لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 25 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نوري48419تهران5963700056001065000001141400/02/25رهگیری مرسوله
2نوري48409تهران5963700056001054200001141400/02/25رهگیری مرسوله
3حجازيان46509تهران5963700056001043500001141400/02/25رهگیری مرسوله
4فضلعلي نزاد48684تهران5963700056001032700001141400/02/25رهگیری مرسوله
5سليماني48426تهران5963700056001022000001141400/02/25رهگیری مرسوله
6شاه کرم48459تهران5963700056001011200001141400/02/25رهگیری مرسوله
7گودرزي48483تهران5963700056001000500001141400/02/25رهگیری مرسوله
8احمدي48490تهران5963700056000997700001141400/02/25رهگیری مرسوله
9محبوبي48473اسلام شهر5963700056000987000331141400/02/25رهگیری مرسوله
10ضيا48458تهران5963700056000976200001141400/02/25رهگیری مرسوله
11دلگشا48444تهران5963700056000965500001141400/02/25رهگیری مرسوله
12نوبختي48394تهران5963700056000954700001141400/02/25رهگیری مرسوله
13سلطان منش48472تهران5963700056000944000001141400/02/25رهگیری مرسوله
14گودرزي48450تهران5963700056000933200001141400/02/25رهگیری مرسوله
15رحيمي48396قدس5963700056000922503751141400/02/25رهگیری مرسوله
16خير انديش48400تهران5963700056000911700001141400/02/25رهگیری مرسوله
17هاشمي48454تهران5963700056000901000001141400/02/25رهگیری مرسوله
18شجاعي48453تهران5963700056000896500001141400/02/25رهگیری مرسوله
19شريعت48457رودهن5963700056000885739731141400/02/25رهگیری مرسوله
20عليزاده48448تهران5963700056000875000001141400/02/25رهگیری مرسوله
21اميني48406ساري5963700056000864200481141400/02/25رهگیری مرسوله
22رشيدي48423سنندج5963700056000853500661141400/02/25رهگیری مرسوله
23شيدي48424اصفهان5963700056000842700081141400/02/25رهگیری مرسوله
24بني اسدي48479بيرجند5963700056000832000971141400/02/25رهگیری مرسوله
25خان دل48397بندرعباس5963700056000821200791141400/02/25رهگیری مرسوله
26پرواز48482رفسنجان5963700056000810500771141400/02/25رهگیری مرسوله
27مزوعي48467اصفهان5963700056000809700081141400/02/25رهگیری مرسوله
28احمدي48392همدان5963700056000795200651141400/02/25رهگیری مرسوله
29خواجه48430ساري5963700056000784500481141400/02/25رهگیری مرسوله
30عابدي48456زنجان5963700056000773700451141400/02/25رهگیری مرسوله
31بريهي48480اهواز5963700056000763000061141400/02/25رهگیری مرسوله
32مدرسي48452مشهد5963700056000752200091141400/02/25رهگیری مرسوله
33راوش48460اصفهان5963700056000741500081141400/02/25رهگیری مرسوله
34کيايي48475کرج5963700056000730700031141400/02/25رهگیری مرسوله
35حيدري48416بندرماهشهر5963700056000720006351141400/02/25رهگیری مرسوله
36عرب48417ساري5963700056000719200481141400/02/25رهگیری مرسوله
37عابدي48663شيراز-فارس5963700056000708500071141400/02/25رهگیری مرسوله
38رحماني48407تهران5963700056000694000001141400/02/25رهگیری مرسوله
39عشايريان48402شاهين شهر5963700056000683200831141400/02/25رهگیری مرسوله
40دهقاني48451بندرعباس5963700056000672500791141400/02/25رهگیری مرسوله
41محتشمي48414برازجان5963700056000661707561141400/02/25رهگیری مرسوله
42کارگشا48481تهران5963700056000582000001141400/02/25رهگیری مرسوله
43بهرامسري48653تهران5963700056000571200001141400/02/25رهگیری مرسوله
44اعلا48415تهران5963700056000560500001141400/02/25رهگیری مرسوله
45چشمه48389تهران5963700056000559700001141400/02/25رهگیری مرسوله
46تفرشي48465تهران5963700056000549000001141400/02/25رهگیری مرسوله
47قاسم تبار48428تهران5963700056000538200001141400/02/25رهگیری مرسوله
48بخشي48686تهران5963700056000527500001141400/02/25رهگیری مرسوله
49اسلامي48420تهران5963700056000516700001141400/02/25رهگیری مرسوله
50بازرگان48442تهران5963700056000506000001141400/02/25رهگیری مرسوله
51اقر لو48427تهران5963700056000491500001141400/02/25رهگیری مرسوله
52عبدالمحمدي48403تهران5963700056000480700001141400/02/25رهگیری مرسوله
53اسدي48395تهران5963700056000470000001141400/02/25رهگیری مرسوله
54اکبر پور46495تهران5963700056000469200001141400/02/25رهگیری مرسوله
55عابدي48399تهران5963700056000458500001141400/02/25رهگیری مرسوله
56عليزاده48398اسکو5963700056000447705351141400/02/25رهگیری مرسوله
57جلودار48441شوشتر5963700056000437006451141400/02/25رهگیری مرسوله
58محمدي46652اصفهان5963700056000426200081141400/02/25رهگیری مرسوله
59نوروزي48486هشترود5963700056000415505571141400/02/25رهگیری مرسوله
60عابدين زاده48489يزد5963700056000404700891141400/02/25رهگیری مرسوله
61عمراني48404آمل5963700056000390200461141400/02/25رهگیری مرسوله
62حائري48449کرمان5963700056000389500761141400/02/25رهگیری مرسوله
63فرجزاده48391سقز5963700056000378706681141400/02/25رهگیری مرسوله
64عزيزي48429رشت5963700056000368000041141400/02/25رهگیری مرسوله
65صادقيان48466اصفهان5963700056000357200081141400/02/25رهگیری مرسوله
66نجفي48470کرمانشاه5963700056000346500671141400/02/25رهگیری مرسوله
67ابوالفتحي48405خلخال5963700056000335705681141400/02/25رهگیری مرسوله
68نظري48401بندرانزلي5963700056000325000431141400/02/25رهگیری مرسوله
69کنعاني48421رشت5963700056000314200041141400/02/25رهگیری مرسوله
70وحداني48384اوز-فارس5963700056000303574331141400/02/25رهگیری مرسوله
71ادينه48387اراک5963700056000299000381141400/02/25رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا