لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 7 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1آلبوناصر44204خرمشهر5961300038001375000641111400.2.7رهگیری مرسوله
2ظاهري44154تهران5961300038001364200001111400.2.7رهگیری مرسوله
3افشار44053اسدآباد5961300038001353506541111400.2.7رهگیری مرسوله
4ممتاز44193همدان5961300038001342700651111400.2.7رهگیری مرسوله
5حضرتي44179تهران5961300038001332000001111400.2.7رهگیری مرسوله
6نظريان44175تهران5961300038001321200001111400.2.7رهگیری مرسوله
7بردبار44143تهران5961300038001310500001111400.2.7رهگیری مرسوله
8جويباري44047جويبار5961300038001309704771111400.2.7رهگیری مرسوله
9راد44216تهران5961300038001295200001111400.2.7رهگیری مرسوله
10لنگرودي44168تهران5961300038001284500001111400.2.7رهگیری مرسوله
11صبوري44198همدان5961300038001273700651111400.2.7رهگیری مرسوله
12نگارش44195تهران5961300038001263000001111400.2.7رهگیری مرسوله
13اقبالي44209تهران5961300038000993200001111400.2.7رهگیری مرسوله
14معدندار44212کرج5961300038000982500031111400.2.7رهگیری مرسوله
15غلامي44151مشهد5961300038000971700091111400.2.7رهگیری مرسوله
16سلامي44065شيراز-فارس5961300038000961000071111400.2.7رهگیری مرسوله
17ميرزاوندي44064شيراز-فارس5961300038000950200071111400.2.7رهگیری مرسوله
18شيخ نژاد44185بجنورد5961300038000949500941111400.2.7رهگیری مرسوله
19معاضدي44190اردبيل5961300038000938700561111400.2.7رهگیری مرسوله
20سنقرابادي44147قرچک5961300038000928018686111400.2.7رهگیری مرسوله
21مبشري44077ازنا5961300038000917206871111400.2.7رهگیری مرسوله
22نوربخش44090تهران5961300038000906500001111400.2.7رهگیری مرسوله
23محموديان44215تهران5961300038000892000001111400.2.7رهگیری مرسوله
24فرماني44173اروميه5961300038000881200571111400.2.7رهگیری مرسوله
25اکبري44152لاهيجان-گيلان5961300038000870500441111400.2.7رهگیری مرسوله
26موسوي44038تهران5961300038000869700001111400.2.7رهگیری مرسوله
27نوروزي44208تهران5961300038000859000001111400.2.7رهگیری مرسوله
28شهاب44089اراک5961300038000848200381111400.2.7رهگیری مرسوله
29صالحي44037قزوين5961300038000837500341111400.2.7رهگیری مرسوله
30شاهرخي44202شاهرود5961300038000826700361111400.2.7رهگیری مرسوله
31بختياري منش44184ورامین5961300038000816003371111400.2.7رهگیری مرسوله
32سليماني44219ساري5961300038000805200481111400.2.7رهگیری مرسوله
33اقاجوني44186شيراز-فارس5961300038000779200071111400.2.7رهگیری مرسوله
34کياني44157شيراز-فارس5961300038000768500071111400.2.7رهگیری مرسوله
35صادقي44045مشهد5961300038000757700091111400.2.7رهگیری مرسوله
36غزالي44144فسا5961300038000747007461111400.2.7رهگیری مرسوله
37رفيعايي44150اصفهان5961300038000736200081111400.2.7رهگیری مرسوله
38بخشي44058تهران5961300038000725500001111400.2.7رهگیری مرسوله
39وفايي44214تهران5961300038000714700001111400.2.7رهگیری مرسوله
40يخچالي44060اروميه5961300038000704000571111400.2.7رهگیری مرسوله
41روحپرور44068قوچان5961300038000699509471111400.2.7رهگیری مرسوله
42نعمتي فر44041تهران5961300038000688700001111400.2.7رهگیری مرسوله
43تالاوي44057مهاباد-آذربايجان غربي5961300038000678000591111400.2.7رهگیری مرسوله
44آل محمد44039اروميه5961300038000667200571111400.2.7رهگیری مرسوله
45سليم زاده44043گنبد کاووس5961300038000656504971111400.2.7رهگیری مرسوله
46کوراند44167اصفهان5961300038000645700081111400.2.7رهگیری مرسوله
47اقاجري44067بهبهان5961300038000635006361111400.2.7رهگیری مرسوله
48بداقي44070شاهرود5961300038000624200361111400.2.7رهگیری مرسوله
49بيگي44071تهران5961300038000613500001111400.2.7رهگیری مرسوله
50جانبازي44211اهواز5961300038000602700061111400.2.7رهگیری مرسوله
51سبزي44189کرج5961300038000598200031111400.2.7رهگیری مرسوله
52صالحي44054تهران5961300038000587500001111400.2.7رهگیری مرسوله
53نيک فر44199دزفول5961300038000576706461111400.2.7رهگیری مرسوله
54شاهين44188رشت5961300038000566000041111400.2.7رهگیری مرسوله
55اميني44051تهران5961300038000555200001111400.2.7رهگیری مرسوله
56موسوي41914اهواز5961300038000544500061111400.2.7رهگیری مرسوله
57رفيعي44052اصفهان5961300038000533700081111400.2.7رهگیری مرسوله
58منظري44200گرگان5961300038000523000491111400.2.7رهگیری مرسوله
59لاهوتي44196شيراز-فارس5961300038000512200071111400.2.7رهگیری مرسوله
60عبدي44020تهران5961300038000501500001111400.2.7رهگیری مرسوله
61مرادي44213محمديه5961300038000497003491111400.2.7رهگیری مرسوله
62ريحاني44049شيراز-فارس5961300038000486200071111400.2.7رهگیری مرسوله
63فرمند44026تهران5961300038000475500001111400.2.7رهگیری مرسوله
64يحيوي44172قائم شهر5961300038000464704761111400.2.7رهگیری مرسوله
65شهپرست44021تهران5961300038000454000001111400.2.7رهگیری مرسوله
66صادقي44206تهران5961300038000443200001111400.2.7رهگیری مرسوله
67تنهائي44170شيراز-فارس5961300038000432500071111400.2.7رهگیری مرسوله
68نصيري مقدم44048ابريشم5961300038000421781789111400.2.7رهگیری مرسوله
69عبادالهي44027تهران5961300038000411000001111400.2.7رهگیری مرسوله
70ابراهيمي44146تهران5961300038000400200001111400.2.7رهگیری مرسوله
71احمدنژاد44018زرين شهر5961300038000395708471111400.2.7رهگیری مرسوله
72خدايي44022محلات5961300038000385003781111400.2.7رهگیری مرسوله
73مسعودي44171اراک5961300038000374200381111400.2.7رهگیری مرسوله
74همتي44183شيراز-فارس5961300038000363500071111400.2.7رهگیری مرسوله
75زماني44031شيراز-فارس5961300038000352700071111400.2.7رهگیری مرسوله
76ستارزاده44034سمنان5961300038000342000351111400.2.7رهگیری مرسوله
77محمدي44207تهران5961300038000331200001111400.2.7رهگیری مرسوله
78بهادري44066درگز5961300038000319709491111400.2.7رهگیری مرسوله
79جعفري44135تهران5961300038000309000001111400.2.7رهگیری مرسوله
80ملکشاه44061نوشهر5961300038000294504651111400.2.7رهگیری مرسوله
81صادقيان44182تهران5961300038000283700001111400.2.7رهگیری مرسوله
82گروسيان44148همدان5961300038000273000651111400.2.7رهگیری مرسوله
83متوليان43896تهران5961300038000262200001111400.2.7رهگیری مرسوله
84رجبي زاده44191کرمان5961300038000251500761111400.2.7رهگیری مرسوله
85زرکامي44140رشت5961300038000240700041111400.2.7رهگیری مرسوله
86نامي44032تهران5961300038000230000001111400.2.7رهگیری مرسوله
87نظريان42443قزوين5961300038000229200341111400.2.7رهگیری مرسوله
88طالب لو44156تهران5961300038000218500001111400.2.7رهگیری مرسوله
89بلوکي44033نيشابور5961300038000207700931111400.2.7رهگیری مرسوله
90نقيبي44036ساري5961300038000193200481111400.2.7رهگیری مرسوله
91رستمي44062دليجان5961300038000182503791111400.2.7رهگیری مرسوله
92اکبري44072تهران5961300038000171700001111400.2.7رهگیری مرسوله
93حسني44044الوند5961300038000161003431111400.2.7رهگیری مرسوله
94کشاني44142تهران5961300038000150200001111400.2.7رهگیری مرسوله
95ازاد فلاح44055تهران5961300038000149500001111400.2.7رهگیری مرسوله
96عليپور44050مشهد5961300038000138700091111400.2.7رهگیری مرسوله
97جعفري44169شيراز-فارس5961300038000128000071111400.2.7رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا