لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 30 فروردین 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهکیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1احمدنيا41598تهران5963700030001337500001111400/01/30رهگیری مرسوله
2غفوري41533تهران5963700030001326700001111400/01/30رهگیری مرسوله
3نهروانيان41564تهران5963700030001316000001111400/01/30رهگیری مرسوله
4سلامي41566تهران5963700030001305200001111400/01/30رهگیری مرسوله
5عبدالهي41554تهران5963700030001290700001111400/01/30رهگیری مرسوله
6حافظي41537تهران5963700030001280000001111400/01/30رهگیری مرسوله
7شهنواز41595تهران5963700030001279200001111400/01/30رهگیری مرسوله
8خليلي41584تهران5963700030001268500001111400/01/30رهگیری مرسوله
9قبادي41580تهران5963700030001257700001111400/01/30رهگیری مرسوله
10زرتابي41591تهران5963700030001247000001111400/01/30رهگیری مرسوله
11ملکي41604رودهن5963700030001236239731111400/01/30رهگیری مرسوله
12سلطان محمد41590تهران5963700030001225500001111400/01/30رهگیری مرسوله
13مهدي زاده41600اندیشه5963700030001214731686111400/01/30رهگیری مرسوله
14دلگري41560شبستر5963700030001204005381111400/01/30رهگیری مرسوله
15کريم زاده41607کليبر5963700030001199505461111400/01/30رهگیری مرسوله
16مير باقري41586رشت5963700030001188700041111400/01/30رهگیری مرسوله
17اميري41592رشت5963700030001178000041111400/01/30رهگیری مرسوله
18شهابيان41575اصفهان5963700030001167200081111400/01/30رهگیری مرسوله
19پور نوري41551زرقان5963700030001156507341111400/01/30رهگیری مرسوله
20صارمي41530اصفهان5963700030001145700081111400/01/30رهگیری مرسوله
21جنگجو41608خنج5963700030001066074431111400/01/30رهگیری مرسوله
22کهن41602شيراز-فارس5963700030001055200071111400/01/30رهگیری مرسوله
23ياري41597ميانه5963700030001044500531111400/01/30رهگیری مرسوله
24سرشاريان41589آستارا5963700030001033704391111400/01/30رهگیری مرسوله
25اکبري41593سمنان5963700030001023000351111400/01/30رهگیری مرسوله
26مصطفوي41596اهواز5963700030001012200061111400/01/30رهگیری مرسوله
27يمودي41599گنبد کاووس5963700030001001504971111400/01/30رهگیری مرسوله
28اقليمي41574همدان5963700030000998700651111400/01/30رهگیری مرسوله
29حيدري41606کرج5963700030000988000031111400/01/30رهگیری مرسوله
30بهرامسري41567اليگودرز5963700030000977206861111400/01/30رهگیری مرسوله
31تارنگ41609کرمان5963700030000966500761111400/01/30رهگیری مرسوله
32نظريان41583تهران5963700030000955700001111400/01/30رهگیری مرسوله
33کاظمي41585تهران5963700030000945000001111400/01/30رهگیری مرسوله
34صادقي41555تهران5963700030000934200001111400/01/30رهگیری مرسوله
35مظفري41588شيراز-فارس5963700030000923500071111400/01/30رهگیری مرسوله
36يوسفي41568اهواز5963700030000912700061111400/01/30رهگیری مرسوله
37گلي41576ساري5963700030000902000481111400/01/30رهگیری مرسوله
38اسفندياري41546ساري5963700030000897500481111400/01/30رهگیری مرسوله
39سبزقبائيان41578کرج5963700030000886700031111400/01/30رهگیری مرسوله
40رادمهر41601درگز5963700030000876009491111400/01/30رهگیری مرسوله
41طوسي نژاد41534اصفهان5963700030000865200081111400/01/30رهگیری مرسوله
42رفيعي41558اصفهان5963700030000854500081111400/01/30رهگیری مرسوله
43کريميان41548اصفهان5963700030000843700081111400/01/30رهگیری مرسوله
44شريفي41539اصفهان5963700030000833000081111400/01/30رهگیری مرسوله
45سجاد41538اصفهان5963700030000822200081111400/01/30رهگیری مرسوله
46باربازي41547اصفهان5963700030000811500081111400/01/30رهگیری مرسوله
47علي خوشي41540مشهد5963700030000800700091111400/01/30رهگیری مرسوله
48شاهدي41541مشهد5963700030000796200091111400/01/30رهگیری مرسوله
49سنجري41582مشهد5963700030000785500091111400/01/30رهگیری مرسوله
50قجاوند41529اصفهان5963700030000774700081111400/01/30رهگیری مرسوله
51بنايي41559بندرماهشهر5963700030000764006351111400/01/30رهگیری مرسوله
52فلاح41549گرگان5963700030000753200491111400/01/30رهگیری مرسوله
53عبدالهي41543ميانه5963700030000742500531111400/01/30رهگیری مرسوله
54مشکسار41570شيراز-فارس5963700030000731700071111400/01/30رهگیری مرسوله
55بدري41581اهواز5963700030000721000061111400/01/30رهگیری مرسوله
56پاکياري41563شيراز-فارس5963700030000710200071111400/01/30رهگیری مرسوله
57اشرفيان41531بناب5963700030000709505551111400/01/30رهگیری مرسوله
58سماکچي41544تهران5963700030000695000001111400/01/30رهگیری مرسوله
59مولايي41569تهران5963700030000684200001111400/01/30رهگیری مرسوله
60پاکزاد41556تهران5963700030000673500001111400/01/30رهگیری مرسوله
61مرادابادي41535تهران5963700030000662700001111400/01/30رهگیری مرسوله
62پيراسته41550تهران5963700030000652000001111400/01/30رهگیری مرسوله
63قدس گويا41610تهران5963700030000641200001111400/01/30رهگیری مرسوله
64ارجمندي41619تهران5963700030000630500001111400/01/30رهگیری مرسوله
65قدوسي41663تهران5963700030000629700001111400/01/30رهگیری مرسوله
66مير اسماعيلي41650تهران5963700030000619000001111400/01/30رهگیری مرسوله
67رسولي41680تهران5963700030000608200001111400/01/30رهگیری مرسوله
68پورزارع41640تهران5963700030000593700001111400/01/30رهگیری مرسوله
69کاشي41690تهران5963700030000583000001111400/01/30رهگیری مرسوله
70رضايي41646تهران5963700030000572200001111400/01/30رهگیری مرسوله
71ملائيهديهملارد5963700030000561531691111400/01/30رهگیری مرسوله
72شفقيها41652تهران5963700030000550700001111400/01/30رهگیری مرسوله
73وحدتيان41618تهران5963700030000540000001111400/01/30رهگیری مرسوله
74باغباني41679تهران5963700030000539200001111400/01/30رهگیری مرسوله
75اذرباز41644تهران5963700030000528500001111400/01/30رهگیری مرسوله
76فروغي41647تهران5963700030000517700001111400/01/30رهگیری مرسوله
77رضايي41694تهران5963700030000507000001111400/01/30رهگیری مرسوله
78يار محمدي41702تهران5963700030000492500001111400/01/30رهگیری مرسوله
79ملکي41705تهران5963700030000481700001111400/01/30رهگیری مرسوله
80شريفي41638تهران5963700030000471000001111400/01/30رهگیری مرسوله
81خاتمي41565مشهد5963700030000460200091111400/01/30رهگیری مرسوله
82کاوه41572لار5963700030000459507431111400/01/30رهگیری مرسوله
83عاشوري41645لاهيجان-گيلان5963700030000448700441111400/01/30رهگیری مرسوله
84محبوبي41686تهران5963700030000438000001111400/01/30رهگیری مرسوله
85زارعي41683خواف5963700030000427209561111400/01/30رهگیری مرسوله
86عزيزي41612دزفول5963700030000416506461111400/01/30رهگیری مرسوله
87باباشاهي41625اصفهان5963700030000405700081111400/01/30رهگیری مرسوله
88شايق41615شيراز-فارس5963700030000391200071111400/01/30رهگیری مرسوله
89بالوئي41611ساري5963700030000380500481111400/01/30رهگیری مرسوله
90توکلي41637زنجان5963700030000379700451111400/01/30رهگیری مرسوله
91ربيعي41696تهران5963700030000369000001111400/01/30رهگیری مرسوله
92وفايي41699فولادشهر5963700030000358208491111400/01/30رهگیری مرسوله
93اقلجري41685اميديه5963700030000347563731111400/01/30رهگیری مرسوله
94اميني41634اصفهان5963700030000336700081111400/01/30رهگیری مرسوله
95فراهاني41630اراک5963700030000326000381111400/01/30رهگیری مرسوله
96متقي نيا41613اردبيل5963700030000315200561111400/01/30رهگیری مرسوله
97عيسي پور41703اردبيل5963700030000304500561111400/01/30رهگیری مرسوله
98رجايي41635گرگان5963700030000290000491111400/01/30رهگیری مرسوله
99زماني41614کيش5963700030000289207941111400/01/30رهگیری مرسوله
100موسوي41649بهبهان5963700030000278506361111400/01/30رهگیری مرسوله
101ايري41642ساري5963700030000267700481111400/01/30رهگیری مرسوله
102عاشوري41692همدان5963700030000257000651111400/01/30رهگیری مرسوله
103پيکار41688قروه5963700030000246206661111400/01/30رهگیری مرسوله
104ابوالفتحي41698مسجدسليمان5963700030000235506491111400/01/30رهگیری مرسوله
105لوک زاده41627يزد5963700030000224700891111400/01/30رهگیری مرسوله
106اقاياري41328بناب5963700030000214005551111400/01/30رهگیری مرسوله
107رسولي37482کرج5963700030000203200031111400/01/30رهگیری مرسوله
108بلوچي41704ايرانشهر5963700030000198700991111400/01/30رهگیری مرسوله
109علايي41639آمل5963700030000188000461111400/01/30رهگیری مرسوله
110احمدزاده41626هشتگرد5963700030000177203361111400/01/30رهگیری مرسوله
111محمدي41697بيستون5963700030000166567371111400/01/30رهگیری مرسوله
112افتخار41689تهران5963700030000155700001111400/01/30رهگیری مرسوله
113کرم زاده41648زنجان5963700030000145000451111400/01/30رهگیری مرسوله
114رمضي41695تهران5963700030000134200001111400/01/30رهگیری مرسوله
115محمد لو41632تهران5963700030000123500001111400/01/30رهگیری مرسوله
116براري41641قزوين5963700030000112700341111400/01/30رهگیری مرسوله
117غلامي41708صومعه سرا5963700030000102004361111400/01/30رهگیری مرسوله
118رمضاني41616رشت5963700030000097500041111400/01/30رهگیری مرسوله
119ابراهيمي41651اصفهان5963700030000086700081111400/01/30رهگیری مرسوله
120دهنوي41624اصفهان5963700030000076000081111400/01/30رهگیری مرسوله
121عاشوري41684رشت5963700030000065200041111400/01/30رهگیری مرسوله
122رحيمي41682فريدونشهر5963700030000054508591111400/01/30رهگیری مرسوله
123معافي41617آبيک5963700030000043703441111400/01/30رهگیری مرسوله
124چهار محالي41622شوشتر5963700030000033006451111400/01/30رهگیری مرسوله
125چراغي41787پاکدشت5961300030002118703391111400/01/30رهگیری مرسوله
126سيروس پور41807همدان5961300030002072000651111400/01/30رهگیری مرسوله
127ناظمي41803اصفهان5961300030002061200081111400/01/30رهگیری مرسوله
128جوادي نيا41728اصفهان5961300030002050500081111400/01/30رهگیری مرسوله
129صادقي42028تهران5961300030002049700001111400/01/30رهگیری مرسوله
130ميرمطلبي41766لاهيجان-گيلان5961300030002039000441111400/01/30رهگیری مرسوله
131آزادواري41816کرج5961300030002028200031111400/01/30رهگیری مرسوله
132ويسي41788اهواز5961300030002017500061111400/01/30رهگیری مرسوله
133اکبرزاده41738کاشان5961300030002006700871111400/01/30رهگیری مرسوله
134استخر41712شيراز-فارس5961300030001994000071111400/01/30رهگیری مرسوله
135خشابي زاده41743شيراز-فارس5961300030001983200071111400/01/30رهگیری مرسوله
136ارشادي41784تهران5961300030001972500001111400/01/30رهگیری مرسوله
137صالحي41725تهران5961300030001961700001111400/01/30رهگیری مرسوله
138عصار41815سمنان5961300030001951000351111400/01/30رهگیری مرسوله
139اميني41770تهران5961300030001940200001111400/01/30رهگیری مرسوله
140عابدي41789تهران5961300030001939500001111400/01/30رهگیری مرسوله
141حمزه لويي41769خمين5961300030001928703881111400/01/30رهگیری مرسوله
142صالحي41814تهران5961300030001918000001111400/01/30رهگیری مرسوله
143نورالهي41808تهران5961300030001907200001111400/01/30رهگیری مرسوله
144چشمه روشن41771انديمشک5961300030001892706481111400/01/30رهگیری مرسوله
145رزقي41737چالوس5961300030001882004661111400/01/30رهگیری مرسوله
146ويسب41768سنندج5961300030001871200661111400/01/30رهگیری مرسوله
147ابراهيمي41776تهران5961300030001860500001111400/01/30رهگیری مرسوله
148شهناز41730تهران5961300030001859700001111400/01/30رهگیری مرسوله
149کاظمي41766بهشهر5961300030001849004851111400/01/30رهگیری مرسوله
150معارف41793شيراز-فارس5961300030001838200071111400/01/30رهگیری مرسوله
151رحيم زاده41800تنکابن5961300030001827504681111400/01/30رهگیری مرسوله
152ذنوبي41741کرج5961300030001816700031111400/01/30رهگیری مرسوله
153انصاري فرد41804خرم آباد-لرستان5961300030001806000681111400/01/30رهگیری مرسوله
154عبدي41811بيرجند5961300030001791500971111400/01/30رهگیری مرسوله
155زرين41820تهران5961300030001780700001111400/01/30رهگیری مرسوله
156علوي41810شهر کرد5961300030001770000881111400/01/30رهگیری مرسوله
157انصاري41801تهران5961300030001769200001111400/01/30رهگیری مرسوله
158مير طالمي41813رشت5961300030001758500041111400/01/30رهگیری مرسوله
159فاميان41805تهران5961300030001747700001111400/01/30رهگیری مرسوله
160مولوي42044تهران5961300030001737000001111400/01/30رهگیری مرسوله
161سعادت42003تهران5961300030001726200001111400/01/30رهگیری مرسوله
162عفيفي41783بيرجند5961300030001715500971111400/01/30رهگیری مرسوله
163خسرجي42047اهواز5961300030001704700061111400/01/30رهگیری مرسوله
164عابديزاده41806آبادان5961300030001690200631111400/01/30رهگیری مرسوله
165يزداني41739شيراز-فارس5961300030001689500071141400/01/30رهگیری مرسوله
166تيمورشاهي41823تايباد5961300030001577509591111400/01/30رهگیری مرسوله
167اسمعيليان42021ری5961300030001566701813111400/01/30رهگیری مرسوله
168اقدمي41782تهران5961300030001556000001111400/01/30رهگیری مرسوله
169سليمي41956تهران5961300030001545200001111400/01/30رهگیری مرسوله
170برزگر41714کرج5961300030001534500031111400/01/30رهگیری مرسوله
171منجيلي42037منجيل5961300030001523704451111400/01/30رهگیری مرسوله
172اخوان41978اردبيل5961300030001513000561111400/01/30رهگیری مرسوله
173کراجي41999شيراز-فارس5961300030001502200071111400/01/30رهگیری مرسوله
174عطايي41963قزوين5961300030001497700341111400/01/30رهگیری مرسوله
175فرهادي41961اصفهان5961300030001487000081111400/01/30رهگیری مرسوله
176دلال باشي41977اصفهان5961300030001476200081111400/01/30رهگیری مرسوله
177ادمي41824زنجان5961300030001465500451111400/01/30رهگیری مرسوله
178مرادي نيا41791کرمانشاه5961300030001454700671111400/01/30رهگیری مرسوله
179زينل زاده41740سيرجان5961300030001444000781111400/01/30رهگیری مرسوله
180پارسا41742بروجرد5961300030001433200691111400/01/30رهگیری مرسوله
181پيغمبرزاده41749تهران5961300030001422500001111400/01/30رهگیری مرسوله
182مرتضي41720تهران5961300030001411700001111400/01/30رهگیری مرسوله
183تمدن41968کرمان5961300030001401000761111400/01/30رهگیری مرسوله
184فلاح41818شهرجديدهشتگرد5961300030001396533618111400/01/30رهگیری مرسوله
185اميري41774تهران5961300030001385700001111400/01/30رهگیری مرسوله
186نعمت زاده41957مياندوآب5961300030001375005971111400/01/30رهگیری مرسوله
187محمدي41772فلاورجان5961300030001364208451111400/01/30رهگیری مرسوله
188نظري41721ری5961300030001353501813111400/01/30رهگیری مرسوله
189اصفهاني41727زنجان5961300030001342700451111400/01/30رهگیری مرسوله
190نوروزي41962تهران5961300030001332000001111400/01/30رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید