لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فرزانه الوندي108539تويسرکان5963700326001002006581111400/11/20رهگیری مرسوله
2شيما کاملي108588شيراز-فارس5963700326000539700071141400/11/20رهگیری مرسوله
3زيبا اييني108644تهران5963700326000913200001141400/11/20رهگیری مرسوله
4مرجان معصومي108657تهران5963700326001146200001371400/11/20رهگیری مرسوله
5مريم فرجي108711تهران5963700326000370200001121400/11/20رهگیری مرسوله
6زينت عدالت پور108718تهران5963700326001066500001111400/11/20رهگیری مرسوله
7نسيم عليشيري108724تهران5963700326001077200001111400/11/20رهگیری مرسوله
8ليلا نامور108731رشت5963700326001114000041371400/11/20رهگیری مرسوله
9زاضيه لطفي108738خوي5963700326000482200581141400/11/20رهگیری مرسوله
10نرگس راد108761اصفهان5963700326000594200081141400/11/20رهگیری مرسوله
11مريم مستوفي108791تهران5963700326000641700001141400/11/20رهگیری مرسوله
12الهام ميرزايي108812کرمانشاه5963700326000290500671121400/11/20رهگیری مرسوله
13صوفيا ولي زاده109055اهواز5963700326001135500061371400/11/20رهگیری مرسوله
14سحر اقباليان109101همدان5963700326000619500651141400/11/20رهگیری مرسوله
15هستي طغياني109235زرين شهر5963700326000608708471141400/11/20رهگیری مرسوله
16رويا ابهري109699تهران5963700326000358700001121400/11/20رهگیری مرسوله
17صبا جمشيدي109701ازنا5963700326000268206871121400/11/20رهگیری مرسوله
18پوپک پرتو اذر109703شيراز-فارس5963700326001034200071111400/11/20رهگیری مرسوله
19نيلوفر صدري109704داراب-فارس5963700326001012707481111400/11/20رهگیری مرسوله
20مهرنوش بابازاده109705تهران5963700326000417000001121400/11/20رهگیری مرسوله
21سحر باقري109706اصفهان5963700326000257500081121400/11/20رهگیری مرسوله
22نازنين عطاپور109707تهران5963700326000391700001121400/11/20رهگیری مرسوله
23منير مرداني109709صالح آباد-خراسان رضوي5963700326000289709581121400/11/20رهگیری مرسوله
24عفت افتخاري109710مشهد5963700326000134700091121400/11/20رهگیری مرسوله
25صاحبه ناهيدي109711تهران5963700326000406200001121400/11/20رهگیری مرسوله
26راضيه بهلکه109714گنبد کاووس5963700326000279004971121400/11/20رهگیری مرسوله
27مهيا جعفري109720شهرجديدمهاجران5963700326000246703991121400/11/20رهگیری مرسوله
28شعله گوازي109721سنندج5963700326000225200661121400/11/20رهگیری مرسوله
29مهرسا خسروي109722قم5963700326000214500371121400/11/20رهگیری مرسوله
30زهرا حسيني109724زهک5963700326000199209871121400/11/20رهگیری مرسوله
31عاطفه کيوان راد109725قزوين5963700326000315700341121400/11/20رهگیری مرسوله
32مهتا صرافها109727قزوين5963700326000145500341121400/11/20رهگیری مرسوله
33معصومه موسوي109728قم5963700326000348000371121400/11/20رهگیری مرسوله
34ازاده يونسي109729اصفهان5963700326001023500081111400/11/20رهگیری مرسوله
35مريم مقصودي109730برازجان5963700326000124007561121400/11/20رهگیری مرسوله
36مريم حسن109731زنجان5963700326000540500451141400/11/20رهگیری مرسوله
37فاطمه فرج الهي109732تهران5963700326000156200001121400/11/20رهگیری مرسوله
38مرضيه زماني109733تهران5963700326001045000001111400/11/20رهگیری مرسوله
39فرزانه استوار109734جم5963700326000562075581141400/11/20رهگیری مرسوله
40اريتا شهبنده109735کرمانشاه5963700326000167000671121400/11/20رهگیری مرسوله
41مرضيه اميدي109736شهر کرد5963700326000999200881111400/11/20رهگیری مرسوله
42حانيه نقوي109738ساري5963700326000337200481121400/11/20رهگیری مرسوله
43کوکب خرمي فرد109741مشهد5963700326000529000091141400/11/20رهگیری مرسوله
44عبدالغني بلوچ نزاد109742شيراز-فارس5963700326001124700071371400/11/20رهگیری مرسوله
45فرشته خسروي109743ايلام5963700326000326506931121400/11/20رهگیری مرسوله
46منيزه حيدري109744لاهيجان-گيلان5963700326000203700441121400/11/20رهگیری مرسوله
47زهرا وطن دوست109745اردبيل5963700326000305000561121400/11/20رهگیری مرسوله
48کبري صفيعي109745بوئين زهرا5963700326000177703451121400/11/20رهگیری مرسوله
49مهديه فراهاني109746اراک5963700326000236000381121400/11/20رهگیری مرسوله
50فاطمه زرواني109747شيراز-فارس5963700326000507500071141400/11/20رهگیری مرسوله
51شيما صمدزاده109748تهران5963700326001055700001111400/11/20رهگیری مرسوله
52وحيده عامري109749شيراز-فارس5963700326000471500071141400/11/20رهگیری مرسوله
53لاله جوهرزاده109751تهران5963700326000369500001121400/11/20رهگیری مرسوله
54نسرين اميني109752سيرجان5963700326000572700781141400/11/20رهگیری مرسوله
55ازاده دهقاني109755تهران5963700326000924000001141400/11/20رهگیری مرسوله
56زهرا يونسي109756گرگان5963700326000583500491141400/11/20رهگیری مرسوله
57فاطمه مشتاقيان109757بابل5963700326000551200471141400/11/20رهگیری مرسوله
58انيس دريکوند109759سپيد دشت5963700326000188568861121400/11/20رهگیری مرسوله
59سميرا زارعي109760تهران5963700326000518200001141400/11/20رهگیری مرسوله
60مهسا تاجيک109766تهران5963700326000822700001141400/11/20رهگیری مرسوله
61سليماني109767ساري5963700326000977700481141400/11/20رهگیری مرسوله
62کاظم موسوي109769ملکان5963700326000493005561141400/11/20رهگیری مرسوله
63کمند توراني109772تهران5963700326000902500001141400/11/20رهگیری مرسوله
64نرگس شکروي109785تهران5963700326000381000001121400/11/20رهگیری مرسوله
65فرنوش ابراهيمي109813رودهن5963700326000753739731141400/11/20رهگیری مرسوله
66نستزن عظيمي109815تهران5963700326000764500001141400/11/20رهگیری مرسوله
67طاهره غلامي109816شيراز-فارس5963700326000710700071141400/11/20رهگیری مرسوله
68انادرجزي109817بندرانزلي5963700326000721500431141400/11/20رهگیری مرسوله
69نامجو109818مشهد5963700326000844200091141400/11/20رهگیری مرسوله
70قادري109822ماکو5963700326000876505861141400/11/20رهگیری مرسوله
71شيما اشرفيان109826بناب5963700326000674005551141400/11/20رهگیری مرسوله
72فاطمه شاگرذ پور109826تهران5963700326000631000001141400/11/20رهگیری مرسوله
73مهسا خوش اخلاق109847اصفهان5963700326000684700081141400/11/20رهگیری مرسوله
74رقيه نجفي109858اروميه5963700326000620200571141400/11/20رهگیری مرسوله
75مريم محمودي109859آبادان5963700326000812000631141400/11/20رهگیری مرسوله
76سحر مطفري109860قشم5963700326000700007951141400/11/20رهگیری مرسوله
77اسفندياري109861تهران5963700326000663200001141400/11/20رهگیری مرسوله
78مزده دهداري109863تهران5963700326000898000001141400/11/20رهگیری مرسوله
79النا سليمي109866بندرعباس5963700326000887200791141400/11/20رهگیری مرسوله
80ليلا پروا109867شيراز-فارس5963700326000855000071141400/11/20رهگیری مرسوله
81سپيده فاطمي109868شاهين شهر5963700326000865700831141400/11/20رهگیری مرسوله
82ليلا شهبازي109870کرج5963700326000801200031141400/11/20رهگیری مرسوله
83ياسمن طيوري109871رشت5963700326000786000041141400/11/20رهگیری مرسوله
84نثار ابراهيمي109872سنندج5963700326000833500661141400/11/20رهگیری مرسوله
85مرضيه ابوطالب109875تهران5963700326000934700001141400/11/20رهگیری مرسوله
86مريم قاسمي109876لنگرود5963700326000695504471141400/11/20رهگیری مرسوله
87امنه ولي زاده109877رشت5963700326001103200041331400/11/20رهگیری مرسوله
88ليلا نصيري109878تهران5963700326000652500001141400/11/20رهگیری مرسوله
89تارا نور نزاد109879آمل5963700326000988500461111400/11/20رهگیری مرسوله
90سعيده حسيني پور109881یزد – اردکان5961300326000603208951111400/11/20رهگیری مرسوله
91آيلار قرائي109883البرز محمدشهر5961300326000486731778111400/11/20رهگیری مرسوله
92محبوبه عمادي109885تهران5961300326000497500001111400/11/20رهگیری مرسوله
93باران سعيدي109886تهران5963700326000743000001141400/11/20رهگیری مرسوله
94زهرا علي ياري109887اصفهان5963700326000732200081141400/11/20رهگیری مرسوله
95سارا صادقي109888تهران5961300326000385500001111400/11/20رهگیری مرسوله
96هديه عسگري109890خمین5961300326000502003881111400/11/20رهگیری مرسوله
97فائزه کشکلاني109893تهران5961300326000309500001111400/11/20رهگیری مرسوله
98عاطفه کشکلاني109894تهران5961300326000353200001111400/11/20رهگیری مرسوله
99مونا ملک109898تهران5961300326000295000001111400/11/20رهگیری مرسوله
100ساناز حشمتي پور109899البرز – هشتگرد5961300326000219003361111400/11/20رهگیری مرسوله
101فاطمه ولي پور109901آذربایجان غربی – نقده5961300326000229705761111400/11/20رهگیری مرسوله
102پونه فروزاني109902بوشهر5961300326000577200751111400/11/20رهگیری مرسوله
103مهرو فرحناتک109903ساری5961300326000534200481111400/11/20رهگیری مرسوله
104کوهيار وحدتي109904تهران5961300326000331700001111400/11/20رهگیری مرسوله
105نجمه نصيري109905خمین5961300326000512703881111400/11/20رهگیری مرسوله
106شادي راد109906مشهد5961300326000321000091111400/11/20رهگیری مرسوله
107سارا ابن علي109907تهران5961300326000624733191111400/11/20رهگیری مرسوله
108ناديا سهند109909تهران5961300326000396200001111400/11/20رهگیری مرسوله
109پريسا فريادرس109913همدان – نهاوند5961300326000374706591111400/11/20رهگیری مرسوله
110سونيا شجاعي109914آذربایجان غربی – بوکان5961300326000523505951111400/11/20رهگیری مرسوله
111ندا بلند پرواز109916شیراز5961300326000342500071111400/11/20رهگیری مرسوله
112شهره بصيرت109917ایلام5961300326000545006931111400/11/20رهگیری مرسوله
113داود زند109918لرستان- درود5961300326000310206881111400/11/20رهگیری مرسوله
114عليرضا اسلام خواه109919یزد5961300326000465200891111400/11/20رهگیری مرسوله
115آرزو سياح109920تهران5961300326000273500001111400/11/20رهگیری مرسوله
116روشنک رحمتي109965اصفهان5961300326000241200081111400/11/20رهگیری مرسوله
117الميرا محمد لو109966تهران5961300326000598700001111400/11/20رهگیری مرسوله
118سمانه نوراني109967قزوین5961300326000230503491111400/11/20رهگیری مرسوله
119عاطفه محمد نژاد109968رشت5961300326000555700041111400/11/20رهگیری مرسوله
120الهام اژدري109969تهران5961300326001364700001131400/11/20رهگیری مرسوله
121صهبا آزاديخواه109970جهرم5961300326000635500741111400/11/20رهگیری مرسوله
122قدسيه معين109971تهران5961300326000262700001111400/11/20رهگیری مرسوله
123شامکا شادابي109973تهران5961300326000364000001111400/11/20رهگیری مرسوله
124فاطمه پاليزدان109974شیراز5961300326001375500071131400/11/20رهگیری مرسوله
125کاظم غفاري109975آذربایجان غربی – اشنویه5961300326000588005771111400/11/20رهگیری مرسوله
126انسي بهبودي109976قزوین5961300326000433003431111400/11/20رهگیری مرسوله
127آزاده فروغ بخش109977نیشابور5961300326000614000931111400/11/20رهگیری مرسوله
128مريم صابر109980همدان5961300326000454500651111400/11/20رهگیری مرسوله
129ميثم روح افزا109981تهران5961300326000252000001111400/11/20رهگیری مرسوله
130هانيه کرمي109982البرز هشتگرد5961300326000566503361111400/11/20رهگیری مرسوله
131ارکم ارجمندي109992کرمان – شهر بابک5961300326000284207751111400/11/20رهگیری مرسوله
132غزاله جعفري109994تهران5961300326000208200001111400/11/20رهگیری مرسوله
133مژده ملکان109997تهران5961300326000476000001111400/11/20رهگیری مرسوله
134مريم سفيدگر109998دزفول5961300326000443706461111400/11/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید