لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 21 دی 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1پريسا ظفري101567ساري5963700297000433700481111400/10/21رهگیری مرسوله
2مهسا خداداديان101573تهران5963700297000476700001111400/10/21رهگیری مرسوله
3محبوبه شرفي101588نيشابور5963700297000354000931111400/10/21رهگیری مرسوله
4اتنا بنفشه101597لواسان5963700297000498203341111400/10/21رهگیری مرسوله
5ملينا زارع101599مرودشت5963700297000295707371111400/10/21رهگیری مرسوله
6سمانه طباطبايي101668کرج5963700297000274200031111400/10/21رهگیری مرسوله
7معصومه اواني101693گلوگاه-مازندران5963700297000397004861111400/10/21رهگیری مرسوله
8زهرا حامدي101702تهران5963700297000502700001111400/10/21رهگیری مرسوله
9الهام سميعي101706اراک5963700297000364700381111400/10/21رهگیری مرسوله
10مينا ايمان زاده101714تهران5963700297000455200001111400/10/21رهگیری مرسوله
11حليمه قاسمي101727بندرعباس5963700297000332500791111400/10/21رهگیری مرسوله
12فاطمه ميرزايي101733برازجان5963700297000423007561111400/10/21رهگیری مرسوله
13هرمين صفاران101736اصفهان5963700297000252700081111400/10/21رهگیری مرسوله
14ساحره مرتضوي101740رشت5963700297000401500041111400/10/21رهگیری مرسوله
15اذين قاجار101743تهران5963700297000466000001111400/10/21رهگیری مرسوله
16فرشته شمس زاده101746شيراز-فارس5963700297000285000071111400/10/21رهگیری مرسوله
17محدثه ترکا101750گناباد5963700297000386209691111400/10/21رهگیری مرسوله
18سيما حسن پور101764زاهدان5963700297000219700981111400/10/21رهگیری مرسوله
19الناز فولادي فر101765بيجار5963700297000263506651111400/10/21رهگیری مرسوله
20صديقه رستمي101769بندرعباس5963700297000375500791111400/10/21رهگیری مرسوله
21سميرا پناهي101781آستانه اشرفيه5963700297000220504441111400/10/21رهگیری مرسوله
22مريم بياتي101782اسفراين5963700297000321709661111400/10/21رهگیری مرسوله
23مهسا تاجي101783کرج5963700297000412200031111400/10/21رهگیری مرسوله
24نهال محسني101786اصفهان5963700297000311000081111400/10/21رهگیری مرسوله
25الهام سروري101788بهبهان5963700297000242006361111400/10/21رهگیری مرسوله
26مريم دهقان101792مشهد5963700297000300200091111400/10/21رهگیری مرسوله
27سميرا دستوم101793تهران5963700297000487500001111400/10/21رهگیری مرسوله
28مژده عالي101795آلوني5963700297000444588941111400/10/21رهگیری مرسوله
29حديث سيلادي101807اهواز5963700297000343200061111400/10/21رهگیری مرسوله
30حسن موذن101812کنگ5963700297000231279641111400/10/21رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید