لیست کدهای رهگیری مرسولات پشتاز تاریخ 9 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1زينب شيري105216پاکدشت5961300315000181003391111400/11/09رهگیری مرسوله
2شريفه مداح105253فردوس5961300315000079009771111400/11/09رهگیری مرسوله
3سپيده اردلان105260تهران5961300315000115700001111400/11/09رهگیری مرسوله
4ژيلا مهرارا105340بهارستان(اصفهان)5961300315000351281431111400/11/09رهگیری مرسوله
5آمنه کمر روستا105382هشتگرد5961300315001058203361111400/11/09رهگیری مرسوله
6مريم ابراهيم نيا105428فريمان5961300315000408709391111400/11/09رهگیری مرسوله
7فاطمه عليزاده105448تهران5961300315000126500001111400/11/09رهگیری مرسوله
8آتوسا احمد پور105462تهران5961300315000191700001111400/11/09رهگیری مرسوله
9سارا رحيمي105523زنجان5961300315000803700451111400/11/09رهگیری مرسوله
10فرزانه انگوري106237اهر5961300315000372705451111400/11/09رهگیری مرسوله
11مونا داداشي106241محمديه5961300315000420203491111400/11/09رهگیری مرسوله
12مهسا چهار دولي106243تهران5961300315000227700001111400/11/09رهگیری مرسوله
13نسيم شکري106247رشت5961300315000419500041111400/11/09رهگیری مرسوله
14راضيه هرمزي106250ازنا5961300315000282206871111400/11/09رهگیری مرسوله
15محسن موسوي106251قم5961300315000329000371111400/11/09رهگیری مرسوله
16زهرا انصاريان106252بندرعباس5961300315000622700791111400/11/09رهگیری مرسوله
17محدثه مدني106253خمين5961300315000340503881111400/11/09رهگیری مرسوله
18گيتي مهدي زاده106257کرج5961300315000788500031111400/11/09رهگیری مرسوله
19ليلا منوچهري106258شيراز-فارس5961300315000431000071111400/11/09رهگیری مرسوله
20سمانه دهباشي106259دماوند5961300315000586003971111400/11/09رهگیری مرسوله
21سميه رسولي106260فومن5961300315000260704351111400/11/09رهگیری مرسوله
22تاميلا شهبازي106261تهران5961300315001047500001111400/11/09رهگیری مرسوله
23مجيد شايسته106262تهران5961300315000915700001111400/11/09رهگیری مرسوله
24بهنوش کلواني106263محمودآباد-مازندران5961300315000339704631111400/11/09رهگیری مرسوله
25ماأده مير يوسفي106271تهران5961300315001105700001111400/11/09رهگیری مرسوله
26نگار شيشه گر106272تهران5961300315000068200001111400/11/09رهگیری مرسوله
27مريم توسلي106274گرگان5961300315000879000491111400/11/09رهگیری مرسوله
28فاطيما حنطوش زاده106275دزفول5961300315000318206461111400/11/09رهگیری مرسوله
29هانيه صالح زاده106276گيوي5961300315000362056851111400/11/09رهگیری مرسوله
30محبوبه مهرباني106279شيراز-فارس5961300315000307500071111400/11/09رهگیری مرسوله
31سپيده مجريان106281فیروزکوه5961300315000105003981111400/11/09رهگیری مرسوله
32فيروزه اريش106284زاهدان5961300315000293000981111400/11/09رهگیری مرسوله
33هما آتشي106284تهران5961300315000271500001111400/11/09رهگیری مرسوله
34فاطمه اقلاکي106285مشهد5961300315000596700091111400/11/09رهگیری مرسوله
35مهسا محمدي106289قزوين5961300315000474000341111400/11/09رهگیری مرسوله
36شهره راد106290تنکابن5961300315000089704681111400/11/09رهگیری مرسوله
37الناز جعفري106291پردیس5961300315001036716581111400/11/09رهگیری مرسوله
38نورا احمدي106292شاهين شهر5961300315000394200831111400/11/09رهگیری مرسوله
39سرور ملکاني106293اصفهان5961300315000206200081111400/11/09رهگیری مرسوله
40سميه قشقايي106294ورامین5961300315000250003371111400/11/09رهگیری مرسوله
41فاخره آصفي106295رضوانشهر-گيلان5961300315001080543841111400/11/09رهگیری مرسوله
42نازنين تاجيک106296تهران5961300315000846700001111400/11/09رهگیری مرسوله
43فاطمه محسني106297قم5961300315000612000371111400/11/09رهگیری مرسوله
44پيمان عطاايي106298اردبيل5961300315000644200561111400/11/09رهگیری مرسوله
45بهاره پزشکپور106305کمالشهر5961300315000148031991111400/11/09رهگیری مرسوله
46شادي مهر دوست106307نقده5961300315000553705761111400/11/09رهگیری مرسوله
47حديث لطفي106308قائم شهر5961300315000158704761111400/11/09رهگیری مرسوله
48فاطمه هاشمي نسب106309دزفول5961300315000137206461111400/11/09رهگیری مرسوله
49محبوبه صحرايي106312گناباد5961300315000217009691111400/11/09رهگیری مرسوله
50سمانه محبي106315مشهد5961300315000383500091111400/11/09رهگیری مرسوله
51شهاب سلطاني106316تهران5961300315000756200001111400/11/09رهگیری مرسوله
52غزال کشاورز106318تهران5961300315000238500001111400/11/09رهگیری مرسوله
53سارا هاشمي106321مشهد5961300315000249200091111400/11/09رهگیری مرسوله
54مريم عليخانزاده106322تنکابن5961300315001091204681111400/11/09رهگیری مرسوله
55رخشاد قره چلو106323کرج5961300315000495500031111400/11/09رهگیری مرسوله
56فاطمه نعيمي106326محمديه5961300315000170203491111400/11/09رهگیری مرسوله
57ناديا عباس پور106328رشت5961300315000926500041111400/11/09رهگیری مرسوله
58نباز خسروشاهي106329تهران5961300315000090500001111400/11/09رهگیری مرسوله
59گلناز نجفي106330کرمانشاه5961300315000868200671111400/11/09رهگیری مرسوله
60مريم صفاريان106331تهران5961300315001069000001111400/11/09رهگیری مرسوله
61فاطمه شرافتي106333اسلام شهر5961300315000532200331111400/11/09رهگیری مرسوله
62پريا اسماعيلي106336تهران5961300315000463200001111400/11/09رهگیری مرسوله
63فرزانه عباسي106337تهران5961300315000452500001111400/11/09رهگیری مرسوله
64ميترا جليلي106338چوبر- شفت-گيلان5961300315000857543561111400/11/09رهگیری مرسوله
65زهرا احمدي106339نجف آباد5961300315001079700851111400/11/09رهگیری مرسوله
66زهرا فلاحي106339ساري5961300315000169500481111400/11/09رهگیری مرسوله
67افسانه پور عبدل106340سيرجان5961300315000825200781111400/11/09رهگیری مرسوله
68زهره هدايتي106343کرج5961300315000543000031111400/11/09رهگیری مرسوله
69مريم مالمير106346کرج5961300315000564500031111400/11/09رهگیری مرسوله
70مهديه محمودي106347تهران5961300315000905000001111400/11/09رهگیری مرسوله
71اسما ميربماني106348مشهد5961300315000767000091111400/11/09رهگیری مرسوله
72الهام زکائي106349تهران5961300315000814500001111400/11/09رهگیری مرسوله
73ارزو بني خوش106351اهواز5961300315000890500061111400/11/09رهگیری مرسوله
74ليلا عرب106352تهران5961300315000601200001111400/11/09رهگیری مرسوله
75ارمغان تجريشي106354تهران5961300315000500000001111400/11/09رهگیری مرسوله
76ماغئده دهقاني106356همدان5961300315000441700651111400/11/09رهگیری مرسوله
77فوزيه رمادان106359رودهن5961300315000799239731111400/11/09رهگیری مرسوله
78سوفي عدل106362تهران5961300315000521500001111400/11/09رهگیری مرسوله
79فاطمه حميد106366بندرماهشهر5961300315000836006351111400/11/09رهگیری مرسوله
80ريحانه اسلامي106367تهران5961300315000889700001111400/11/09رهگیری مرسوله
81نرگس زماني106370قزوين5961300315000777700341111400/11/09رهگیری مرسوله
82مرضيه حسيني106373گيلوان5961300315000655045931111400/11/09رهگیری مرسوله
83معصومه زارعي106374دوگنبدان5961300315000484707581111400/11/09رهگیری مرسوله
84نسيم بابايي106375تهران5961300315000510700001111400/11/09رهگیری مرسوله
85آزيتا الهياري106377هرسين5961300315000633506731111400/11/09رهگیری مرسوله
86ندا قانع106383اراک5961300315000575200381111400/11/09رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید