لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 فروردین 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نوازني40550تهران5963700024001128500001111400/01/24رهگیری مرسوله
2جوهري40569تهران5963700024001117700001111400/01/24رهگیری مرسوله
3نباتي40568تهران5963700024001107000001111400/01/24رهگیری مرسوله
4افضلي40565اروميه5963700024001092500571111400/01/24رهگیری مرسوله
5خالداري40538کرمان5963700024001081700761111400/01/24رهگیری مرسوله
6جعفري40535بندرعباس5963700024001071000791111400/01/24رهگیری مرسوله
7شيزري40539کرج5963700024001060200031111400/01/24رهگیری مرسوله
8سروري40567بهبهان5963700024001059506361111400/01/24رهگیری مرسوله
9کنگاني40573عسلويه5963700024001048775391111400/01/24رهگیری مرسوله
10شفيعي40536بابل5963700024001038000471111400/01/24رهگیری مرسوله
11رستگاري40574قم5963700024001027200371111400/01/24رهگیری مرسوله
12رحيميان40534سمنان5963700024001016500351111400/01/24رهگیری مرسوله
13حسن زاده40636تهران5963700024001005700001111400/01/24رهگیری مرسوله
14بابازاده40547تهران5963700024000656200001111400/01/24رهگیری مرسوله
15بيگي40552تهران5963700024000645500001111400/01/24رهگیری مرسوله
16ميران40600تهران5963700024000634700001111400/01/24رهگیری مرسوله
17جواهري40555تهران5963700024000624000001111400/01/24رهگیری مرسوله
18نيلي40551تهران5963700024000613200001111400/01/24رهگیری مرسوله
19فيلي40540تهران5963700024000602500001111400/01/24رهگیری مرسوله
20نوبخت40532تهران5963700024000598000001111400/01/24رهگیری مرسوله
21خالصي40626سمنان5963700024000587200351111400/01/24رهگیری مرسوله
22روشني40602بندرماهشهر5963700024000576506351111400/01/24رهگیری مرسوله
23خجسته40597مشهد5963700024000565700091111400/01/24رهگیری مرسوله
24حجازيان40549مشهد5963700024000555000091111400/01/24رهگیری مرسوله
25متعمدي40611مشهد5963700024000544200091111400/01/24رهگیری مرسوله
26بهادري40621درگز5963700024000533509491111400/01/24رهگیری مرسوله
27برزگر40562کرج5963700024000522700031111400/01/24رهگیری مرسوله
28محمد پور40560قائم شهر5963700024000512004761111400/01/24رهگیری مرسوله
29منصوري40561بندرعباس5963700024000501200791111400/01/24رهگیری مرسوله
30نوروزي40537بندرعباس5963700024000496700791111400/01/24رهگیری مرسوله
31جعفري40577فريدونکنار5963700024000486004751111400/01/24رهگیری مرسوله
32عباسي40554ساري5963700024000475200481111400/01/24رهگیری مرسوله
33صادقي40541منوجان5963700024000464507891111400/01/24رهگیری مرسوله
34روان بخش40596تهران5963700024000421500001111400/01/24رهگیری مرسوله
35انصاري40615تهران5963700024000410700001111400/01/24رهگیری مرسوله
36اکبري40598تهران5963700024000400000001111400/01/24رهگیری مرسوله
37بهرام خرد40572تهران5963700024000395500001111400/01/24رهگیری مرسوله
38طباطبايي40633گرمسار5963700024000384703581111400/01/24رهگیری مرسوله
39پيرزاده40578گرمي5963700024000374005651111400/01/24رهگیری مرسوله
40موسوي زاده40571شيراز-فارس5963700024000363200071111400/01/24رهگیری مرسوله
41حسيني40632ايلخچي5963700024000341753581111400/01/24رهگیری مرسوله
42خواجويي40634کرمان5963700024000331000761111400/01/24رهگیری مرسوله
43توانگر40576شيراز-فارس5963700024000320200071111400/01/24رهگیری مرسوله
44برزگري40570بندرعباس5963700024000319500791111400/01/24رهگیری مرسوله
45رضوي40580ساري5963700024000308700481111400/01/24رهگیری مرسوله
46پروين40581آمل5963700024000294200461111400/01/24رهگیری مرسوله
47اقايي40628اهواز5963700024000283500061111400/01/24رهگیری مرسوله
48هميشه بهار40623کرج5963700024000272700031111400/01/24رهگیری مرسوله
49دانشور40627شيراز-فارس5963700024000262000071111400/01/24رهگیری مرسوله
50چگيني40635کرج5963700024000251200031111400/01/24رهگیری مرسوله
51اتحاديه40616مشهد5963700024000240500091111400/01/24رهگیری مرسوله
52روشني40617اهواز5963700024000239700061111400/01/24رهگیری مرسوله
53رحماني40575نظرآباد5963700024000229003331111400/01/24رهگیری مرسوله
54پاشائي40686ری5961300024001630001813111400/01/24رهگیری مرسوله
55انصاري40663لاهيجان-گيلان5961300024001629200441111400/01/24رهگیری مرسوله
56صفري40660کرج5961300024001618500031111400/01/24رهگیری مرسوله
57ميرصانع40653تهران5961300024001607700001111400/01/24رهگیری مرسوله
58اسلامي40666شهر کرد5961300024001593200881111400/01/24رهگیری مرسوله
59خويي40650رودهن5961300024001582539731111400/01/24رهگیری مرسوله
60فتوحي40665قزوين5961300024001571700341111400/01/24رهگیری مرسوله
61داوودي40667يزد5961300024001561000891111400/01/24رهگیری مرسوله
62سلطان محمدي40668تهران5961300024001550200001111400/01/24رهگیری مرسوله
63فياض40662تهران5961300024001549500001111400/01/24رهگیری مرسوله
64حسني40656کرمان5961300024001538700761111400/01/24رهگیری مرسوله
65گرجي40664کرج5961300024001528000031111400/01/24رهگیری مرسوله
66براتي409696اصفهان5961300024001517200081111400/01/24رهگیری مرسوله
67مهديزاده40697اندیشه5961300024001506531686111400/01/24رهگیری مرسوله
68زارع40671رامهرمز5961300024001492006381111400/01/24رهگیری مرسوله
69پورامينايي40692سيرجان5961300024001481200781141400/01/24رهگیری مرسوله
70عليزاده40689تهران5961300024001470500001141400/01/24رهگیری مرسوله
71حسيني40672اراک5961300024001469700381141400/01/24رهگیری مرسوله
72کريمي38965اروميه5961300024001459000571141400/01/24رهگیری مرسوله
73رستمي40694تهران5961300024001448200001141400/01/24رهگیری مرسوله
74عظيمي نژاد40677اراک5961300024001437500381141400/01/24رهگیری مرسوله
75اقابابايي40681شهریار5961300024001426703351141400/01/24رهگیری مرسوله
76يادگاري40638تهران5961300024001416000001141400/01/24رهگیری مرسوله
77اماداد40652شيراز-فارس5961300024001405200071141400/01/24رهگیری مرسوله
78صادقي40687سيرجان5961300024001390700781141400/01/24رهگیری مرسوله
79تيموري40683گرگان5961300024001380000491141400/01/24رهگیری مرسوله
80شيوايي40691تهران5961300024001379200001141400/01/24رهگیری مرسوله
81شيوايي40691اراک5961300024001368500381141400/01/24رهگیری مرسوله
82شريفي40685تهران5961300024001357700001141400/01/24رهگیری مرسوله
83مشکسار40661شيراز-فارس5961300024001347000071141400/01/24رهگیری مرسوله
84ميرزايي40680تهران5961300024001325500001141400/01/24رهگیری مرسوله
85بهبودي40682تهران5961300024001314700001141400/01/24رهگیری مرسوله
86کاميابي40642شيراز-فارس5961300024001304000071141400/01/24رهگیری مرسوله
87رزاقيان40684رفسنجان5961300024001299500771141400/01/24رهگیری مرسوله
88حبيب زاده40649تهران5961300024001288700001141400/01/24رهگیری مرسوله
89فکري40639اردبيل5961300024001278000561141400/01/24رهگیری مرسوله
90محسن فر40678آبادان5961300024001267200631141400/01/24رهگیری مرسوله
91فقهي40646اصفهان5961300024001256500081141400/01/24رهگیری مرسوله
92برجيان40629اصفهان5961300024001245700081141400/01/24رهگیری مرسوله
93حجت پناه40647تهران5961300024001235000001141400/01/24رهگیری مرسوله
94مهتر40645تهران5961300024001224200001141400/01/24رهگیری مرسوله
95مياحي40648اهواز5961300024001213500061141400/01/24رهگیری مرسوله
96رضائي40679اروميه5961300024001202700571141400/01/24رهگیری مرسوله
97فتوحي40673سمنان5961300024001198200351141400/01/24رهگیری مرسوله
98افشاري40669اصفهان5961300024001187500081141400/01/24رهگیری مرسوله
99شاکري40688بهبهان5961300024001176706361141400/01/24رهگیری مرسوله
100منتخبي40693مشهد5961300024001166000091141400/01/24رهگیری مرسوله
101محسني40657تهران5961300024001155200001141400/01/24رهگیری مرسوله
102پورعلي40659ملارد5961300024001144531691141400/01/24رهگیری مرسوله
103کريميان40658خميني شهر5961300024001133700841141400/01/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا