لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 8 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1زارع جوشقاني44252تهران5961300039000781200001111400.2.8رهگیری مرسوله
2اسلامي44264زرقان5961300039000770507341111400.2.8رهگیری مرسوله
3حسيني44308بم5961300039000769707661111400.2.8رهگیری مرسوله
4رحيمي44244مشهد5961300039000759000091111400.2.8رهگیری مرسوله
5رفيعي44351اصفهان5961300039000748200081111400.2.8رهگیری مرسوله
6آزادنيا44292تهران5961300039000737500001111400.2.8رهگیری مرسوله
7سروش نيا44305تهران5961300039000716000001111400.2.8رهگیری مرسوله
8فلاح44307شيروان5961300039000705209461111400.2.8رهگیری مرسوله
9ضيا44303تهران5961300039000690700001111400.2.8رهگیری مرسوله
10زحمتکش44242رشت5961300039000680000041111400.2.8رهگیری مرسوله
11قنبري44288شيراز-فارس5961300039000679200071111400.2.8رهگیری مرسوله
12فرخندي44239تهران5961300039000668500001111400.2.8رهگیری مرسوله
13زارعي44287شيراز-فارس5961300039000657700071111400.2.8رهگیری مرسوله
14شتابگر44313نيشابور5961300039000647000931111400.2.8رهگیری مرسوله
15سلطان زاده44312تهران5961300039000636200001111400.2.8رهگیری مرسوله
16سيدي44316رشت5961300039000625500041111400.2.8رهگیری مرسوله
17واعظ زاده44232مشهد5961300039000614700091111400.2.8رهگیری مرسوله
18مفيدي44309زير آب5961300039000604004781111400.2.8رهگیری مرسوله
19خوشيختي44285کرج5961300039000599500031111400.2.8رهگیری مرسوله
20آيين بند44224تهران5961300039000588700001111400.2.8رهگیری مرسوله
21سهرابي44290شيراز-فارس5961300039000578000071111400.2.8رهگیری مرسوله
22چراخ44238بندرماهشهر5961300039000567206351111400.2.8رهگیری مرسوله
23مگسري44237رامشير5961300039000556563871111400.2.8رهگیری مرسوله
24صدري44254نسیم شهر5961300039000545737651111400.2.8رهگیری مرسوله
25کساييان44255نيشابور5961300039000535000931111400.2.8رهگیری مرسوله
26مصطفوي44234شيراز-فارس5961300039000524200071111400.2.8رهگیری مرسوله
27جهاني44257بابل5961300039000513500471111400.2.8رهگیری مرسوله
28دبيري44310کرج5961300039000502700031111400.2.8رهگیری مرسوله
29برزگري44444مرند5961300039000498200541111400.2.8رهگیری مرسوله
30سالاري44266بابلسر5961300039000487504741111400.2.8رهگیری مرسوله
31صيدافکن44256قرچک5961300039000476718686111400.2.8رهگیری مرسوله
32شاه محمدي44281اراک5961300039000466000381111400.2.8رهگیری مرسوله
33نوروزبخش44278ماهنشان5961300039000455204541111400.2.8رهگیری مرسوله
34نيت44282تهران5961300039000444500001111400.2.8رهگیری مرسوله
35بدلي44300اروميه5961300039000433700571111400.2.8رهگیری مرسوله
36مشيريان44272مشهد5961300039000423000091111400.2.8رهگیری مرسوله
37نقي پور44258تنکابن5961300039000412204681111400.2.8رهگیری مرسوله
38موسوي44247اصفهان5961300039000401500081111400.2.8رهگیری مرسوله
39طالبي44275اصفهان5961300039000397000081111400.2.8رهگیری مرسوله
40پيري44269ابهر5961300039000386204561111400.2.8رهگیری مرسوله
41شفيعي44273تهران5961300039000375500001111400.2.8رهگیری مرسوله
42نورابادي44245تهران5961300039000364700001111400.2.8رهگیری مرسوله
43رحيمي پناه44280کرج5961300039000354000031111400.2.8رهگیری مرسوله
44موسوي اصل44243کرج5961300039000343200031111400.2.8رهگیری مرسوله
45نيکدل44276کرج5961300039000332500031111400.2.8رهگیری مرسوله
46گرمستاني44274ساري5961300039000321700481111400.2.8رهگیری مرسوله
47افخم44279کرج5961300039000311000031111400.2.8رهگیری مرسوله
48رحمتي44220مرودشت5961300039000300207371111400.2.8رهگیری مرسوله
49کريميان44267تهران5961300039000295700001111400.2.8رهگیری مرسوله
50مولوي44286تهران5961300039000285000001111400.2.8رهگیری مرسوله
51قاسمي44253مشهد5961300039000274200091111400.2.8رهگیری مرسوله
52خزائي نژاد44265کرج5961300039000263500031111400.2.8رهگیری مرسوله
53ستاري44268کرج5961300039000252700031111400.2.8رهگیری مرسوله
54رضاييان44271آمل5961300039000242000461111400.2.8رهگیری مرسوله
55درودي44277تهران5961300039000231200001111400.2.8رهگیری مرسوله
56ارومي44270کرج5961300039000220500031111400.2.8رهگیری مرسوله
57طاهري44231تهران5961300039000219700001111400.2.8رهگیری مرسوله
58مظهري44295تهران5961300039000209000001111400.2.8رهگیری مرسوله
59حاجت زاده44293اهواز5961300039000194500061111400.2.8رهگیری مرسوله
60حيدري44222قزوين5961300039000183700341111400.2.8رهگیری مرسوله
61توکلي44217تهران5961300039000173000001111400.2.8رهگیری مرسوله
62حسين پور44226زواره5961300039000162208441111400.2.8رهگیری مرسوله
63کرماني44230سمنان5961300039000151500351111400.2.8رهگیری مرسوله
64سرباخته44284تهران5961300039000140700001111400.2.8رهگیری مرسوله
65بيگدلي44297تهران5961300039000130000001111400.2.8رهگیری مرسوله
66کاوندي44233شوش5961300039000129206471111400.2.8رهگیری مرسوله
67موسوي44227دوگنبدان5961300039000118507581111400.2.8رهگیری مرسوله
68عبدالهي44223برازجان5961300039000107707561111400.2.8رهگیری مرسوله
69خردمند44249مشهد5961300039000093200091111400.2.8رهگیری مرسوله
70گنجي44246بابل5961300039000082500471111400.2.8رهگیری مرسوله
71صفري44294تهران5961300039000071700001111400.2.8رهگیری مرسوله
72مري44291تهران5961300039000061000001111400.2.8رهگیری مرسوله
73احمدي44301پرند5961300039000050237611111400.2.8رهگیری مرسوله
74انحصاري44298کرمان5961300039000049500761111400.2.8رهگیری مرسوله
75اسلامي نژاد44236شيراز-فارس5961300039000038700071111400.2.8رهگیری مرسوله
76جلفايي44221اصفهان5961300039000028000081111400.2.8رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید