لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 1 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1کريمي42268تهران5963700032001170500001111400/02/01رهگیری مرسوله
2روزبه42116تهران5963700032001169700001111400/02/01رهگیری مرسوله
3طلايي42200تهران5963700032001159000001111400/02/01رهگیری مرسوله
4شيخلر42087ملارد5963700032001148231691111400/02/01رهگیری مرسوله
5فراهاني42239تهران5963700032001137500001111400/02/01رهگیری مرسوله
6شجاعي42245تهران5963700032001126700001111400/02/01رهگیری مرسوله
7فرخ خيز42226تهران5963700032001116000001111400/02/01رهگیری مرسوله
8ابريشم چي42285تهران5963700032001105200001111400/02/01رهگیری مرسوله
9اکبرپور42238تهران5963700032001090700001111400/02/01رهگیری مرسوله
10سالاري42178تهران5963700032001079200001111400/02/01رهگیری مرسوله
11مخملي42198تهران5963700032001068500001111400/02/01رهگیری مرسوله
12صندوقدار42120تهران5963700032001057700001111400/02/01رهگیری مرسوله
13سليماني راد42064اصفهان5963700032001047000081111400/02/01رهگیری مرسوله
14کريمي42201کرمان5963700032001036200761111400/02/01رهگیری مرسوله
15شهابي42248لاهيجان-گيلان5963700032001025500441111400/02/01رهگیری مرسوله
16شيرواني42180اصفهان5963700032001014700081111400/02/01رهگیری مرسوله
17مقدم42233شاهين شهر5963700032001004000831111400/02/01رهگیری مرسوله
18کارگر42131ميبد5963700032000991208961111400/02/01رهگیری مرسوله
19صداقت42241مشهد5963700032000980500091111400/02/01رهگیری مرسوله
20مهدوي42190بابلسر5963700032000979704741111400/02/01رهگیری مرسوله
21ذکائي42086رفسنجان5963700032000969000771111400/02/01رهگیری مرسوله
22حسيني42090مينو دشت5963700032000958204981111400/02/01رهگیری مرسوله
23دانشور42096زنجان5963700032000947500451111400/02/01رهگیری مرسوله
24صادقي42105مشهد5963700032000936700091111400/02/01رهگیری مرسوله
25هزاره نژاد42252تهران5963700032000926000001111400/02/01رهگیری مرسوله
26محبت پور42122هشتگرد5963700032000915203361111400/02/01رهگیری مرسوله
27رمضاني42203اصفهان5963700032000904500081111400/02/01رهگیری مرسوله
28پيرکندي42171کرج5963700032000890000031111400/02/01رهگیری مرسوله
29عبدالرحيمي42109کاشان5963700032000889200871111400/02/01رهگیری مرسوله
30محمودي42262بندرعباس5963700032000857000791111400/02/01رهگیری مرسوله
31نصرت زاده42242شيروان5963700032000846209461111400/02/01رهگیری مرسوله
32غلامي42263خنج5963700032000835574431111400/02/01رهگیری مرسوله
33شريفي زاده42237شيراز-فارس5963700032000824700071111400/02/01رهگیری مرسوله
34نوري42256سنندج5963700032000814000661111400/02/01رهگیری مرسوله
35صدفي زاده42227همدان5963700032000803200651111400/02/01رهگیری مرسوله
36مدرس42246يزد5963700032000798700891111400/02/01رهگیری مرسوله
37توحيدي42243مشهد5963700032000788000091111400/02/01رهگیری مرسوله
38نبي زاده42253فسا5963700032000777207461111400/02/01رهگیری مرسوله
39دانش42267شيراز-فارس5963700032000766500071111400/02/01رهگیری مرسوله
40نوروزي42276تهران5963700032000755700001111400/02/01رهگیری مرسوله
41جان پرور42234تهران5963700032000745000001111400/02/01رهگیری مرسوله
42کرماني42265کرج5963700032000734200031111400/02/01رهگیری مرسوله
43قلندري42247خرم آباد-لرستان5963700032000723500681111400/02/01رهگیری مرسوله
44حيدري42230شيراز-فارس5963700032000712700071111400/02/01رهگیری مرسوله
45فنري42260اروميه5963700032000702000571111400/02/01رهگیری مرسوله
46اميريان42261کرمانشاه5963700032000697500671111400/02/01رهگیری مرسوله
47موسوي42244دوگنبدان5963700032000686707581111400/02/01رهگیری مرسوله
48برنده42250بهبهان5963700032000676006361111400/02/01رهگیری مرسوله
49نياکان42236شيراز-فارس5963700032000665200071111400/02/01رهگیری مرسوله
50حائري42231اردکان-يزد5963700032000654508951111400/02/01رهگیری مرسوله
51نوروزي42088تهران5963700032000643700001111400/02/01رهگیری مرسوله
52نوتاج42284تهران5963700032000633000001111400/02/01رهگیری مرسوله
53حقيقي42175تهران5963700032000622200001111400/02/01رهگیری مرسوله
54طاهرخانچي42208تهران5963700032000611500001111400/02/01رهگیری مرسوله
55احمدي42176تهران5963700032000600700001111400/02/01رهگیری مرسوله
56حافظي42115تهران5963700032000596200001111400/02/01رهگیری مرسوله
57خليلي42117تهران5963700032000585500001111400/02/01رهگیری مرسوله
58بصيرت42205تهران5963700032000574700001111400/02/01رهگیری مرسوله
59حبيبي42210تهران5963700032000564000001111400/02/01رهگیری مرسوله
60رحيمي42221قدس5963700032000553203751111400/02/01رهگیری مرسوله
61نظري42102تهران5963700032000542500001111400/02/01رهگیری مرسوله
62پيغمبرزاده42167تهران5963700032000531700001111400/02/01رهگیری مرسوله
63سرجواني42124ورامین5963700032000521003371111400/02/01رهگیری مرسوله
64صدرا42123خرم آباد-لرستان5963700032000510200681111400/02/01رهگیری مرسوله
65يوسفي42165رشت5963700032000509500041111400/02/01رهگیری مرسوله
66احساني42133کرج5963700032000495000031111400/02/01رهگیری مرسوله
67احمدزاده42214اهرم5963700032000484207551111400/02/01رهگیری مرسوله
68جامع42213کرج5963700032000473500031111400/02/01رهگیری مرسوله
69حميدي42232تهران5963700032000462700001111400/02/01رهگیری مرسوله
70مهرجو42266لاهيجان-گيلان5963700032000452000441111400/02/01رهگیری مرسوله
71احمدي42111شوش5963700032000441206471111400/02/01رهگیری مرسوله
72رستاقي42222گرگان5963700032000430500491111400/02/01رهگیری مرسوله
73عزيزي42212تويسرکان5963700032000429706581111400/02/01رهگیری مرسوله
74الداغي42126تربت حيدريه5963700032000419000951111400/02/01رهگیری مرسوله
75طباطبايي42217مشهد5963700032000408200091111400/02/01رهگیری مرسوله
76رضوي42169اصفهان5963700032000393700081111400/02/01رهگیری مرسوله
77منعم42225شيراز-فارس5963700032000383000071111400/02/01رهگیری مرسوله
78طهماسبي42224ساري5963700032000372200481111400/02/01رهگیری مرسوله
79نوري42132بابل5963700032000361500471111400/02/01رهگیری مرسوله
80نظري42114زنجان5963700032000350700451111400/02/01رهگیری مرسوله
81ايراني42118کرمان5963700032000340000761111400/02/01رهگیری مرسوله
82اميرزاده42206داراب-فارس5963700032000339207481111400/02/01رهگیری مرسوله
83راهدار42170اراک5963700032000328500381111400/02/01رهگیری مرسوله
84بکا42216رشت5963700032000317700041111400/02/01رهگیری مرسوله
85اقبالي42129بوشهر5963700032000307000751111400/02/01رهگیری مرسوله
86حامي42139مشهد5963700032000292500091111400/02/01رهگیری مرسوله
87ساريخاني42110تهران5963700032000281700001111400/02/01رهگیری مرسوله
88معيري42127تهران5963700032000271000001111400/02/01رهگیری مرسوله
89احمدي42202تهران5963700032000260200001111400/02/01رهگیری مرسوله
90قنواتي42215اميديه5963700032000259563731111400/02/01رهگیری مرسوله
91رمضاني42168اصفهان5963700032000248700081111400/02/01رهگیری مرسوله
92لبيکي42104اليگودرز5963700032000238006861111400/02/01رهگیری مرسوله
93رزاق پور42282بندرعباس5963700032000227200791111400/02/01رهگیری مرسوله
94دويران42097زنجان5963700032000216500451111400/02/01رهگیری مرسوله
95صالحي42108اهواز5963700032000205700061111400/02/01رهگیری مرسوله
96صبوري42125همدان5963700032000191200651111400/02/01رهگیری مرسوله
97باقري42107بوشهر5963700032000180500751111400/02/01رهگیری مرسوله
98مغداني42128بندردير5963700032000179775541111400/02/01رهگیری مرسوله
99خاني42255قزوين5963700032000169000341111400/02/01رهگیری مرسوله
100کاجي42119يزد5963700032000158200891111400/02/01رهگیری مرسوله
101نامجو42166شهر کرد5963700032000147500881111400/02/01رهگیری مرسوله
102عليپور42113نوشهر5963700032000136704651111400/02/01رهگیری مرسوله
103شفيعي42277شاهين شهر5963700032000126000831111400/02/01رهگیری مرسوله
104سعيدي42182خميني شهر5963700032000115200841111400/02/01رهگیری مرسوله
105حيدريان42109ايلام5963700032000104506931111400/02/01رهگیری مرسوله
106کاشاني42098مشهد5963700032000090000091111400/02/01رهگیری مرسوله
107غفاري42218زنجان5963700032000089200451111400/02/01رهگیری مرسوله
108عباسي42163تهران5963700032000078500001111400/02/01رهگیری مرسوله
109يادگاري42089هشتگرد5963700032000067703361111400/02/01رهگیری مرسوله
110اسماعيل زاده42281بابل5963700032000057000471111400/02/01رهگیری مرسوله
111پسر کلو42280مينو دشت5963700032000046204981111400/02/01رهگیری مرسوله
112طاهري42338تهران5961300032001244000001111400/02/01رهگیری مرسوله
113فيض ابادي42406سبزوار5961300032001233200961111400/02/01رهگیری مرسوله
114فتوحي42317قزوين5961300032001222500341111400/02/01رهگیری مرسوله
115حقيقت42374تهران5961300032001211700001111400/02/01رهگیری مرسوله
116پروانه42450اصفهان5961300032001201000081111400/02/01رهگیری مرسوله
117بهوندي42294بندرماهشهر5961300032001196506351111400/02/01رهگیری مرسوله
118آروانا42341تهران5961300032001185700001111400/02/01رهگیری مرسوله
119قراگوزلو42360ساري5961300032001175000481111400/02/01رهگیری مرسوله
120پوراسماعيل41050بجستان5961300032001164296981111400/02/01رهگیری مرسوله
121بيگي42302تهران5961300032001153500001111400/02/01رهگیری مرسوله
122جاويدان42383زنجان5961300032001142700451111400/02/01رهگیری مرسوله
123ميرجعفري42422تهران5961300032001132000001111400/02/01رهگیری مرسوله
124سرابي42311تهران5961300032001121200001111400/02/01رهگیری مرسوله
125اقبالي42386تهران5961300032001110500001111400/02/01رهگیری مرسوله
126صمدي42407تهران5961300032001109700001111400/02/01رهگیری مرسوله
127احمدي42405قزوين5961300032001095200341111400/02/01رهگیری مرسوله
128سادات42336شوشتر5961300032001084506451111400/02/01رهگیری مرسوله
129حاتمي42404کرمان5961300032001073700761111400/02/01رهگیری مرسوله
130چگيني42334قزوين5961300032001063000341111400/02/01رهگیری مرسوله
131کوکبي42337اروميه5961300032001052200571111400/02/01رهگیری مرسوله
132موسوي42392تهران5961300032001041500001111400/02/01رهگیری مرسوله
133جليلي42390بابل5961300032001030700471111400/02/01رهگیری مرسوله
134نصيري42329مشگين شهر5961300032001020005661111400/02/01رهگیری مرسوله
135روستا42323کمالشهر5961300032000952731991111400/02/01رهگیری مرسوله
136غفوري42312شبستر5961300032000942005381111400/02/01رهگیری مرسوله
137وفايي42320شيراز-فارس5961300032000931200071111400/02/01رهگیری مرسوله
138باقم42305چمستان5961300032000920546431111400/02/01رهگیری مرسوله
139اديب42307ری5961300032000919701813111400/02/01رهگیری مرسوله
140حسنزاده42332جلفا5961300032000909005441111400/02/01رهگیری مرسوله
141طبيعي42304فردیس5961300032000894531656111400/02/01رهگیری مرسوله
142منصوري42308يزد5961300032000883700891111400/02/01رهگیری مرسوله
143کرياسي42309تهران5961300032000873000001111400/02/01رهگیری مرسوله
144جهانگيري42373تهران5961300032000862200001111400/02/01رهگیری مرسوله
145غفارنژاد42375ری5961300032000851501813111400/02/01رهگیری مرسوله
146اسدي42298لامرد5961300032000840774341111400/02/01رهگیری مرسوله
147شهبازي42430تهران5961300032000830000001111400/02/01رهگیری مرسوله
148فرهاني42340تهران5961300032000829200001111400/02/01رهگیری مرسوله
149ناصري42293نوشهر5961300032000818504651111400/02/01رهگیری مرسوله
150پروانه42310رامسر5961300032000807704691111400/02/01رهگیری مرسوله
151رسايي42333پاکدشت5961300032000793203391111400/02/01رهگیری مرسوله
152کشاورز42328قزوين5961300032000782500341111400/02/01رهگیری مرسوله
153طاهري نيا42361تهران5961300032000771700001111400/02/01رهگیری مرسوله
154مصطفي زاده42318يزد5961300032000761000891111400/02/01رهگیری مرسوله
155حسن بيگي42327اقليد5961300032000366007381111400/02/01رهگیری مرسوله
156محمدي42313تهران5961300032000355200001111400/02/01رهگیری مرسوله
157صديقي42326تهران5961300032000344500001111400/02/01رهگیری مرسوله
158اعياني42315مشهد5961300032000333700091111400/02/01رهگیری مرسوله
159اناري42291تهران5961300032000323000001111400/02/01رهگیری مرسوله
160حجازيفر42322اروميه5961300032000312200571111400/02/01رهگیری مرسوله
161حکيم زاده42325تهران5961300032000301500001111400/02/01رهگیری مرسوله
162باورساد42319مسجدسليمان5961300032000297006491111400/02/01رهگیری مرسوله
163وزيري پور42335تهران5961300032000286200001111400/02/01رهگیری مرسوله
164شهرياري پور42287سيرجان5961300032000275500781111400/02/01رهگیری مرسوله
165مطيعي42286مشهد5961300032000264700091111400/02/01رهگیری مرسوله
166حق شناس42331تهران5961300032000254000001111400/02/01رهگیری مرسوله
167رنجبر42424شيراز-فارس5961300032000243200071111400/02/01رهگیری مرسوله
168محمدي42324تهران5961300032000232500001111400/02/01رهگیری مرسوله
169پاکيزه42297مشهد5961300032000221700091111400/02/01رهگیری مرسوله
170صفري42289رودسر5961300032000211004481111400/02/01رهگیری مرسوله
171شفيعي42330اشنويه5961300032000200205771111400/02/01رهگیری مرسوله
172طاهر42316کرج5961300032000195700031111400/02/01رهگیری مرسوله
173حميد42300بندرماهشهر5961300032000185006351111400/02/01رهگیری مرسوله
174بيگي42306تهران5961300032000174200001111400/02/01رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید