدالرحيمي52607اهواز5961300084001725000061141400/03/22رهگیری مرسوله
95زعفراني52574شيراز-فارس5961300084001714200071141400/03/22رهگیری مرسوله
96باقريان52595اهواز5961300084001703500061141400/03/22رهگیری مرسوله
97بهاري52598اصفهان5961300084001699000081141400/03/22رهگیری مرسوله
98عظمي52597تهران5961300084001688200001141400/03/22رهگیری مرسوله
99ابراهيمي52584اصفهان5961300084001677500081141400/03/22رهگیری مرسوله
100اميدخدا52535تهران5961300084001666700001141400/03/22رهگیری مرسوله
101اعتمادي52569تهران5961300084001656000001141400/03/22رهگیری مرسوله
102مهدوي52591بهشهر5961300084001645204851141400/03/22رهگیری مرسوله
103صداقت52585شيراز-فارس5961300084001634500071141400/03/22رهگیری مرسوله
104مرادي52564لنگرود5961300084001623704471141400/03/22رهگیری مرسوله
105خداياري52583اروميه5961300084001613000571141400/03/22رهگیری مرسوله
106مصطفي زاده52579خوي5961300084001602200581141400/03/22رهگیری مرسوله
107بهمني52578تهران5961300084001597700001141400/03/22رهگیری مرسوله
108جنوبي52599شيراز-فارس5961300084001587000071141400/03/22رهگیری مرسوله
109پوربخش52544تهران5961300084001576200001141400/03/22رهگیری مرسوله
110يراقي52541اصفهان5961300084001565500081141400/03/22رهگیری مرسوله
111اميرخاني52532رشت5961300084001554700041141400/03/22رهگیری مرسوله
112رضايي52497تهران5961300084001544000001141400/03/22رهگیری مرسوله
113مسرور52596بندرعباس5961300084001533200791141400/03/22رهگیری مرسوله
114انصاري52602اراک5961300084001522500381141400/03/22رهگیری مرسوله
115حاتمي52608شيراز-فارس5961300084001511700071141400/03/22رهگیری مرسوله
116ضميري52552تهران5961300084001501000001141400/03/22رهگیری مرسوله
117انيسي52450تهران5961300084001496500001111400/03/22رهگیری مرسوله
118کيا52459تهران5961300084001485700001111400/03/22رهگیری مرسوله
119اميري52576پردیس5961300084001475016581111400/03/22رهگیری مرسوله
120آذرفر52441کرج5961300084001464200031111400/03/22رهگیری مرسوله
121چارقدچي52533خوي5961300084001453500581111400/03/22رهگیری مرسوله
122کريمي52501تهران5961300084001442700001111400/03/22رهگیری مرسوله
123خادمي52504خالدآ باد5961300084001432087671111400/03/22رهگیری مرسوله
124عادلي52518مشهد5961300084001421200091111400/03/22رهگیری مرسوله
125ياري52592تهران5961300084001410500001111400/03/22رهگیری مرسوله
126اسماعيلي52577خارک5961300084001409775461111400/03/22رهگیری مرسوله
127مير52479اصفهان5961300084001395200081111400/03/22رهگیری مرسوله
128مدرس52470بهبهان5961300084001384506361111400/03/22رهگیری مرسوله
129نوبختي52455تهران5961300084001373700001111400/03/22رهگیری مرسوله
130قاسم زاده52456اروميه5961300084001363000571111400/03/22رهگیری مرسوله
131حسين پور52451تهران5961300084001341500001111400/03/22رهگیری مرسوله
132صفري52442لاهيجان-گيلان5961300084001330700441111400/03/22رهگیری مرسوله
133فاتح52429اروميه5961300084001320000571111400/03/22رهگیری مرسوله
134کرمي52492کرج5961300084001319200031111400/03/22رهگیری مرسوله
135سپهري52473آمل5961300084001308500461111400/03/22رهگیری مرسوله
136مقدور52422پيرانشهر5961300084001261705781141400/03/22رهگیری مرسوله
137عسکري52503شيراز-فارس5961300084001251000071141400/03/22رهگیری مرسوله
138عقابيان52460کرمان5961300084001240200761141400/03/22رهگیری مرسوله
139کلشي52590تهران5961300084001239500001141400/03/22رهگیری مرسوله
140کلاني52606تهران5961300084001228700001141400/03/22رهگیری مرسوله
141نورالديني52551يزد5961300084001218000891141400/03/22رهگیری مرسوله
142اصيلي52502تهران5961300084001207200001141400/03/22رهگیری مرسوله
143لشگري52529تهران5961300084001192700001141400/03/22رهگیری مرسوله
144صالحي52505اندیشه5961300084001182031686141400/03/22رهگیری مرسوله
145باقري52446کرج5961300084001171200031141400/03/22رهگیری مرسوله
146راکي52466لواسان5961300084001160503341141400/03/22رهگیری مرسوله
147گوهر بخش52538تهران5961300084001159700001141400/03/22رهگیری مرسوله
148صادقي52458اصفهان5961300084001149000081141400/03/22رهگیری مرسوله
149گرمارودي52425کرج5961300084001138200031141400/03/22رهگیری مرسوله
150کيميا گر52476تهران5961300084001127500001141400/03/22رهگیری مرسوله
151همداني زاده52510تهران5961300084001116700001141400/03/22رهگیری مرسوله
152راست پور52521لار5961300084001106007431141400/03/22رهگیری مرسوله
153مرادي52559مشهد5961300084001091500091141400/03/22رهگیری مرسوله
154حيدري52432تهران5961300084001080700001141400/03/22رهگیری مرسوله
155دولت ابادي52487قزوين5961300084001070000341141400/03/22رهگیری مرسوله
156حاتمي52500کرمان5961300084001069200761141400/03/22رهگیری مرسوله
157ميرداودي52477اصفهان5961300084001058500081141400/03/22رهگیری مرسوله
158ياوري52549تهران5961300084001047700001141400/03/22رهگیری مرسوله
159دقيق52468قم5961300084001037000371141400/03/22رهگیری مرسوله
160پازوکي52573پاکدشت5961300084001026203391141400/03/22رهگیری مرسوله
161حيدري نسب52430تهران5961300084000937500001111400/03/22رهگیری مرسوله
162چراغي52534تهران5961300084000926700001111400/03/22رهگیری مرسوله
163نورتجلي52562تهران5961300084000916000001111400/03/22رهگیری مرسوله
164کسائي52472اهواز5961300084000905200061111400/03/22رهگیری مرسوله
165شريف52484اهواز5961300084000890700061111400/03/22رهگیری مرسوله
166يزدي52436تهران5961300084000880000001111400/03/22رهگیری مرسوله
167محمودي52561اهواز5961300084000879200061111400/03/22رهگیری مرسوله
168شفق52438چالوس5961300084000868504661111400/03/22رهگیری مرسوله
169هاشمي52475اصفهان5961300084000857700081111400/03/22رهگیری مرسوله
170نجاتي52431تهران5961300084000847000001111400/03/22رهگیری مرسوله
171منادي52563تهران5961300084000836200001111400/03/22رهگیری مرسوله
172بختياري52509اهواز5961300084000825500061111400/03/22رهگیری مرسوله
173حسين پور52506اهواز5961300084000814700061111400/03/22رهگیری مرسوله
174قاضياني52522سياهکل5961300084000804004431111400/03/22رهگیری مرسوله
175جعفري52463ديزيچه5961300084000799584831111400/03/22رهگیری مرسوله
176عوض بيگي52496تهران5961300084000788700001111400/03/22رهگیری مرسوله
177دامغاني52490تهران5961300084000778000001111400/03/22رهگیری مرسوله
178خداپناه52548کرج5961300084000767200031111400/03/22رهگیری مرسوله
179پورمند52457اصفهان5961300084000756500081111400/03/22رهگیری مرسوله
180اسدي52524اهواز5961300084000745700061111400/03/22رهگیری مرسوله
181حسيني52507اصفهان5961300084000735000081111400/03/22رهگیری مرسوله
182کاشي52465تهران5961300084000724200001111400/03/22رهگیری مرسوله
183روستا52486شهرجديدهشتگرد5961300084000713533618111400/03/22رهگیری مرسوله
184يعقوبي52553بابل5961300084000702700471111400/03/22رهگیری مرسوله
185خواجه52558رامسر5961300084000698204691111400/03/22رهگیری مرسوله
186عطار52488تهران5961300084000687500001111400/03/22رهگیری مرسوله
187حسين نژاد52527تهران5961300084000655200001111400/03/22رهگیری مرسوله
188ذوالفقاري52427مشهد5961300084000644500091111400/03/22رهگیری مرسوله
189کيواني52444بندرماهشهر5961300084000633706351111400/03/22رهگیری مرسوله
190رستمي52557سمنان5961300084000623000351111400/03/22رهگیری مرسوله
191سنگ بهرام52547آبادان5961300084000612200631111400/03/22رهگیری مرسوله
192آل علي52519قم5961300084000601500371111400/03/22رهگیری مرسوله
193شکاري52482شيراز-فارس5961300084000597000071111400/03/22رهگیری مرسوله
194دانشور52515اصفهان5961300084000586200081111400/03/22رهگیری مرسوله
195غني52545تهران5961300084000575500001111400/03/22رهگیری مرسوله
196جليلي52520تهران5961300084000564700001111400/03/22رهگیری مرسوله
197اميري52530اوز-فارس5961300084000554074331111400/03/22رهگیری مرسوله
198ميرزايي52567تهران5961300084000543200001111400/03/22رهگیری مرسوله
199سلطان محمد52462تهران5961300084000532500001111400/03/22رهگیری مرسوله
200ميرزايي52580ورامین5961300084000521703371111400/03/22رهگیری مرسوله
201گرجي52481ساري5961300084000511000481111400/03/22رهگیری مرسوله
202ستاري52555تهران5961300084000500200001111400/03/22رهگیری مرسوله
203فراهاني52543تهران5961300084000495700001111400/03/22رهگیری مرسوله
204جلالي52493تهران5961300084000485000001111400/03/22رهگیری مرسوله
205جوادي52526تهران5961300084000474200001111400/03/22رهگیری مرسوله
206طاهري52469شيراز-فارس5961300084000463500071111400/03/22رهگیری مرسوله
207ابوترابي52581ساري5961300084000409000481141400/03/22رهگیری مرسوله
208اسماعيلي52471بجنورد5961300084000394500941141400/03/22رهگیری مرسوله

5 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 22 خرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید