لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 8 مرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مريم حيدري155584دزفول5961301132000357206461141401/05/08رهگیری مرسوله
2فاطمه نفيسي155700پارسيان5961301132000719279771141401/05/08رهگیری مرسوله
3زهرا جشناني155818تهران5961301132000527500001141401/05/08رهگیری مرسوله
4شراره حسيني155862تهران5961301132000516700001141401/05/08رهگیری مرسوله
5هاجر نيکو156058کرج5961301132000809700031141401/05/08رهگیری مرسوله
6عاطفه معمار156152تهران5961301132000491500001141401/05/08رهگیری مرسوله
7سميه قرني زاده157940تهران5961301132000708500001141401/05/08رهگیری مرسوله
8عذرا عباسي158126تهران5961301132000538200001141401/05/08رهگیری مرسوله
9محمدعلي فرهمند158175ابرکوه5961301132000560508931141401/05/08رهگیری مرسوله
10مهلا نيکپور158177تهران5961301132000447700001141401/05/08رهگیری مرسوله
11چکاوک برهاني158179رشت5961301132000639500041141401/05/08رهگیری مرسوله
12فرشته شاديفر158181تهران5961301132000314200001141401/05/08رهگیری مرسوله
13علي دامرودي158183گنبد کاووس5961301132000154704971111401/05/08رهگیری مرسوله
14نازنين شکراللهي158185رفسنجان5961301132000582000771141401/05/08رهگیری مرسوله
15آزاده بهنيا158186اهواز5961301132000730700061141401/05/08رهگیری مرسوله
16سولماز فتحيان158187کرج5961301132000480700031141401/05/08رهگیری مرسوله
17يگانه يوسفي158193بوشهر5961301132000187000751111401/05/08رهگیری مرسوله
18هاوژين حميدي158194اشنويه5961301132000390205771141401/05/08رهگیری مرسوله
19فاطمه واعظ158204تهران5961301132000404700001141401/05/08رهگیری مرسوله
20سروش پورحسن158206اصفهان5961301132000389500081141401/05/08رهگیری مرسوله
21ژيلا لطفي158207ماسال5961301132000795204381141401/05/08رهگیری مرسوله
22بتول زاهدي158220ياسوج5961301132000176207591111401/05/08رهگیری مرسوله
23فريبا کافي158221کرج5961301132000202200031111401/05/08رهگیری مرسوله
24گودرزي158231تهران5961301132000256000001141401/05/08رهگیری مرسوله
25گلاره وزيري زاده158238تهران5961301132000368000001141401/05/08رهگیری مرسوله
26دنيا کاوياني158241همدان5961301132000223700651111401/05/08رهگیری مرسوله
27ندانظام آبادي158243کرج5961301132000335700031141401/05/08رهگیری مرسوله
28آرزوتکبيري158248تهران5961301132000234500001111401/05/08رهگیری مرسوله
29آرزو عبيري158269مشهد5961301132000213000091111401/05/08رهگیری مرسوله
30ريحانه عبدي158270بندرماهشهر5961301132000266706351141401/05/08رهگیری مرسوله
31خديجه بيراونوتد158271خرم آباد-لرستان5961301132000245200681111401/05/08رهگیری مرسوله
32مينا يوسفي158274تهران5961301132000810500001141401/05/08رهگیری مرسوله
33شهراز پايور158281شاهين شهر5961301132000752200831141401/05/08رهگیری مرسوله
34حانيه پوريا158290تهران5961301132000784500001141401/05/08رهگیری مرسوله
35مريم آذرشب158292کرج5961301132000773700031141401/05/08رهگیری مرسوله
36زينب شيرازي158294اهواز5961301132000741500061141401/05/08رهگیری مرسوله
37زهرا محبي158296شيراز-فارس5961301132000683200071141401/05/08رهگیری مرسوله
38انوشه افشاري158297تهران5961301132000437000001141401/05/08رهگیری مرسوله
39ماهي نصيري158301تهران5961301132000426200001141401/05/08رهگیری مرسوله
40علي تيموري158302بوشهر5961301132000842700751141401/05/08رهگیری مرسوله
41مريم رزقي158304آبسرد5961301132000549039761141401/05/08رهگیری مرسوله
42زهرا کيان158307کرج5961301132000694000031141401/05/08رهگیری مرسوله
43فائزه آگاهي158308تهران5961301132000458500001141401/05/08رهگیری مرسوله
44ماندانا دهباشي158310بهبهان5961301132000288206361141401/05/08رهگیری مرسوله
45افسانه وفايي نيا158311آزاد شهر5961301132000165504961111401/05/08رهگیری مرسوله
46سارا نيکو158313پارسيان5961301132000651079771141401/05/08رهگیری مرسوله
47زهرا حسيني158315ياسوج5961301132000720007591141401/05/08رهگیری مرسوله
48رهره عزبزخاني158316کرمانشاه5961301132000415500671141401/05/08رهگیری مرسوله
49علي محمديان158318لار5961301132000299007431141401/05/08رهگیری مرسوله
50نگار ملکي158319اردستان5961301132000628708381141401/05/08رهگیری مرسوله
51مريم رجائي158321اصفهان5961301132000640200081141401/05/08رهگیری مرسوله
52هانيه پناهي158322آبدانان5961301132000325006971141401/05/08رهگیری مرسوله
53شهره احساني158323رودهن5961301132000618039731141401/05/08رهگیری مرسوله
54فاطمه تجويدي158324مشهد5961301132000303500091141401/05/08رهگیری مرسوله
55حميده جليلي158328اروميه5961301132000763000571141401/05/08رهگیری مرسوله
56مهديه ال بخيت158331دزفول5961301132000277506461141401/05/08رهگیری مرسوله
57عاطفه شفيعي158333تهران5961301132000559700001141401/05/08رهگیری مرسوله
58رقيه جليلي شاه منصوري158335اهواز5961301132000197700061111401/05/08رهگیری مرسوله
59الهام باريکاني158340تهران5961301132000672500001141401/05/08رهگیری مرسوله
60زهره منفرد158341پردیس5961301132000592716581141401/05/08رهگیری مرسوله
61مريم قطبي158344تهران5961301132000571200001141401/05/08رهگیری مرسوله
62فاطمه نياوند158346لار5961301132000832007431141401/05/08رهگیری مرسوله
63رحيميان158348مشهد5961301132000821200091141401/05/08رهگیری مرسوله
64ليلا وطن خواه158350بندرعباس5961301132000661700791141401/05/08رهگیری مرسوله
65محمود محمودزاده158353گراش5961301132000607207441141401/05/08رهگیری مرسوله
66نجمه رشيدي158356اهواز5961301132000378700061141401/05/08رهگیری مرسوله
67فريده يزدي158361قزوين5961301132000469200341141401/05/08رهگیری مرسوله
68علي قدس158372سمنان5961301132000346500351141401/05/08رهگیری مرسوله
69نسيم عباسيان158374سنندج5961301132000470000661141401/05/08رهگیری مرسوله
70ليلي حميدي آذر158376تهران5961301132000506000001141401/05/08رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید