لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 29 اردیبهشت 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1طاهره ورسه132331تاکستان5963701060001293703481141401/02/29رهگیری مرسوله
2منا حيائيان135782تربت حيدريه5961301060000569000951141401/02/29رهگیری مرسوله
3مهري حسني135786الوند5961301060001266003431221401/02/29رهگیری مرسوله
4نسرين حلاجي135834نيشابور5961301060000895000931141401/02/29رهگیری مرسوله
5مليکا زادتقي135977رشت5961301060001020500041141401/02/29رهگیری مرسوله
6مريم ميرزاييان136263خرم آباد-لرستان5961301060001143200681141401/02/29رهگیری مرسوله
7کيميا صديقي136467مشهد5963701060000249200091141401/02/29رهگیری مرسوله
8حنانه کلالک136516تهران5963701060000484700001141401/02/29رهگیری مرسوله
9مريم قنبري136639آشتيان5963701060000036003961221401/02/29رهگیری مرسوله
10اناهيتا گرامي136678دوگنبدان5963701060000362007581141401/02/29رهگیری مرسوله
11مريم مقدم136680رفسنجان5963701060000633500771141401/02/29رهگیری مرسوله
12عطيه سوهاني136681کرمانشاه5963701060000596700671141401/02/29رهگیری مرسوله
13فاطمه احمدي136682مشهد5963701060000408700091141401/02/29رهگیری مرسوله
14نازنين فيضي136683تهران5963701060000431000001141401/02/29رهگیری مرسوله
15ماريا زياد لو136684گرگان5963701060000420200491141401/02/29رهگیری مرسوله
16نسيم عمراني136685سنقر5963701060000698006751141401/02/29رهگیری مرسوله
17يلدا غلامي136689اراک5963701060000665700381141401/02/29رهگیری مرسوله
18شهلا شفيعيان136690شيراز-فارس5963701060000622700071141401/02/29رهگیری مرسوله
19ساناز عابدي136694بستک5963701060000655007961141401/02/29رهگیری مرسوله
20نگار خراساني136696تهران5963701060000441700001141401/02/29رهگیری مرسوله
21پريناز موحد136698مشگين شهر5963701060000687205661141401/02/29رهگیری مرسوله
22يلدا نوري136700تهران5963701060000463200001141401/02/29رهگیری مرسوله
23امينه خرمي روز136701تهران5963701060000068200001221401/02/29رهگیری مرسوله
24شميلا عزتي136702تهران5963701060000702500001141401/02/29رهگیری مرسوله
25الهه اميري136705قزوين5963701060000383500341141401/02/29رهگیری مرسوله
26معصومه حمزه علي136707ملاير5963701060000293006571141401/02/29رهگیری مرسوله
27سارا پورمند136710تهران5963701060000676500001141401/02/29رهگیری مرسوله
28مينا شجاعي136711آبادان5963701060000419500631141401/02/29رهگیری مرسوله
29مريم رجائي136712اصفهان5963701060000644200081141401/02/29رهگیری مرسوله
30احمد اسلامي136714بندرعباس5963701060000271500791141401/02/29رهگیری مرسوله
31شيرين شمس136716کرج5963701060000105000031141401/02/29رهگیری مرسوله
32زمانه شاهيني136719گرگان5963701060000394200491141401/02/29رهگیری مرسوله
33الناز سرابي136721شهریار5963701060000500003351141401/02/29رهگیری مرسوله
34بهار کوهي136722اصفهان5963701060000340500081141401/02/29رهگیری مرسوله
35زهرااسدي136724تهران5963701060000553700001141401/02/29رهگیری مرسوله
36سمانه لشکري136725تهران5963701060000452500001141401/02/29رهگیری مرسوله
37هدا ديلمي136726چالوس5963701060000318204661141401/02/29رهگیری مرسوله
38سميه نوروزي136727هشترود5963701060000372705571141401/02/29رهگیری مرسوله
39پريسا مهدي لو136728تهران5963701060000495500001141401/02/29رهگیری مرسوله
40ساناز اقاجري136730بندرماهشهر5963701060000351206351141401/02/29رهگیری مرسوله
41مهدي حبيبي136731هشتگرد5963701060000329003361141401/02/29رهگیری مرسوله
42بنفشه محمدي136732شيراز-فارس5963701060000181000071141401/02/29رهگیری مرسوله
43فرناز طاهرزاده136733شيراز-فارس5963701060000057500071221401/02/29رهگیری مرسوله
44سارا خوخواهي136734زاهدان5963701060000339700981141401/02/29رهگیری مرسوله
45بهار شيرازي136735اهواز5963701060000137200061141401/02/29رهگیری مرسوله
46فاطمه محتشمي136736تهران5963701060000734700001141401/02/29رهگیری مرسوله
47مريم ارکي136744اصفهان5963701060000260700081141401/02/29رهگیری مرسوله
48فهيمه مهر نهاد136745يزد5963701060000079000891221401/02/29رهگیری مرسوله
49مينو اسلامي136746نور5963701060000307504641141401/02/29رهگیری مرسوله
50بهنام غفاري136748اروميه5963701060000250000571141401/02/29رهگیری مرسوله
51فروغ فروغي136749کرمان5963701060000282200761141401/02/29رهگیری مرسوله
52فروغ طاهري136750تهران5963701060000713200001141401/02/29رهگیری مرسوله
53شهربانو سليمانيان136751بابلسر5963701060000046704741221401/02/29رهگیری مرسوله
54مرضيه عبداله زاده136754اصفهان5963701060000126500081141401/02/29رهگیری مرسوله
55سارا شبيعي136755تهران5963701060000510700001141401/02/29رهگیری مرسوله
56زهرا بافنده136756تهران5963701060000474000001141401/02/29رهگیری مرسوله
57شيدا فيضي136757تهران5963701060000745500001141401/02/29رهگیری مرسوله
58منارادپور136758اسلام آبادغرب(کرمانشاه)5963701060000115706761141401/02/29رهگیری مرسوله
59ناهيد مراتي136759تهران5963701060000543000001141401/02/29رهگیری مرسوله
60ايدا مطلبي136760اروميه5963701060000206200571141401/02/29رهگیری مرسوله
61قاضي136761تهران5963701060000532200001141401/02/29رهگیری مرسوله
62نيلوفر اقايي136762مشهد5963701060000169500091141401/02/29رهگیری مرسوله
63وحيده احمدي136763تهران5963701060000564500001141401/02/29رهگیری مرسوله
64مريم بيرانوند136764خرم آباد-لرستان5963701060000170200681141401/02/29رهگیری مرسوله
65شيلا کيخسروي136768مهاباد-آذربايجان غربي5963701060000191700591141401/02/29رهگیری مرسوله
66نرگس کرمي136769شيراز-فارس5963701060000217000071141401/02/29رهگیری مرسوله
67محمد کامراني136770املش5963701060000158744951141401/02/29رهگیری مرسوله
68مينا عليمرداني136772تهران5963701060000756200001141401/02/29رهگیری مرسوله
69نيلوفر خجسته136773تهران5963701060000521500001141401/02/29رهگیری مرسوله
70کاميلا شفيعي136777شيراز-فارس5963701060000612000071141401/02/29رهگیری مرسوله
71انا صديق136778لار5963701060000089707431221401/02/29رهگیری مرسوله
72زهرا خبري136779مشهد5963701060000227700091141401/02/29رهگیری مرسوله
73ليلا خوانساري136781تهران5963701060000724000001141401/02/29رهگیری مرسوله
74سارادرويش136782تهران5963701060000575200001141401/02/29رهگیری مرسوله
75کبري رئوفي136783رامهرمز5963701060000148006381141401/02/29رهگیری مرسوله
76شيدا ميرزامندي136786شيراز-فارس5963701060000090500071141401/02/29رهگیری مرسوله
77رفعت بختياري136788جيرفت5963701060000601207861141401/02/29رهگیری مرسوله
78سارا گندمکار136789تهران5963701060000586000001141401/02/29رهگیری مرسوله
79نگار اهوازي136795اصفهان5963701060001026000081141401/02/29رهگیری مرسوله
80سارا عليزاده136796رشت5963701060000889700041221401/02/29رهگیری مرسوله
81مهرنوش رضايي136797اليگودرز5963701060001036706861141401/02/29رهگیری مرسوله
82مائده اذرمهر136798رشت5963701060001080500041141401/02/29رهگیری مرسوله
83سارا پرنيان136801تهران5963701060001565200001141401/02/29رهگیری مرسوله
84مهدوي136804کاشان5963701060001192500871141401/02/29رهگیری مرسوله
85مريم رحيمي136807کرمان5963701060001207000761141401/02/29رهگیری مرسوله
86نگار اقايي136811همدان5963701060001272200651141401/02/29رهگیری مرسوله
87امنه سرامي136812قم5963701060001261500371141401/02/29رهگیری مرسوله
88سعاد خجسته136813تهران5963701060001623500001141401/02/29رهگیری مرسوله
89مريم جعفري136816مسجدسليمان5963701060001171006491141401/02/29رهگیری مرسوله
90شوکت شجاعي136818بندرعباس5963701060001181700791141401/02/29رهگیری مرسوله
91زهرا تشکر136819فسا5963701060001329707461141401/02/29رهگیری مرسوله
92بهاره مشاري136820تهران5963701060001597500001141401/02/29رهگیری مرسوله
93زهرا معصومي136821تهران5963701060001554500001141401/02/29رهگیری مرسوله
94سمانه رفيعي136822تهران5963701060000868200001221401/02/29رهگیری مرسوله
95محسن غفوريان136824مشهد5963701060000846700091221401/02/29رهگیری مرسوله
96نصيبه محمد پور136825قائم شهر5963701060001058204761141401/02/29رهگیری مرسوله
97معصومه بديعي136827زابل5963701060001250709861141401/02/29رهگیری مرسوله
98ندا دلنواز136828تهران5963701060001543700001141401/02/29رهگیری مرسوله
99مهرانه سنبلي136829کرج5963701060001116500031141401/02/29رهگیری مرسوله
100شيرزاده136830شيراز-فارس5963701060001308200071141401/02/29رهگیری مرسوله
101ندا سيدي136831تهران5963701060001410200001141401/02/29رهگیری مرسوله
102فرزانه منصوري136833پردیس5963701060001421016581141401/02/29رهگیری مرسوله
103زيبنب ده جوريان136834تهران5963701060001522200001141401/02/29رهگیری مرسوله
104گيتا همايوني136836تهران5963701060001666500001141401/02/29رهگیری مرسوله
105متين ارجمندي136839تهران5963701060001602000001141401/02/29رهگیری مرسوله
106منصوره صالحي136842کرج5963701060001091200031141401/02/29رهگیری مرسوله
107مريم بختياري136843تهران5961301060000772200001141401/02/29رهگیری مرسوله
108پهلوان136844دامغان5963701060000969503671141401/02/29رهگیری مرسوله
109سحر شاهسوني136848مشهد5963701060001352000091141401/02/29رهگیری مرسوله
110پروانه رضايي136849تهران5963701060001442500001141401/02/29رهگیری مرسوله
111افسانه مراديان136853تهران5963701060001634200001141401/02/29رهگیری مرسوله
112فائزه بزرگي136854رودسر5963701060001160204481141401/02/29رهگیری مرسوله
113ابراهيم فرج الهي136855شهریار5963701060000857503351221401/02/29رهگیری مرسوله
114کيميا فلاحتي136857شيراز-فارس5963701060001384200071141401/02/29رهگیری مرسوله
115ازاده سعيدي136860عسلويه5963701060001341275391141401/02/29رهگیری مرسوله
116شيرين نعمتي136861سردرود5963701060001330505361141401/02/29رهگیری مرسوله
117ريحانه سلطاني136862تهران5963701060001586700001141401/02/29رهگیری مرسوله
118مهسا زينتي136865تهران5963701060001576000001141401/02/29رهگیری مرسوله
119شبنم چالاک136866شيراز-فارس5963701060001217700071141401/02/29رهگیری مرسوله
120فاتئزه طباطبايي136867ورامین5963701060001533003371141401/02/29رهگیری مرسوله
121ياسمين پور جلالي136869اهواز5963701060001047500061141401/02/29رهگیری مرسوله
122ساناز قنواتي136871شيراز-فارس5963701060001159500071141401/02/29رهگیری مرسوله
123نگار فخار136871بجنورد5963701060001105700941141401/02/29رهگیری مرسوله
124شيما زادگان136873شيراز-فارس5963701060001240000071141401/02/29رهگیری مرسوله
125ريحانه عبدي136876بندرماهشهر5963701060001239206351141401/02/29رهگیری مرسوله
126فهيمه فرجي136877اهواز5963701060001228500061141401/02/29رهگیری مرسوله
127مينا بشارت136879اصفهان5963701060000890500081301401/02/29رهگیری مرسوله
128حاجي احمد136880کرج5963701060001127200031141401/02/29رهگیری مرسوله
129منا قاسم زاده136882اهواز5963701060000879000061221401/02/29رهگیری مرسوله
130حديث عاليپور136883اهواز5963701060001015200061141401/02/29رهگیری مرسوله
131مزگان قادري136884ماکو5963701060001148705861141401/02/29رهگیری مرسوله
132سحر فخرالدين136886کرج5963701060000238500031141401/02/29رهگیری مرسوله
133فرومدي136889شاهرود5963701060000970200361141401/02/29رهگیری مرسوله
134کيانا کفايي136890مشهد5963701060001362700091141401/02/29رهگیری مرسوله
135زهرا کاوه136891لار5963701060001319007431141401/02/29رهگیری مرسوله
136مريم برخور136893کرج5963701060001138000031141401/02/29رهگیری مرسوله
137فائزه فرحاني136894شيراز-فارس5963701060001079700071141401/02/29رهگیری مرسوله
138مهري حسيني136895بندرانزلي5963701060000981000431141401/02/29رهگیری مرسوله
139ساناز شمسي136896قشم5963701060001395007951141401/02/29رهگیری مرسوله
140سارا صادقيان136897بندرعباس5963701060001069000791141401/02/29رهگیری مرسوله
141سمانه عسگري136898هيدج5963701060001004545731141401/02/29رهگیری مرسوله
142اله غلامزاده136899تهران5963701060001645000001141401/02/29رهگیری مرسوله
143بهشته نصرتي136900تهران5963701060001655700001141401/02/29رهگیری مرسوله
144کوثر جلالي136901املش5963701060001373544951141401/02/29رهگیری مرسوله
145زهرا سوريان136902ورامین5963701060001677203371141401/02/29رهگیری مرسوله
146ليلا عباسي136903تهران5963701060001453200001141401/02/29رهگیری مرسوله
147سارا مدوئي136905ساري5963701060001283000481141401/02/29رهگیری مرسوله
148الهام بهنام136906تربت حيدريه5963701060001409500951141401/02/29رهگیری مرسوله
149زانت اله وزدي136907تهران5963701060001612700001141401/02/29رهگیری مرسوله
150اويشه دادويي136908بابل5963701060000991700471141401/02/29رهگیری مرسوله
151پريدخت مصطفايي136909تهران5961301060000793700001141401/02/29رهگیری مرسوله
152عاطفه رسولي136910شهریار5961301060001085003351141401/02/29رهگیری مرسوله
153سايه قنبري136911شيراز-فارس5961301060001175500071141401/02/29رهگیری مرسوله
154هيربد مشتاقي136913تهران5961301060000558200001141401/02/29رهگیری مرسوله
155نيلوفر جابري136914تهران5963701060001688000001141401/02/29رهگیری مرسوله
156مريم متحد136922تهران5963701060001431700001141401/02/29رهگیری مرسوله
157الهه حبيبي136933شهرضا5961301060000996200861141401/02/29رهگیری مرسوله
158گلبانک امين زاده136946بندرعباس5961301060001255200791301401/02/29رهگیری مرسوله
159مونا اجماليان136947همدان5961301060000627200651141401/02/29رهگیری مرسوله
160نگين مردوار136948اروميه5961301060000692500571141401/02/29رهگیری مرسوله
161هدي خالقي136949مشهد5961301060000659500091141401/02/29رهگیری مرسوله
162سارا ذوالقدر136950شيراز-فارس5961301060000819000071141401/02/29رهگیری مرسوله
163سپيده مرادي136951تهران5961301060000648700001141401/02/29رهگیری مرسوله
164سهيلاقاسمي136953تهران5961301060001121700001141401/02/29رهگیری مرسوله
165فروغ عزيزي136957تهران5961301060000761500001141401/02/29رهگیری مرسوله
166هما روستا پيشه136958کرج5961301060000852000031141401/02/29رهگیری مرسوله
167مهديه فراهاني136959تهران5961301060000616500001141401/02/29رهگیری مرسوله
168رخشاد قره چلو136960کرج5961301060000964000031141401/02/29رهگیری مرسوله
169پريسا اسماعيلي136963تهران5961301060000681700001141401/02/29رهگیری مرسوله
170نگار مستجاب136964تهران5961301060001052700001141401/02/29رهگیری مرسوله
171فاطمه اصواتي136965اندیشه5961301060000591231686141401/02/29رهگیری مرسوله
172نسيرين پيري136966کرج5961301060001074200031141401/02/29رهگیری مرسوله
173زينب عبدي136967تهران5961301060000526000001141401/02/29رهگیری مرسوله
174آمنه مطلبي136968کرج5961301060000750700031141401/02/29رهگیری مرسوله
175شعله رضايي136978شيراز-فارس5961301060001111000071141401/02/29رهگیری مرسوله
176سهيلا روشنايي136979اسلام شهر5961301060000740000331141401/02/29رهگیری مرسوله
177پيام روشني136980ماکو5961301060001019705861141401/02/29رهگیری مرسوله
178پرستو اروند136981سنندج5961301060000671000661141401/02/29رهگیری مرسوله
179پريسا اکبرزاده136982ساري5961301060001063500481141401/02/29رهگیری مرسوله
180صبا مومني خو136982تهران5961301060000490000001141401/02/29رهگیری مرسوله
181سميه کمالي اردکاني136983اردکان-يزد5961301060000985508951141401/02/29رهگیری مرسوله
182مريم زعيم136984کرج5961301060001042000031141401/02/29رهگیری مرسوله
183شيوا معيني136990تهران5961301060000910200001141401/02/29رهگیری مرسوله
184مرجان کدخدايي136991تهران5961301060000931700001141401/02/29رهگیری مرسوله
185صديقه عليزاده136991تهران5961301060000862700001141401/02/29رهگیری مرسوله
186وحيده علي اعظم136993کرج5961301060000547500031141401/02/29رهگیری مرسوله
187الهام حق شناس136994قم5961301060000660200371141401/02/29رهگیری مرسوله
188محمدامين جلالي136996محمودآباد-مازندران5961301060001100204631141401/02/29رهگیری مرسوله
189مريم مومني136998تهران5961301060001031200001141401/02/29رهگیری مرسوله
190مريم حسيني137004نوشهر5961301060000942504651141401/02/29رهگیری مرسوله
191نگار جلال پور137007گلپايگان5961301060001276708771221401/02/29رهگیری مرسوله
192ساحل کي منش137008تهران5961301060001009000001141401/02/29رهگیری مرسوله
193خاطره اورتنگ137009تهران5961301060000717700001141401/02/29رهگیری مرسوله
194ازاده جانبابازاده137010بابل5961301060000909500471141401/02/29رهگیری مرسوله
195اسدي137013بندرعباس5961301060000953200791141401/02/29رهگیری مرسوله
196مهسا جهاني137014تهران5961301060000830500001141401/02/29رهگیری مرسوله
197امير مروج137015شهریار5961301060001132503351141401/02/29رهگیری مرسوله
198سپيده توراني137017تهران5961301060000580500001141401/02/29رهگیری مرسوله
199فريما مندگاري137022بندرعباس5961301060000728500791141401/02/29رهگیری مرسوله
200سپيده رضايي137024تهران5961301060000579700001141401/02/29رهگیری مرسوله
201مريم فراهاني137025تهران5961301060000638000001141401/02/29رهگیری مرسوله
202مريم نبي پور137026آمل5961301060001244500461221401/02/29رهگیری مرسوله
203مريم فضل اله اسدي137027تهران5961301060000515200001141401/02/29رهگیری مرسوله
204نيلوفر جهاندار137029چالوس5961301060000739204661141401/02/29رهگیری مرسوله
205سيده شيوا مرعشي137030زاهدان5961301060000605700981141401/02/29رهگیری مرسوله
206سونيا احمدي137031تهران5961301060000921000001141401/02/29رهگیری مرسوله
207ليلا گودرزي137032بروجرد5961301060000841200691141401/02/29رهگیری مرسوله
208زينب دقيق137034قم5961301060000829700371141401/02/29رهگیری مرسوله
209سالومه کلهر137036تهران5961301060001164700001141401/02/29رهگیری مرسوله
210شراره محسني137037تهران5961301060001233700001301401/02/29رهگیری مرسوله
211اتنا حاتمي137038کرج5961301060000783000031141401/02/29رهگیری مرسوله
212نگين اقبال137040مشهد5961301060000808200091141401/02/29رهگیری مرسوله
213مونا سر آباداني137043تهران5961301060000504500001141401/02/29رهگیری مرسوله
214مريم زندي پور137044تهران5961301060000873500001141401/02/29رهگیری مرسوله
215مريم طبيبي137045تهران5961301060000536700001141401/02/29رهگیری مرسوله
216سميرا همايوني137113تهران5961301060001095700001141401/02/29رهگیری مرسوله
217سيما غفاري137121جاجرود(خسروآباد)5961301060000884216531141401/02/29رهگیری مرسوله
218مهين بيگدلي137126همدان5961301060000707000651141401/02/29رهگیری مرسوله
219مهتاب معتمدي137146تهران5961301060001154000001141401/02/29رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا