لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 14 دی 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1الهه اصغري100000جعفر آباد5961300290001158056751111400/10/14رهگیری مرسوله
2فاطمه کريمي100002بدره5961300290000968069671111400/10/14رهگیری مرسوله
3الهام صابر100004خرمدره5961300290000877504571111400/10/14رهگیری مرسوله
4فرانک جلاير100007مشهد5961300290000856000091111400/10/14رهگیری مرسوله
5نادر علوي100009شوشتر5961300290000754706451111400/10/14رهگیری مرسوله
6رقيه خدابخشي100011بوشهر5961300290000978700751111400/10/14رهگیری مرسوله
7سولماز شيرزادي100013آباده5961300290001429507391111400/10/14رهگیری مرسوله
8الناز خاني100014بندرعباس5961300290000914200791111400/10/14رهگیری مرسوله
9مهدي هاشمي100016پارس آباد5961300290000935705691111400/10/14رهگیری مرسوله
10زهرا انصاري100020اهواز5961300290001361200061111400/10/14رهگیری مرسوله
11ليلا بابايي100021اصفهان5961300290000925000081111400/10/14رهگیری مرسوله
12مينا حسيني100023قزوين5961300290000813000341111400/10/14رهگیری مرسوله
13مهسا کريم قاسمي100025کرمان5961300290001013700761111400/10/14رهگیری مرسوله
14تارا محبوب100026تربت حيدريه5961300290001372000951111400/10/14رهگیری مرسوله
15اسما شريف زاده99338کرج5961300290000664200031111400/10/14رهگیری مرسوله
16زهرا کشاورز99889شيراز-فارس5961300290000675000071111400/10/14رهگیری مرسوله
17زينب حريري99890مشهد5961300290000701000091111400/10/14رهگیری مرسوله
18اسما چقازردي99891کرمانشاه5961300290000744000671111400/10/14رهگیری مرسوله
19فهيمه مجيدي99893اسفراين5961300290000711709661111400/10/14رهگیری مرسوله
20زهرا هاشمي99894شوط5961300290000776258751111400/10/14رهگیری مرسوله
21ندا افشاري99895تهران5961300290000823700001111400/10/14رهگیری مرسوله
22هدي برغمدي99896تهران5961300290000834500001111400/10/14رهگیری مرسوله
23الهه فعلي99897شيرود5961300290000845246861111400/10/14رهگیری مرسوله
24صباح فخار99898بجنورد5961300290000802200941111400/10/14رهگیری مرسوله
25ويدا امين عاملي99899ساوه5961300290000899000391111400/10/14رهگیری مرسوله
26حميده شيري99900يزد5961300290000787000891111400/10/14رهگیری مرسوله
27مليحه جنگيان99901تهران5961300290000722500001111400/10/14رهگیری مرسوله
28راضيه شريفي99903کرج5961300290000946500031111400/10/14رهگیری مرسوله
29فرناز قائدي زاده99904کيش5961300290001430207941111400/10/14رهگیری مرسوله
30اعظم نوري زاده99905تهران5961300290000733200001111400/10/14رهگیری مرسوله
31مائده عليپور99906تهران5961300290001349700001111400/10/14رهگیری مرسوله
32رجبي99907کرج5961300290001180200031111400/10/14رهگیری مرسوله
33هاني مشيري99910اروميه5961300290000866700571111400/10/14رهگیری مرسوله
34زينب صادق خان99912تهران5961300290000685700001111400/10/14رهگیری مرسوله
35شادي شکرايي99913محلات5961300290001035203781111400/10/14رهگیری مرسوله
36محبوبه اسدي99914شهریار5961300290001248503351111400/10/14رهگیری مرسوله
37فتانه سليم خاني99915تهران5961300290001259200001111400/10/14رهگیری مرسوله
38رايا رضائيان99916اهواز5961300290000989500061111400/10/14رهگیری مرسوله
39پريسا قاسمي99917تهران5961300290001056700001111400/10/14رهگیری مرسوله
40هانيه يزداني پور99918قم5961300290000696500371111400/10/14رهگیری مرسوله
41مهلا دهقان99919مشهد5961300290001339000091111400/10/14رهگیری مرسوله
42ايلار قرائي99930محمدشهر-البرز5961300290001462531778111400/10/14رهگیری مرسوله
43نعيمه اسکندري99941اراک5961300290000888200381111400/10/14رهگیری مرسوله
44رقيه بابابزاده99942مشگين شهر5961300290000903505661111400/10/14رهگیری مرسوله
45سارا صادقي99943تهران5961300290001089000001111400/10/14رهگیری مرسوله
46مريم نصيري99947رشت5961300290001205500041111400/10/14رهگیری مرسوله
47فاطمه السادات همائي اردکاني99948اردکان-يزد5961300290001024508951111400/10/14رهگیری مرسوله
48مليکا برنان99950تهران5961300290001227000001111400/10/14رهگیری مرسوله
49مهسا يادگاري99951کرمانشاه5961300290001003000671111400/10/14رهگیری مرسوله
50مراد بياتي99952قم5961300290001168700371111400/10/14رهگیری مرسوله
51محدثه قنواتي99953بندرماهشهر5961300290001350506351111400/10/14رهگیری مرسوله
52مريم محمدي اصل99954تهران5961300290001191000001111400/10/14رهگیری مرسوله
53علي رضا حسين زاده99955عباس آباد5961300290001237746741111400/10/14رهگیری مرسوله
54مهتاب سقايي99957اصفهان5961300290001078200081111400/10/14رهگیری مرسوله
55مريم مشفقيان99958تهران5961300290001125700001111400/10/14رهگیری مرسوله
56فريبا درفشان99959بهبهان5961300290001099706361111400/10/14رهگیری مرسوله
57العام رحمانيان99966جهرم5961300290001216200741111400/10/14رهگیری مرسوله
58زهرا قمري99969تويسرکان5961300290001115006581111400/10/14رهگیری مرسوله
59خديجه سيروس پور99970همدان5961300290001441000651111400/10/14رهگیری مرسوله
60سها رمضاني99974ساري5961300290001147200481111400/10/14رهگیری مرسوله
61نيلوفر راجي99975تهران5961300290001046000001111400/10/14رهگیری مرسوله
62مرجان اروانا99976تهران5961300290000990200001111400/10/14رهگیری مرسوله
63سامره منصوري99977کلاچاي5961300290001067504491111400/10/14رهگیری مرسوله
64گانوش زرنگار99984شيراز-فارس5961300290001104200071111400/10/14رهگیری مرسوله
65فرزانه رفعتي99985بندرعباس5961300290001418700791111400/10/14رهگیری مرسوله
66مرضيه فرهمند99987تهران5961300290001136500001111400/10/14رهگیری مرسوله
67زهرا توکلي99989دورود5961300290001393506881111400/10/14رهگیری مرسوله
68شکوه شفيعي99991شهر کرد5961300290000797700881111400/10/14رهگیری مرسوله
69نگين جمور99992کرمانشاه5961300290000653500671111400/10/14رهگیری مرسوله
70ميترا سلطان محمد99993تهران5961300290001451700001111400/10/14رهگیری مرسوله
71شيوا جلالوند99994تهران5961300290001179500001111400/10/14رهگیری مرسوله
72هانيه لطيفي99994لنگرود5961300290001408004471111400/10/14رهگیری مرسوله
73عاطفه هاشمي99996تهران5961300290000765500001111400/10/14رهگیری مرسوله
74گل آرا زجاجي99997اصفهان5961300290001382700081111400/10/14رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید