لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 25 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1الهه شهبازي109489ني ريز5963700331000139207491141400/11/25رهگیری مرسوله
2نسترن کديور109570اصفهان5963700331000183000081141400/11/25رهگیری مرسوله
3مزگان پور خورشيدي109651تبريز5963700331000219000051141400/11/25رهگیری مرسوله
4مرضيه نصيبي109685شيراز-فارس5963700331000588000071141400/11/25رهگیری مرسوله
5سپيده شفايي109692تهران5963700331000140000001141400/11/25رهگیری مرسوله
6فائزه ازاديان109697قم5963700331000230500371141400/11/25رهگیری مرسوله
7سپيده قاسم نزاد109753رامسر5963700331000827204691141400/11/25رهگیری مرسوله
8شيوا روستا109811تهران5963700331000928500001141400/11/25رهگیری مرسوله
9کوثر احمدي109892لار5963700331000262707431141400/11/25رهگیری مرسوله
10مريم کاوش109897شيراز-فارس5963700331000107000071141400/11/25رهگیری مرسوله
11رويا رجب پور109996مشهد5963700331000512700091141400/11/25رهگیری مرسوله
12فرزانه قربانعلي زاده110003اروميه5963700331000598700571141400/11/25رهگیری مرسوله
13امنه کريميان110037تهران5963700331000603200001141400/11/25رهگیری مرسوله
14بدروسي110061تهران5963700331000310200001141400/11/25رهگیری مرسوله
15نرگس اميني110167درق5961300331001257294311111400/11/25رهگیری مرسوله
16نيلوفر صاحب الزماني110230کرمان5961300331001113000761111400/11/25رهگیری مرسوله
17معصومه اسديان110258اسلام شهر5961300331001022500331111400/11/25رهگیری مرسوله
18الهام ترابي110332تهران5961300331001438200001111400/11/25رهگیری مرسوله
19نورا سييروسيان110367کرج5961300331000811000031111400/11/25رهگیری مرسوله
20مينا شيخ محمدي110377اهواز5961300331001123700061111400/11/25رهگیری مرسوله
21شکوفه اعتقاد110399بهبهان5961300331000742006361111400/11/25رهگیری مرسوله
22مونا ابراهيمي110400سنندج5961300331001289500661111400/11/25رهگیری مرسوله
23پريسا مرسلي110409هيدج5961300331001561745731111400/11/25رهگیری مرسوله
24ايران رحماني110432کنگ5963700331000917779641141400/11/25رهگیری مرسوله
25سحر روزبهاني110465تهران5961300331000683700001111400/11/25رهگیری مرسوله
26شهرزاد معززاده110518مشهد5961300331000763500091111400/11/25رهگیری مرسوله
27اسما کاظمي110572شيراز-فارس5961300331000561000071111400/11/25رهگیری مرسوله
28زيبا عزيزيي110628ابهر5961300331000795704561111400/11/25رهگیری مرسوله
29ليلا عباسي110632مرودشت5961300331000630007371111400/11/25رهگیری مرسوله
30سمانه کاشي زاده110633تهران5961300331001278700001111400/11/25رهگیری مرسوله
31منير مير حسيني110636تهران5963700331001028000001271400/11/25رهگیری مرسوله
32فاطمه واعظ زاده110641شاهين شهر5963700331000892500831141400/11/25رهگیری مرسوله
33مريم ـگين110643تهران5961300331000426700001111400/11/25رهگیری مرسوله
34مريم نيکو نژاد110685تهران5961300331000843200001111400/11/25رهگیری مرسوله
35سولماز ساکن110717تهران5961300331000629200001111400/11/25رهگیری مرسوله
36مرجان معصومي110987تهران5961300331000538700001111400/11/25رهگیری مرسوله
37مزده حجتي111134عباس آباد5963700331000577246741141400/11/25رهگیری مرسوله
38ليلا زيرکي111135تهران5963700331000624700001141400/11/25رهگیری مرسوله
39ويدا يحيوي111137کرج5963700331000476000031141400/11/25رهگیری مرسوله
40مليکا عاطفي111139تهران5963700331000657000001141400/11/25رهگیری مرسوله
41يگانه ارزانيان111140بابل5963700331000400700471141400/11/25رهگیری مرسوله
42صبا بابايي111142کرج5963700331000454500031141400/11/25رهگیری مرسوله
43ساناز ساغري111144ايلام5963700331000486706931141400/11/25رهگیری مرسوله
44تارا تخت فيروزه111159سنندج5963700331000465200661141400/11/25رهگیری مرسوله
45مهرناز صاحبي111160تهران5963700331000678500001141400/11/25رهگیری مرسوله
46اعظم رضايي111173محلات5963700331000545003781141400/11/25رهگیری مرسوله
47خانم کبيرزاده111176نجف آباد5963700331000566500851141400/11/25رهگیری مرسوله
48گلرخ فرهادي111178تهران5963700331000614000001141400/11/25رهگیری مرسوله
49سعيده رستگار111179تهران5963700331000342500001141400/11/25رهگیری مرسوله
50جواد رحمتي111180کلاله5963700331000396204991141400/11/25رهگیری مرسوله
51صديقه جمشيدي111181تهران5963700331000667700001141400/11/25رهگیری مرسوله
52الهام بنيادي111182بيرجند5963700331000433000971141400/11/25رهگیری مرسوله
53زهراافشار111187تهران5963700331000353200001141400/11/25رهگیری مرسوله
54مهسا مستشاري111188اصفهان5963700331000273500081141400/11/25رهگیری مرسوله
55سميرا بافکار111189تهران5963700331001017200001191400/11/25رهگیری مرسوله
56شکيبا توکلي111191اصفهان5963700331000555700081141400/11/25رهگیری مرسوله
57مليکازره پوش111193تهران5963700331000309500001141400/11/25رهگیری مرسوله
58پگاه بانشي111194شيراز-فارس5963700331000411500071141400/11/25رهگیری مرسوله
59مريم حاجمهدي111195تهران5963700331000646200001141400/11/25رهگیری مرسوله
60سارا نادري111197کاشمر5963700331000422209671141400/11/25رهگیری مرسوله
61ندا صمدي111198همدان5963700331000497500651141400/11/25رهگیری مرسوله
62نيلوفر نقدي111199تهران5963700331000117700001141400/11/25رهگیری مرسوله
63شهلا زندي111200سقز5963700331000534206681141400/11/25رهگیری مرسوله
64مريم عليدوست111203شهر کرد5963700331000284200881141400/11/25رهگیری مرسوله
65سمانه دبير اذر111204شهرجديدسهند5963700331000443705331141400/11/25رهگیری مرسوله
66زينب کريم الديني111205کرج5963700331000241200031141400/11/25رهگیری مرسوله
67زهرا نوروزي111209تهران5963700331000128500001141400/11/25رهگیری مرسوله
68مريم گل محمدزاده111210تربت جام5963700331000081709571141400/11/25رهگیری مرسوله
69معصومه جريده111211ياسوج5963700331000940007591141400/11/25رهگیری مرسوله
70نرجس بهار لويي111212خوانسار5963700331000208208791141400/11/25رهگیری مرسوله
71شادي بختياري111213اهواز5963700331000193700061141400/11/25رهگیری مرسوله
72مريم هاشميان111218مشهد5963700331000150700091141400/11/25رهگیری مرسوله
73زهزه فتاحي111219تهران5963700331000374700001141400/11/25رهگیری مرسوله
74فائزه محمودي111220تهران5963700331000331700001141400/11/25رهگیری مرسوله
75عليرضااکبري111221تهران5963700331000364000001141400/11/25رهگیری مرسوله
76مهسا زاهدي111223کرمان5963700331000092500761141400/11/25رهگیری مرسوله
77فريبا حامدي111226بجنورد5963700331000229700941141400/11/25رهگیری مرسوله
78نوشين چرختاب111228لاهيجان-گيلان5963700331000805700441141400/11/25رهگیری مرسوله
79هدي عرفان111229کرج5963700331000252000031141400/11/25رهگیری مرسوله
80محمد محسني111231رشت5963700331000860200041141400/11/25رهگیری مرسوله
81نوشين سلگي111232کرج5963700331000161500031141400/11/25رهگیری مرسوله
82سعيده مداح111235تنکابن5963700331000172204681141400/11/25رهگیری مرسوله
83مريم حاجي محمدي111238تهران5963700331000961500001141400/11/25رهگیری مرسوله
84پرستو ساعي111215تهران5963700331000321000001141400/11/25رهگیری مرسوله
85زهره اليکايي111271ری5963700331000295001813141400/11/25رهگیری مرسوله
86زهره زرافشان111305مشهد5963700331000871000091141400/11/25رهگیری مرسوله
87تارا نورنزاد111306آمل5963700331000907000461141400/11/25رهگیری مرسوله
88برزگر111308تهران5963700331000950700001141400/11/25رهگیری مرسوله
89هما محمدي111318تهران5961300331001518000001111400/11/25رهگیری مرسوله
90فاطمه خاتمي111323شيراز-فارس5963700331000502000071141400/11/25رهگیری مرسوله
91زهرا کارگر111325شيراز-فارس5963700331000791200071141400/11/25رهگیری مرسوله
92پروانه صادقي111326کرج5963700331000523500031141400/11/25رهگیری مرسوله
93نيوشا اخوتيان111327تهران5963700331000635500001141400/11/25رهگیری مرسوله
94مانا اسمعيل111330تهران5963700331000816500001141400/11/25رهگیری مرسوله
95کزال نباتي111346کرمانشاه5963700331000780500671141400/11/25رهگیری مرسوله
96زهرا قره داغي111347کرج5963700331000859500031141400/11/25رهگیری مرسوله
97زهره خاتمي111348تهران5963700331000993700001141400/11/25رهگیری مرسوله
98رويا بهرامي111350تهران5963700331000983000001141400/11/25رهگیری مرسوله
99ريحانه ايرانپور111351سيرجان5963700331000881700781141400/11/25رهگیری مرسوله
100زهرا علي مراد111352تهران5963700331000972200001141400/11/25رهگیری مرسوله
101نفيسه رضايي111353تهران5963700331000385500001141400/11/25رهگیری مرسوله
102ازاده غفاري111354ساري5963700331000939200481141400/11/25رهگیری مرسوله
103زهره شيدايي111355تهران5963700331001006500001141400/11/25رهگیری مرسوله
104سحر اميني111356اراک5963700331000758200381141400/11/25رهگیری مرسوله
105شقايق زاهد111357بابل5963700331000838000471141400/11/25رهگیری مرسوله
106الهام رستمي111360اصفهان5963700331000779700081141400/11/25رهگیری مرسوله
107مجيد شيخ دويسي111362زاهدان5963700331000848700981141400/11/25رهگیری مرسوله
108حسين مرادي111364مشهد5963700331000747500091141400/11/25رهگیری مرسوله
109نازنين بادياني111366مشهد5961300331001427500091111400/11/25رهگیری مرسوله
110مينا هادي111367ني ريز5963700331000769007491141400/11/25رهگیری مرسوله
111بهجت سجادي111369کرمان5961300331001540200761111400/11/25رهگیری مرسوله
112مانترا محمدپور111370اهواز5961300331001482000061111400/11/25رهگیری مرسوله
113پريسا خدادادي111371کرج5961300331001033200031111400/11/25رهگیری مرسوله
114زينب ودادي111372تهران5961300331001076200001111400/11/25رهگیری مرسوله
115مژگان نيلي111373تهران5961300331001166700001111400/11/25رهگیری مرسوله
116فاطمه حسيني111376تهران5961300331001347700001111400/11/25رهگیری مرسوله
117فرزانه آقايي111377تبريز5961300331001044000051111400/11/25رهگیری مرسوله
118سيما شارقي111378تهران5961300331001203500001111400/11/25رهگیری مرسوله
119بهاره مشاري111379تهران5961300331001199000001111400/11/25رهگیری مرسوله
120آويشه يونسي111380تهران5961300331001214200001111400/11/25رهگیری مرسوله
121پريسا نوري111381اراک5961300331001358500381111400/11/25رهگیری مرسوله
122مريم کوچکي111383تهران5961300331001087000001111400/11/25رهگیری مرسوله
123مهديه حاتمي111384کرمان5961300331001380700761111400/11/25رهگیری مرسوله
124عاطفه زارع111386تهران5961300331001369200001111400/11/25رهگیری مرسوله
125سميرا سپهريان111389تهران5961300331001235700001111400/11/25رهگیری مرسوله
126طرلان اميني111390کرج5961300331001102200031111400/11/25رهگیری مرسوله
127سيامک طهمورثس111391کرمانشاه5961300331001460500671111400/11/25رهگیری مرسوله
128خاتون کرمانشاهي111394ساري5961300331001097700481111400/11/25رهگیری مرسوله
129مهديه مجدي111395قزوين5961300331001370000341111400/11/25رهگیری مرسوله
130سميه نادري111400ساري5961300331001492700481111400/11/25رهگیری مرسوله
131زهرا زماني111401تهران5961300331001054700001111400/11/25رهگیری مرسوله
132شبنم کاميار111402تهران5961300331001507200001111400/11/25رهگیری مرسوله
133ندا اکبري111404اصفهان5961300331001459700081111400/11/25رهگیری مرسوله
134بهداني111406تهران5961300331001304700001111400/11/25رهگیری مرسوله
135رضوان رضازاده111407آمل5961300331001391500461111400/11/25رهگیری مرسوله
136گلنوش زرنگار111408شيراز-فارس5961300331001471200071111400/11/25رهگیری مرسوله
137نگار داودي111409تهران5961300331001134500001111400/11/25رهگیری مرسوله
138حديث رامرزي111411کرمانشاه5961300331001449000671111400/11/25رهگیری مرسوله
139نجمه هاتف111412شيراز-فارس5961300331001416700071111400/11/25رهگیری مرسوله
140مهسا ميرزايي111415بروجن5961300331001145208871111400/11/25رهگیری مرسوله
141ناهيد جعفري111416آمل5961300331001539500461111400/11/25رهگیری مرسوله
142مريم شعباني111418سرخس5961300331001290209381111400/11/25رهگیری مرسوله
143مهرناز بخشي111420منجيل5961300331001156004451111400/11/25رهگیری مرسوله
144نجمه رفيعي111421کرمان5961300331000785000761111400/11/25رهگیری مرسوله
145زهرا داورزني111423مشهد5961300331000875500091111400/11/25رهگیری مرسوله
146مهناز تجلي111424سمنان5961300331000832500351111400/11/25رهگیری مرسوله
147سپيده بي تاج111424قائم شهر5961300331000709004761111400/11/25رهگیری مرسوله
148نجمه مرادي111426رشت5961300331000897000041111400/11/25رهگیری مرسوله
149فهيمه111433مشهد5961300331001065500091111400/11/25رهگیری مرسوله
150ندا دهقاني111434شيراز-فارس5961300331001177500071111400/11/25رهگیری مرسوله
151الهام امين الرعياني111435اصفهان5961300331001528700081111400/11/25رهگیری مرسوله
152سپيده سينايي111436کرج5961300331001315500031111400/11/25رهگیری مرسوله
153محمود قيومي111437صفاشهر5961300331000864773951111400/11/25رهگیری مرسوله
154الهام ميرزازاده111440تهران5961300331001406000001111400/11/25رهگیری مرسوله
155عماد فلاحتي111441اصفهان5961300331001551000081111400/11/25رهگیری مرسوله
156مرضيه چوپانيان111443بومهن5961300331000886216551111400/11/25رهگیری مرسوله
157محبوبه فتح الهي111453تهران5961300331000618500001111400/11/25رهگیری مرسوله
158زهرا عبدي111454تهران5961300331000651500001111400/11/25رهگیری مرسوله
159فاطمه هاشمي نسب111458دزفول5961300331000720506461111400/11/25رهگیری مرسوله
160ندا دلنواز111459تهران5961300331000800200001111400/11/25رهگیری مرسوله
161عاطفه دريسي111460اصفهان5961300331000390700081111400/11/25رهگیری مرسوله
162نسترن شب نشين111465لوندويل5961300331002023243961111400/11/25رهگیری مرسوله
163سيما نوذريان111466تهران5961300331000640700001111400/11/25رهگیری مرسوله
164فاطمه بها ئ لو111467شهر کرد5961300331000694500881111400/11/25رهگیری مرسوله
165نرگس ف111468تهران5961300331000752700001111400/11/25رهگیری مرسوله
166فاطمه ارجمندي111471تهران5961300331001225000001111400/11/25رهگیری مرسوله
167مريم شجاعي111472شيراز-فارس5961300331000854000071111400/11/25رهگیری مرسوله
168مريم حق پناه111474تهران5961300331000405200001111400/11/25رهگیری مرسوله
169زينب سلطاني111476اصفهان5961300331000662200081111400/11/25رهگیری مرسوله
170فاطمي111477اردکان-يزد5961300331000582508951111400/11/25رهگیری مرسوله
171حامد رحيمي فر111478قزوين5961300331000774200341111400/11/25رهگیری مرسوله
172نيلوفر باور111479لاهيجان-گيلان5961300331000549500441111400/11/25رهگیری مرسوله
173عليرضا مير خاتمي111480تهران5961300331000470500001111400/11/25رهگیری مرسوله
174حسن صادقي111482تهران5961300331000731200001111400/11/25رهگیری مرسوله
175مريم نادري111484پردیس5961300331000416016581111400/11/25رهگیری مرسوله
176مهتاب منتظري111485قم5961300331002012500371111400/11/25رهگیری مرسوله
177حديثه عليزاده111486رشت5961300331000821700041111400/11/25رهگیری مرسوله
178سمانه صلاحي111487نوشهر5961300331000448204651111400/11/25رهگیری مرسوله
179افسانه پيشقدم111488مشهد5961300331000607700091111400/11/25رهگیری مرسوله
180متينه تقوا دوست111489قشم5961300331000673007951111400/11/25رهگیری مرسوله
181زهرا شکرانه يزدي111490نوشهر5961300331000506504651111400/11/25رهگیری مرسوله
182نازي ابراهيم زاده111491تهران5961300331000437500001111400/11/25رهگیری مرسوله
183ريحانه فضلي111492آمل5961300331000380000461111400/11/25رهگیری مرسوله
184راضيه شريعتمداري111493تهران5961300331000469700001111400/11/25رهگیری مرسوله
185مهديه شفيعي111495تهران5961300331000719700001111400/11/25رهگیری مرسوله
186283 کرمي111496تهران5961300331000593200001111400/11/25رهگیری مرسوله
187ليلا يزدي111500تهران5961300331000492000001111400/11/25رهگیری مرسوله
188شيرين شمس111501شهریار5961300331000481203351111400/11/25رهگیری مرسوله
189فاطمه شهبازي111503همدان5961300331000517200651111400/11/25رهگیری مرسوله
190پريسا داريوش111505قم5961300331000528000371111400/11/25رهگیری مرسوله
191مونا غلامي111507شاهرود5961300331000550200361111400/11/25رهگیری مرسوله
192يلدا کريمي111508بندرعباس5961300331000571700791111400/11/25رهگیری مرسوله
193پرستو رضايي111509تهران5961300331000459000001111400/11/25رهگیری مرسوله
194نازنين کاوه پور111519لاهيجان-گيلان5961300331001188200441111400/11/25رهگیری مرسوله
195زهرا بهنام111521بندرانزلي5961300331001246500431111400/11/25رهگیری مرسوله
196سپيده بهرامي111553همدان5961300331001268000651111400/11/25رهگیری مرسوله
197نگين آقا رجبي114398قائم شهر5961300331001572504761111400/11/25رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید